ELÉRHETŐSÉGEINK: - PowerPoint PPT Presentation

El rhet s geink
Download
1 / 33

 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ELÉRHETŐSÉGEINK:. www.zalai-oktatas.hu www.tamop322.hu info.tamop322@gmail.com Zalaegerszegi projektiroda 8900 Zalaegerszeg,Kosztolányi u. 10. Tel: 92/501-253 Fax: 92/501-257 Győri programiroda 9022 Győr, Czuczor G. u. 26. IV. emelet 5. Szombathelyi programiroda

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ELÉRHETŐSÉGEINK:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


El rhet s geink

ELÉRHETŐSÉGEINK:

www.zalai-oktatas.hu

www.tamop322.hu

info.tamop322@gmail.com

Zalaegerszegi projektiroda

8900 Zalaegerszeg,Kosztolányi u. 10.

Tel: 92/501-253

Fax: 92/501-257

Győri programiroda

9022 Győr, Czuczor G. u. 26. IV. emelet 5.

Szombathelyi programiroda

9700 Szombathely, Király u. 16.


El rhet s geink

Beérkezett kérdések


El rhet s geink

Mik is azok a

„jó gyakorlatok”?!


El rhet s geink

A

„jó gyakorlatok” közzétételének folyamata


Http kosar educatio hu

http://kosar.educatio.hu

1. REGISZTRÁCIÓ


2 felt lt s http kosar educatio hu

2. FELTÖLTÉShttp://kosar.educatio.hu


El rhet s geink

3. Nyomtatás – aláírás – postázás

Educatio Kft. címére


El rhet s geink

4.

Formai – tartalmi ellenőrzés:

Educatio Kft.


El rhet s geink

Jó gyakorlatnak milyen eljárásrenden kell keresztülmennie ahhoz, hogy eladható legyen?


El rhet s geink

Hogyan történik a

„jó gyakorlatok” bemutatása a gyakorlatban ?


El rhet s geink

Milyen feltételekkel lehet referencia intézménnyé válni?


Referencia int zm nny v l s felt telei

Referencia-intézménnyé válás feltételei

 • 2 db nyilvánosnak minősített „Jó gyakorlat”

 • Intézményi Fejlesztési Terv

 • Intézményi dokumentumok feltöltése és postázása


El rhet s geink

Milyen előnyöket jelent egy intézménynek a referencia intézménnyé válás?


El rhet s geink

Milyen plusz terheket (adminisztrációs,szervezési)

ró a feladat az amúgy isrossz személyi ellátottságú intézményre a pályázat?


El rhet s geink

Szakmai rang, elismerés

Anyagi előnyök

Pályázati lehetőségek

Az intézmény a fenntartói oldalról is biztosítva van

Szülők, diákok által keresett lesz

Ingyenes képzések – szakmai megújulás

Új pedagógus szerep

Nyitott(abb)á válik

Szolgáltatói szerep-piaci szemlélet

Külső-belső kapcsolatok

Hálózati tanulás

Módszertani sokszínűség

Önellenőrzés - korrekciók


El rhet s geink

Sok-sok munka

Konfliktushelyzet

Adminisztrációs terhek

Hiányosságok kiderülhetnek

Szervezési nehézségek


El rhet s geink

Hogyan lehet referencia-intézménnyé válni?


El rhet s geink

Lépések a referencia-intézményi cím megszerzéséhez


Bejelentkez si folyamat

BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT

1.


El rhet s geink

http://kosar.educatio.hu


Bejelentkez si folyamat1

BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT

2.


A pedag giai szakmai dokumentumok felt lt se az elektronikus dokumentumt rba

A PEDAGÓGIAI, SZAKMAI DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE AZ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMTÁRBA

Alapító okirat

Pedagógiai program

Intézményi Minőségirányítási Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Esélyegyenlőségi program (helyzetelemzés és intézkedési terv)

Az Intézményi Minőségirányítási Program előző tanévi végrehajtásának értékelése

A megelőző tanév éves munkaterve

A megelőző tanév év végi beszámolója

Az intézmény döntése alapján további olyan dokumentumok, amelyek igazolják a referencia-intézményi feltételek teljesülését


Bejelentkez si folyamat2

BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT

3.


Bejelentkez si folyamat3

BEJELENTKEZÉSI FOLYAMAT

4.


Bek ldend k

BEKÜLDENDŐK

Előzetes együttműködési megállapodás (regionális hálózat koordinációs központtal)

Fenntartói nyilatkozat

Intézményvezetői nyilatkozat

Nevelőtestületi határozat


El rhet s geink

Lépések a referencia-intézményi cím megszerzéséhez


El min s t si folyamat

ELŐMINŐSÍTÉSI FOLYAMAT


Szakmai el min s t s

SZAKMAI ELŐMINŐSÍTÉS

Az értékelés

 • megfelelés az alapkritériumoknak: 50% +1

 • Referenciaterületi szempontok: 66%

 • Az Intézményi fejlesztési terv: Megfelel/Nem felelmeg

 • „Jó gyakorlatok: Megfelelnek/Nem felelnek meg

  Kimenetek:

  Támogató Előminősítési határozat: felkészülés

  Elutasító előminősítési határozat (panaszkezelés)


El rhet s geink

Lépések a referencia-intézményi cím megszerzéséhez


Min s t s szerz d s

MINŐSÍTÉS, SZERZŐDÉS


El rhet s geink

Mit jelent konkrétan, hogy referencia óvoda?


El rhet s geink

Folytatódik-e a TÁMOP pályázati lehetőség olyan szinten, hogy a kiképzett folyamat szaktanácsadók és kompetencia-területi mentorok elméleti és gyakorlati tudása továbbra is kamatoztatható?


El rhet s geink

"A jó gyakorlat átvétel csúszása miatt lesz –e lehetőség projektidőszak hosszabbítására?"


 • Login