Nus sanitari - PowerPoint PPT Presentation

Nus sanitari
Download
1 / 10

 • 384 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nus sanitari. Febrer - 2009. Nus sanitari. Necessitat (per què?) Infraestructures (com?) Requeriments (qui?) Imatge Mèdica Evolució. - 2 -. Necessitat. Administratives: accés a Actius DSalut Interoperabilitat: tramesa/intercanvi informació entre EP

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nus sanitari

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nus sanitari

Nus sanitari

Febrer - 2009


Nus sanitari1

Nus sanitari

 • Necessitat (per què?)

 • Infraestructures (com?)

 • Requeriments (qui?)

 • Imatge Mèdica

 • Evolució

- 2 -


Necessitat

Necessitat

 • Administratives: accés a Actius DSalut

 • Interoperabilitat: tramesa/intercanvi informació entre EP

 • Publicació actius:àmbit Extranet-Salut

 • Fiabilitat/disponibilitat: xarxa gestionada per ens responsable

 • Aprofitament sinèrgies, econ. Escala (1 xarxa vs. N connexions individuals)

- 3 -


Necessitat 2

EP3

EP1

EP2

EP2

EPn

EPn

EP1

EP3

Nus

Sanitari

Necessitat (2)

n EP’s n.(n-1)/2 connexions

n EP’s n connexions

- 4 -


Infraestructures

Infraestructures

Departament de Salut no és operador de Telecomunicacions

=> Necessitat operador

Provisió: operador de comunicacions (Al-pi)

Planificació: Departament de Salut

Financiació: Troncal: DSalut; accés: EP

 • Diverses tipologies de connexió: GigaEthernet, Frame Relay, xDSL

 • Banda ampla

 • Renovació tecnològica (evolució, introducció noves modalitats: per ex.SHDSL)

 • Gestionades (acords nivell de servei, disponibilitat)

- 5 -


Requeriments

Operador

contracta

EP

Sol·licita

autoritza

CatSalut

Requeriments

Qui?

Centres, serveis i establiments sanitaris, sociosanitaris i de salut mental del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

- 6 -


Nus sanitari

Imatge Mèdica

- 7 -


Nus sanitari

Serveis Nus Sanitari

 • Connectivitat (pla d’adreçament únic, xarxa 146.219.0.0/16)

 • Connectivitat a Internet:

  - Seguretat perimetral

  - filtrat de continguts (segons política d’accés DSalut)

  - Proxy-caché, reverse proxy (publicació web)

 • Relé de correu-e:

  - antivirus perimetral

  - filtre antispam

 • Servei DNS corporatiu (subdomini catsalut.cat)

 • Polítiques de seguretat entre zones funcionals

 • Gestió de peticions de canvi, consultes, incidències


Nus sanitari

Evolució xarxa

 • Facilitat -> Necessitat (Imatge Digital, SIRE, HCCC,...)

 • Tarifes 2009. Negociació a la baixa.

  - GigaEthernet 100 Mbps Metrop.: 600 € /mes (en funció de la viabilitat). Rebaixa de -65%

  - GigaEthernet 1 Gbps Interlocal: 2350 € /mes (en funció viabilitat). Rebaixa de -74%

 • Departament de Salut: potenciar FO si és viable, lligada al projecte d’Imatge Digital

 • Total Hospitals:

  • 45% connectat FO100 Mbps600-990 €

  • 15% possible FO (<100.000€)Alternatives en funció de la ubicació

  • 30% no viable FOAlternativesen funció de la ubicació

  • 10% pendent d’estudi

 • Alternatives:

  • SHDSL4-8 Mbps350 - 700€

  • Metrolan100 Mbps1950€

  • R.E.2-34 Mbpsestimació 3500€, en funció de la ubicació

   Si no hi ha viabilitat de cap de les anteriors, es miraran alternatives particulars (altres operadors, Internet)

- 9 -


Dades de contacte

Dades de contacte

Eduard de Vidal

evidal@catsalut.cat

93 403 86 84


 • Login