Dk day hai vi tong do
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

DK: Day hai vi Tong Do PowerPoint PPT Presentation


  • 154 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

LỄ HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAO LÔ TÔNG Đ Ồ. DK: Day hai vi Tong Do. Hải Triều. ĐK: Đây hai vị Tông Đồ tử đạ o anh dũng. Dâng máu đà o xây dựng Giáo Hội kiên vững. Dk: Day hai vi Tong Do. TK: Chén đắ ng Thầy trao uống cạn chẳng từ. Chúa th ươ ng ư u đã i nâng lên hàng tâm phúc.

Download Presentation

DK: Day hai vi Tong Do

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dk day hai vi tong do

L HAI THNH

PHR V PHAO L TNG

DK: Day hai vi Tong Do

Hi Triu


Dk day hai vi tong do1

K: y hai v Tng t o anh dng. Dng mu o xy dng Gio Hi kin vng.

Dk: Day hai vi Tong Do


Dk day hai vi tong do

TK: Chn ng Thy trao ung cn chng t. Cha thng u i nng ln hng tm phc.


Dk day hai vi tong do

hu khi chng con hon thnh con ng ni dng th c th hip vi ngi ngi khen Ngi trn thin ng i i. Amen.


Dk day hai vi tong do2

K: y hai v Tng t o anh dng. Dng mu o xy dng Gio Hi kin vng.

Dk: Day hai vi Tong Do


Tk chen dang thay trao

TK: Chn ng Thy trao ung cn chng t. Cha thng u i nng ln hng tm phc.

Tk: Chen dang Thay trao


2 6 e

hu khi chng con hon thnh con ng ni dng th c th hip vi ngi ngi khen Ngi trn thin ng i i. Amen.

2_6_E


  • Login