Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ PowerPoint PPT Presentation


 • 48 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_10 Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II Autor: Mgr. Lucie Barillová Název materiálu: Islám Předmět: Dějepis Cílová skupina: 7. ročník.

Download Presentation

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V ukov materi l vytvo en v r mci projektu eu pen ze kol m u me aktivn

 • Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“

 • Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099

 • Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_10

 • Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II

 • Autor: Mgr. Lucie Barillová

 • Název materiálu: Islám

 • Předmět: Dějepis

 • Cílová skupina: 7. ročník

VY_32_INOVACE_10 - Islám


V ukov materi l vytvo en v r mci projektu eu pen ze kol m u me aktivn

 • Datum vytvoření: 2.9. 2012

 • Téma: Islám

 • Cíl prezentace: seznámení se základními údaji, týkající se islámu

 • Časová dotace: 20 min.

 • Anotace: Žáci se naučí orientovat v pojmech islámu, poznají základní knihu islámu, pět pilířů islámu, krátký pohled do České republiky.

 • Datum realizace v hodině: 8.10. 2012, třída VII. A

VY_32_INOVACE_10 - Islám


Charakteristika

Charakteristika

 • Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

VY_32_INOVACE_10 - Islám


Charakteristika1

Charakteristika

 • Slovo islám znamená „podrobení se“ či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh).

 • Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená „ten, kdo se podřizuje [Bohu]“.

 • Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé největší náboženství světa

VY_32_INOVACE_10 - Islám


P t pil isl mu

Pět pilířů islámu

 • Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu:

 • Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda

 • Modlitba - salát (pětkrát denně)

 • Půst (v měsíci Ramadánu od úsvitu do soumraku)

 • Udílení almužny chudým (2,5% čistých ročních zisků ve prospěch nižších sociálních vrstev)

 • Pouť do Mekky (jednou za život, umožňuje-li to finanční situace a zdravotní stav muslima)

VY_32_INOVACE_10 - Islám


Kor n

Korán

 • Základní knihou islámu je Korán

 • veršovaná sbírka božích sdělení věřícím, kterou podle muslimů Mohamedovi nadiktoval prostřednictvím archanděla Gabriela sám Bůh

VY_32_INOVACE_10 - Islám


Esk p eklad isl mu

Český překlad islámu

 • http://www.islamweb.cz/koran/index.php

VY_32_INOVACE_10 - Islám


Isl m v esku

Islám v Česku

 • Islám v Česku není příliš zastoupen, na rozdíl od zemí západní Evropy. Většinou jej vyznávají přistěhovalci.

 • Fungující mešity jsou v Brně a v Praze u Rajské Zahrady.

 • První historicky známá osoba, která navštívila dnešní Česko a měla vědomosti o islámu, byl v 10. století IbráhímibnJákúb, židovský obchodník a cestovatel z jižní části Pyrenejského poloostrova.

 • V roce 2007 mělo žít v České republice 11 235 muslimů.

VY_32_INOVACE_10 - Islám


D h d

Džíhád

 • je termín označující náboženskou povinnost muslimů usilovat o obranu a rozšiřování islámu ve vlastním srdci i ve světě.

VY_32_INOVACE_10 - Islám


V ukov materi l vytvo en v r mci projektu eu pen ze kol m u me aktivn

VY_32_INOVACE_10 - Islám


Opakov n

Opakování

 • Na učení kterého proroka je založen islám?

 • Vyjmenuj pět pilířů islámu

 • Jak se jmenuje základní kniha islámu?

 • Kde se nacházejí fungující mešity v České republice?

VY_32_INOVACE_10 - Islám


Odkazy

Odkazy

 • Přispěvatelé Wikipedie, Islám [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 31. 08. 2012, 19:21 UTC, [citováno 31. 08. 2012]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Isl%C3%A1m&oldid=8969729>

 • Přispěvatelé Wikipedie, Islám v Česku [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 29. 06. 2012, 19:25 UTC, [citováno 31. 08. 2012]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Isl%C3%A1m_v_%C4%8Cesku&oldid=8725168>

 • Přispěvatelé Wikipedie, Džihád [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 1. 08. 2012, 00:16 UTC, [citováno 31. 08. 2012]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C5%BEih%C3%A1d&oldid=8845315>

 • Obrázky – galerie Microsoft Office – PowerPoint

VY_32_INOVACE_10 - Islám


 • Login