El rhet s geink
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

ELÉRHETŐSÉGEINK: PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ELÉRHETŐSÉGEINK:. www.zalai-oktatas.hu www.tamop322.hu info.tamop322@gmail.com Zalaegerszegi projektiroda 8900 Zalaegerszeg,Kosztolányi u. 10. Tel: 92/501-253 Fax: 92/501-257 Győri programiroda 9022 Győr, Czuczor G. u. 26. IV. emelet 5. Szombathelyi programiroda

Download Presentation

ELÉRHETŐSÉGEINK:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ELÉRHETŐSÉGEINK:

www.zalai-oktatas.hu

www.tamop322.hu

info.tamop322@gmail.com

Zalaegerszegi projektiroda

8900 Zalaegerszeg,Kosztolányi u. 10.

Tel: 92/501-253

Fax: 92/501-257

Győri programiroda

9022 Győr, Czuczor G. u. 26. IV. emelet 5.

Szombathelyi programiroda

9700 Szombathely, Király u. 16.


Beérkezett kérdések


Mik is azok a

„jó gyakorlatok”?!


A

„jó gyakorlatok” közzétételének folyamata


http://kosar.educatio.hu

1. REGISZTRÁCIÓ


2. FELTÖLTÉShttp://kosar.educatio.hu


3. Nyomtatás – aláírás – postázás

Educatio Kft. címére


4.

Formai – tartalmi ellenőrzés:

Educatio Kft.


Jó gyakorlatnak milyen eljárásrenden kell keresztülmennie ahhoz, hogy eladható legyen?


Hogyan történik a

„jó gyakorlatok” bemutatása a gyakorlatban ?


Milyen feltételekkel lehet referencia intézménnyé válni?


Referencia-intézménnyé válás feltételei

 • 2 db nyilvánosnak minősített „Jó gyakorlat”

 • Intézményi Fejlesztési Terv

 • Intézményi dokumentumok feltöltése és postázása


Milyen előnyöket jelent egy intézménynek a referencia intézménnyé válás?


Milyen plusz terheket (adminisztrációs,szervezési)

ró a feladat az amúgy isrossz személyi ellátottságú intézményre a pályázat?


Szakmai rang, elismerés

Anyagi előnyök

Pályázati lehetőségek

Az intézmény a fenntartói oldalról is biztosítva van

Szülők, diákok által keresett lesz

Ingyenes képzések – szakmai megújulás

Új pedagógus szerep

Nyitott(abb)á válik

Szolgáltatói szerep-piaci szemlélet

Külső-belső kapcsolatok

Hálózati tanulás

Módszertani sokszínűség

Önellenőrzés - korrekciók


Sok-sok munka

Konfliktushelyzet

Adminisztrációs terhek

Hiányosságok kiderülhetnek

Szervezési nehézségek


Hogyan lehet referencia-intézménnyé válni?


Lépések a referencia-intézményi cím megszerzéséhez


BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT

1.


http://kosar.educatio.hu


BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT

2.


A PEDAGÓGIAI, SZAKMAI DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE AZ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMTÁRBA

Alapító okirat

Pedagógiai program

Intézményi Minőségirányítási Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Esélyegyenlőségi program (helyzetelemzés és intézkedési terv)

Az Intézményi Minőségirányítási Program előző tanévi végrehajtásának értékelése

A megelőző tanév éves munkaterve

A megelőző tanév év végi beszámolója

Az intézmény döntése alapján további olyan dokumentumok, amelyek igazolják a referencia-intézményi feltételek teljesülését


BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT

3.


BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT

4.


BEKÜLDENDŐK

Előzetes együttműködési megállapodás (regionális hálózat koordinációs központtal)

Fenntartói nyilatkozat

Intézményvezetői nyilatkozat

Nevelőtestületi határozat


Lépések a referencia-intézményi cím megszerzéséhez


ELŐMINŐSÍTÉSI FOLYAMAT


SZAKMAI ELŐMINŐSÍTÉS

Az értékelés

 • megfelelés az alapkritériumoknak: 50% +1

 • Referenciaterületi szempontok: 66%

 • Az Intézményi fejlesztési terv: Megfelel/Nem felelmeg

 • „Jó gyakorlatok: Megfelelnek/Nem felelnek meg

  Kimenetek:

  Támogató Előminősítési határozat: felkészülés

  Elutasító előminősítési határozat (panaszkezelés)


Lépések a referencia-intézményi cím megszerzéséhez


MINŐSÍTÉS, SZERZŐDÉS


Mit jelent konkrétan, hogy referencia óvoda?


Folytatódik-e a TÁMOP pályázati lehetőség olyan szinten, hogy a kiképzett folyamat szaktanácsadók és kompetencia-területi mentorok elméleti és gyakorlati tudása továbbra is kamatoztatható?


"A jó gyakorlat átvétel csúszása miatt lesz –e lehetőség projektidőszak hosszabbítására?"


 • Login