Finanční trh Téma „Finanční trh“ - PowerPoint PPT Presentation

Finan n trh t ma finan n trh
Download
1 / 14

 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Finanční trh Téma „Finanční trh“. Co rozumíme finančním trhem. s třetává se nabídka kapitálu s poptávkou k apitál: peníze, cenné papíry, akcie střetávají se ekonomické subjekty, které mají dočasně volné finanční prostředky s těmi, kteří mají nedostatek finančních prostředků.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Finanční trh Téma „Finanční trh“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Finan n trh t ma finan n trh

Finanční trhTéma „Finanční trh“


Co rozum me finan n m trhem

Co rozumíme finančním trhem

 • střetává se nabídka kapitálu s poptávkou

  • kapitál: peníze, cenné papíry, akcie

 • střetávají se ekonomické subjekty, které mají dočasně volné finanční prostředky s těmi, kteří mají nedostatek finančních prostředků


Ekonomick subjekty

Ekonomické subjekty


Z jmy subjekt co cht j v itel a co dlu n ci

Zájmy subjektů - co chtějí věřitelé a co dlužníci

věřitelé

dlužníci

minimální náklady (úroky, dividendy)

maximální období půjčky

 • minimální riziko

 • maximální likvidita (schopnost uhradit splátku)

 • maximálnívýnos


P klad finan n ho trhu

Příklad finančního trhu

Paní Malá

Pan Koutný

Pořizuje si byt a vybavení a schází mu finanční prostředky.

Jaké má možnosti?

úvěr např. ze stavebního spoření

hypotéka na byt

splátkový prodej nábytku

 • Má volných 100 000 Kč a chce je zhodnotit.

 • Jaké má možnosti?

  • termínovaný vklad

  • dlouhodobé zhodnocení např. v rámci stavebního spoření či penzijního připojištění

  • nákup cenných papírů


Kdo vstupuje na finan n trh

Kdo vstupuje na finanční trh?


Finan n trh se len podle p edm tu obchodu na

Finanční trh se člení podle předmětu obchodu na:

 • 1. peněžní trh

  • diskontní trh (nástrojem finančního přesunu je směnka, šek,)

  • trh depozitních certifikátů

 • 2. kapitálový trh

  • trh obligací (= dluhopisů)

  • trh akcií

  •  trh hypoték 

 • 3. devizový trh

 • 4. trh drahých kovů


Pen n trh

Peněžní trh

VĚŘITEL

- prodává zboží

- majitel směnky

 • lhůta splatnosti do 1 roku

 • krátkodobé finanční nástroje:

  • směnky,

  • depozitní certifikáty,

  • krátkodobé úvěry

  • krátkodobé termínované vklady

  • ..

DLUŽNÍK

- vystaví směnku ve prospěch věřitele


Finan n trh t ma finan n trh

Charakteristikapeněžního trhu


Kapit lov trh

Kapitálový trh

 • splatnost delší než 1 rok

 • střednědobé a dlouhodobé finanční nástroje:

  • obligace

  • akcie

  • střednědobé a dlouhodobé termínované vklady

  • stavební spoření

  • penzijní připojištění

zdroj obrázku

Autor obrázku: René Staněk


Finan n trh t ma finan n trh

Co ovlivňuje investice?


Riziko investic na kapit lov m trhu

Riziko investic na kapitálovém trhu

 • Kolísá hodnota cenných papírů

 • Mění se jejich kurz

 • Jestliže je nabízen vysoký výnos, bývá zpravidla větší riziko investice

 • Riziko můžeme snížit například investováním na delší dobu


Http www iks kb cz opencms opencms iks fund detail html

grafy výnosů fondů komerční banky

http://www.iks-kb.cz/opencms/opencms/iks/fund_detail.html

Na internetu lze z grafů zjistit výnosy fondů, hospodaření v minulých letech , pohyb hodnot akcií …


Zdroje

Zdroje:

 • http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-obsah-a-priklady-z-praxe-skol

 • http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/ekonomika/financni-trh

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

 • Použité obrázky – Kliparty programu Microsoft PowerPoint 2010


 • Login