Razvojne prioritete ljubljanske urbane regije
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Razvojne prioritete Ljubljanske urbane regije PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Razvojne prioritete Ljubljanske urbane regije. Bovec, 14.10.2010. Matej Gojčič, RRA LUR. Ljubljanska urbana regija Površina: 12,6 % SLO Št občin:12,3% SLO Prebivalstvo: 25,7 % SLO Osebna vozila: 26,4% SLO Indeks delovne migracije: 122 (SLO) Delež BDP: 36,1% SLO Število podjetij: 33% SLO.

Download Presentation

Razvojne prioritete Ljubljanske urbane regije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Razvojne prioritete Ljubljanske urbane regije

Bovec, 14.10.2010

Matej Gojčič, RRA LUR


 • Ljubljanska urbana regija

 • Površina: 12,6 % SLO

 • Št občin:12,3% SLO

 • Prebivalstvo: 25,7 % SLO

 • Osebna vozila: 26,4% SLO

 • Indeks delovne migracije: 122 (SLO)

 • Delež BDP: 36,1% SLO

 • Število podjetij: 33% SLO


Regija z najvišjim BDP in plačami

1.651,17

1.559,32

1.105,17

1.082,29

Najvišje in najnižje povprečne bruto plače v EUR za marec 2008

Vir: SURS, 2008


Regionalni razvojni program:

 • Delavnice:

 • Prebivalci

 • Strokovna javnost

 • Gospodarstvo

 • NVO

 • Uprava

Strategija razvoja Slovenije

Prioritete:

 • Dostopnost

 • Ohranjena dediščina

 • Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenskega prostora

 • Učinkovite komunalne storitve

 • Enake možnosti – prispevek k konkurenčnosti regije

 • Kultura – konkurenčna prednost regije

 • E-uprava

 • Podporno okolje za podjetništvo

Obstoječi projekti

SWOT

Strategija prostorskega razvoja slovenije


Cilji RRP:

 • Delujoče somestje

 • Do leta 2013 bo več kot 80 % ljudi imelo v povprečju manj kot 300 metrov

 • zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza.

 • Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja

 • V regiji se bo do konca leta 2013 dodana vrednost na zaposlenega povečala

 • za 10 %.

 • Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.


Razpoložljiva sredstva za razvojno prioriteto “Regionalni razvojni programi”

Vir:SVLR


Prioriteta dostopnost


Trendi

Prepeljani potniki v JPP

Število osebnih vozil

2010

2027


Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji

 • Prioritetni projekti:

 • Mreža P+R prestopnih točk v regiji

  • Prestopanje

  • Oskrba

  • Parkiranje

 • Rekonstrukcija železniškega omrežja v regiji

  • 15 minutni takt v vseh smereh

  • Nova povezava z letališčem Brnik

  • Rešitev železniškega vozlišča

 • Sodobne hitre linije

  • Glavne vpadnice v prestolnico (36km)

  • 25km/h povprečno

  • 5 minutni takt

  • Nove tehnologije

 • “Mehki ukrepi”

  • Enotna vozovnica, vozni red in upravljanje

  • Nadomestilo prevoza na delo

  • Zapiranje mestnih središč

  • Politika parkiranja

  • Promocija


Prioriteta načrtovanje…

 • SPRS

 • Občinski načrti


 • Razvoj regije


 • Razvoj regije - načrtovan


 • Razlogi za regionalno načrtovanje

 • Nekatere dejavnosti je mogoče učinkovito planirati zgolj na regionalnem nivoju.

 • Uskladitev lokalnih načrtov.

 • Uskladitev sektorskih načrtov.

 • Izogibanje podvajanju dejavnosti.

 • Identifikacija regionalnih projektov in umestitev v prostor kot osnova za izvedbo in financiranje.


 • Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta

 • Regionalni prostorski načrt

Pet vsebinskih sklopov:

 • analiza naravnih danosti

 • analiza družbenih danosti

 • Lokacijska študija projektov iz RRP

 • Scenariji prostorskega razvoja

 • Izdelava presoje vplivov na okolje


Drugi pomembni ukrepi…

 • Regijska štipendijska shema

 • Garancijske sheme?

 • Ravnanje z odpadki (RCERO)

 • Skupni projekti pešpoti, kolesarskih poti, vodnih poti

 • Projekti povezovanja z drugimi članicami EU (CLUNET, INNO-DEAL, Creative Cities, CATCH MR., EU 2020, Streets4People, Light the roman ways,…


Zmeraj je nekje središče in drugje periferija

Glede na svojo lego, danosti, potrebe in posebnosti poiskati svojo smer razvoja

Povezovati se v širši sistem, za usklajeno delovanje in doseganje skupnih ciljev

Paziti, da se nam žile ne zamašijo


Demografska slika LUR

Stopnja rodnosti v Sloveniji je 1,26 (2005), kar je pod mejo kjer je še verjetna obnova populacije.


 • Login