IZMJENIČNE STRUJE - PowerPoint PPT Presentation

Izmjeni ne struje
Download
1 / 21

  • 295 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

l. uz. i. općenito vrijedi. IZMJENIČNE STRUJE. Osnovne veličine. trenutna vrijednost induciranog napona. uz kutnu brzinu. kut je. perioda napona T. izgled trenutnih vrijednosti istofaznog napona i struje. efektivne vrijednosti za sinusni valni oblik. temeljem količine naboja

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

IZMJENIČNE STRUJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Izmjeni ne struje

l

uz

i

općenito vrijedi

IZMJENIČNE STRUJE

Osnovne veličine

trenutna vrijednost induciranog napona


Izmjeni ne struje

uz kutnu brzinu

kut je

periodanapona T

izgled trenutnih vrijednosti

istofaznog napona i struje


Izmjeni ne struje

efektivne vrijednosti

za sinusni valni oblik

temeljem količine naboja

određuje se srednja vrijednost

za sinusni valni oblik

karakteristične vrijednosti izmjenične struje

rad za stalnu jakost struje

rad za promjenjivu jakost struje

za jednak rad u oba slučaja  efektivna vrijednost izmjenične struje (I)

trenutne vrijednosti sinusnog

valnog oblika izražene

efektivnim vrijednostima


Izmjeni ne struje

faznipomak

induktivni krug

kapacitivni krug


Izmjeni ne struje

Rad i snaga izmjenične struje

rad u vremenu T

snaga

radna snaga

prividna snaga

- faktor snage

jalova snaga


Izmjeni ne struje

trenutnevrijednostisnage za =0


Izmjeni ne struje

prividna snaga

radna snaga

jalova snaga

napon

struja

trenutne vrijednosti snage za =60°


Izmjeni ne struje

trenutne vrijednosti snage za =90° (/2)


Izmjeni ne struje

prikaz ~ struje trenutnim vrijednostima nepraktičan (vremenska domena)

prikaz u sustavu realne i imaginarne osi  kazalo (vektor) s kutem  t (a )

svaka periodička funkcija

kao vektorski zbroj realne

i imaginarne komponente

sustav realne iimaginarne osi

računske operacije

u polarnom obliku


Izmjeni ne struje

omski (R) strujni krug

induktivni (L) strujni krug

kapacitivni (C) strujni krug

impedancija Z

admitancija Y


Izmjeni ne struje

vrijede Ohmov

i Kirchhoffovi zakoni

računske operacije sa sinusnim veličinama rezultiraju sinusnim veličinama


Izmjeni ne struje

izjednačenjem dobivamo trenutnu vrijednost i

struja kasni 90° za naponom

INDUKTIVITET U STRUJNOM KRUGU

zbog ~U

za Nnamotaja

uz

u stacionarnom stanju

napon samoindukcije

izmjenični napon

uz


Izmjeni ne struje

tjemena vrijednost struje

otpor induktiviteta

reaktivni otpor

INDUKTANCIJA

INDUKTIVNI OTPOR


Izmjeni ne struje

prema Ohmovom zakonu za čisti induktivitet vrijedi

ponašanje induktivnog otpora u izmjeničnom strujnom krugu


Izmjeni ne struje

realna zavojnica (kao serijski spoj R i L)

u strujnom krugu

za ~ strujni krug ui trajno uz 

ako je

tada vrijedi

za = strujni krug

za = struju

f=0 XL=0 =0

Z=RU=IR


Izmjeni ne struje

prijelazna pojava za istosmjerni napon

uvijek vrijedi

ili

integriranjem


Izmjeni ne struje

nehomogena diferencijalna jednadžba

prijelazne pojave za izmjenični napon

kod priključivanja induktivnog strujnog kruga na izvor izmjeničnog napona u

na jakost struje značajno utječe početna vrijednost izmjeničnog napona

rješenje sadrži dvije pojave

simetričnu komponentu struje

gdje je

asimetričnu komponentu struje

ukupna struja je


Izmjeni ne struje

pri prekidanju napajanja izmjeničnim naponom induktivnog strujnog kruga

jednako ponašanje kao i pri prekidanju uz istosmjerno napajanje

mora biti zadovoljeno

za

nema prelazne pojave i = 0

prelazna pojava kao za = struju

za

pri tom je

vremenska konstanta

up - ip - napon i struja u trenutku prekida napajanja

L - C - induktivitet i kapacitet isključenog kruga (rezonancija)

i ip=5A up=25kV


Izmjeni ne struje

tjemena vrijednost struje

struja prethodi naponu 90°

KAPACITET U STRUJNOM KRUGU

prema

i

slijedi

kapacitivni otpor

kapacitivna reaktancija


Izmjeni ne struje

~ napon  izmjenično nabijanje i izbijanje

 promjenjivo električno polje u dielektriku

 stalno prepolariziranje molekula

 zagrijavanje izolatora

 dielektrički gubici

gubici  ne ovise o vodljivosti izolatora (jednak karakter)

gubici  predstavljaju radnu komponentu

gubici  smanjenje faznog pomaka za kut 

 je malen te se izražava kao

Idg- struja dielektričkih gubitaka

IC- struja kondenzatora


Izmjeni ne struje

realni kondenzator (kao serijski spoj R i C)

u strujnom krugu

za ~ strujni krug

ui trajno uz 

za = strujni krug

ako je

tada vrijedi

uz


  • Login