Betyg och bedömning - PowerPoint PPT Presentation

Betyg och bed mning
Download
1 / 15

 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Betyg och bedömning. Information till föräldrar Madenskolan Hösten 2014. Varför är vi här?. Informera om skolans kunskapssyn Förklara betygssystemet Informera om hur och vad vi bedömer Få en förståelse för hur vi tillsammans kan utveckla elevernas förmågor.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Betyg och bedömning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Betyg och bed mning

Betyg och bedömning

Information till föräldrar

Madenskolan

Hösten 2014


Varf r r vi h r

Varför är vi här?

 • Informera om skolans kunskapssyn

 • Förklara betygssystemet

 • Informera om hur och vad vi bedömer

 • Få en förståelse för hur vi tillsammans kan utveckla elevernas förmågor


Skolans kunskapssyn f rst och anv nda inte bara veta

Skolans kunskapssynFörstå och använda - inte bara veta

 • Beskriva orsaker och konsekvenser

 • Föreslå lösningar

 • Förklara och påvisa samband

 • Uttrycka egna åsikter och framföra och bemöta argument

 • Kritiskt granska information


Betygssystemet

Betygssystemet

Då Nu


Formativ och summativ bed mning

Formativ och Summativ bedömning


Motivation

Motivation


Exempel fr n kunskapskravet i samh llskunskap

Exempel från kunskapskravet i samhällskunskap


V rdeorden

Värdeorden


F rm gor som finns med i alla skol mnen och fr n f rskolan till gymnasiet

Förmågor som finns med i alla skolämnen och från förskolan till gymnasiet!

 • Analysförmåga

 • Kommunikativ förmåga

 • Begreppslig förmåga

 • Metakognitiv förmåga

 • Förmåga att hantera information


F r ldrarnas roll

Föräldrarnas roll

 • Skolan har det pedagogiska ansvaret, men om skola och hem samarbetar når fler bättre resultat. Du är viktig!

 • Föräldrar förutsätts vara delaktiga i barnens skolgång enligt Lgr-11

 • Fråga – Vad har du lärt dig idag?

 • Tänk högt i vardagen tillsammans med ditt barn!


Elevernas roll

Elevernas roll

Skolans mål är att varje elev

 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och

 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

  Lgr 11, kap 2.7 sid. 18


Hur bed mer vi och vilka hj lpmedel finns

Hur bedömer vi och vilka hjälpmedel finns?

 • Redovisningar i form av prov, film, teater, bilder, diskussioner, konstruktion, laboration, gestaltning, digitala presentationer

 • Bedömning under hela arbetsprocessen

 • Digitala verktyg

 • Skolverkets diagnosmaterial, eng, ma, no, sv


Avslutning

Avslutning

Vi hoppas att vi kunnat förklara:

 • att faktakunskaper är viktiga, men man måste kunna använda och visa sina kunskaper

 • det nya betygssystemet

 • hur och vad vi bedömer

 • att alla behövs för att våra elever ska lyckas!


Betyg och bed mning

Förväntningar

Förvänta dig det bästa av en sådan som mig

det ger mig kraft och vilja att visa det för dig.

Vi vet ju båda vad jag inte kan så bra

så ge mig en tro på att jag är nåt att ha.

Det finns en styrka att bygga på även hos mig.

Ta dig tid att titta så ska jag visa dig.

Då kan du och jag upptäcka vem jag också är

och till och med en sån som jag dolda talanger bär.

Till slut kanske vi glömmer allt jag inte kan

så att min dåliga självbild fick vingar och försvann

men om det bara är mina svaga sidor du ser och förväntar dig

kommer inte jag att orka resa mig.

Se på mig.

Tro på mig.

Marlene Tengblad


 • Login