slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА В САЩ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА В САЩ - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА В САЩ. Метод на емпиричното наблюдение. Механизъм: извличане на средно претеглени нива на натовареност от отчети, попълвани от съдиите

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА В САЩ' - dani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТАВ САЩ

slide2
Метод на емпиричното наблюдение
 • Механизъм: извличане на средно претеглени нива на натовареност от отчети, попълвани от съдиите
 • Изисква попълването на отчети за реално посветеното време за осъществяване категории действия по делата от разнородни групи съдии, за различни периоди от време
 • Прецизност и точност на изследването
 • Скъпо струващ, трудоемък и бавен метод (около 7 години)
slide3
Метод на нормативната оценка
 • Механизъм: процес на оценка от фокус групи съдии на продължителността на процедурните етапи (събития) по категории дела
 • По-евтин, по-бърз, по-малко точен метод
 • Зависимост от наличието на статистически данни
 • Изчислява обща, а не индивидуална натовареност
slide4
Метод на нормативната оценка: основни източници на информация
 • Статистически отчети
 • Бази данни на съдилищата
 • Консенсусна оценка на съдии
slide7
Стъпка 1: Определяне категории дела
 • Логика от нормативната уредба + преценка
 • Достатъчен брой дела = 100 дела в категория за година
 • Отчитане разнообразието на видовете производства в рамките на гражданския и наказателен процес
 • 42 категории граждански дела и 21 категории наказателни дела
slide10
Стъпка 2: Определяне на “събитията”
 • “Събитие” - относително обособен процедурен етап или друг вид работа на съдията в категориите дела
 • Отразяване на събитията в статистически форми
slide11
Категории “събития”
 • Съдебни процеси и други доказателствени заседания
  • Процес със съдебни заседатели
  • Процес без съдебни заседатели
  • Заседание (изслушване) за предварителна заповед/временна ограничителна заповед
  • Други
 • Недоказателствени заседания и конференции
  • Конференция
  • Заседания (изслушвания) по искания на страни
  • Други
 • Закрити заседания
  • Решение по искане за съкратена процедура
  • Определение по доказателствено искане
  • Определение по друго искане
  • Подготовка за процес (със/без съдебни заседатели)
  • Подготовка за заседание (изслушване)
 • Специфични особености на делата
  • Множество страни (5+)
  • Колективен иск
  • Искания (50+)
slide12
Стъпка 3: Дефиниране времевите стойности на събитията
 • Данни от статистика
 • Групи от опитни съдии оценяват нормално необходимото време за извършване на събитията
  • по съдебни райони
  • за цялата страна
slide17
Стъпка 4: Определяне на номинална тежест
 • Тежест на събитието = продължителност на събитието Х честотата на случването му
 • Тежест на категорията дела = сбор от тежестта на събитията в рамките на категорията дела
slide18
Стъпка 5: Определяне на единица за измерване на тежестта
 • Номиналните тежести на категориите дела се подреждат по размер
 • Мерна единица - средна за получената скала тежест
 • Преизчисляване окончателните тежести на категориите с оглед така определената мерна единица
slide20
Отчитане на усложненията:
 • Въвеждане на индекси – за повече от обичайния брой страни, за колективни искове, множество искания на страните (повече от 50), множество подсъдими, назначен преводач
slide21
Значение
 • Регулиране натовареността на съдилищата
 • Регулиране натовареността на съдиите в рамките на съда

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ БЛАГОДАРИ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!