МЕТОДОЛОГИИ ЗА
Download
1 / 21

МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА В САЩ - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА В САЩ. Метод на емпиричното наблюдение. Механизъм: извличане на средно претеглени нива на натовареност от отчети, попълвани от съдиите

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА В САЩ' - dani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТАВ САЩ


Метод на емпиричното наблюдение

 • Механизъм: извличане на средно претеглени нива на натовареност от отчети, попълвани от съдиите

 • Изисква попълването на отчети за реално посветеното време за осъществяване категории действия по делата от разнородни групи съдии, за различни периоди от време

 • Прецизност и точност на изследването

 • Скъпо струващ, трудоемък и бавен метод (около 7 години)


Метод на нормативната оценка

 • Механизъм: процес на оценка от фокус групи съдии на продължителността на процедурните етапи (събития) по категории дела

 • По-евтин, по-бърз, по-малко точен метод

 • Зависимост от наличието на статистически данни

 • Изчислява обща, а не индивидуална натовареност


Метод на нормативната оценка: основни източници на информация

 • Статистически отчети

 • Бази данни на съдилищата

 • Консенсусна оценка на съдии


Стандартен месечен формуляр основни източници на информация


Етапи: основни източници на информация


Стъпка 1: Определяне категории дела

 • Логика от нормативната уредба + преценка

 • Достатъчен брой дела = 100 дела в категория за година

 • Отчитане разнообразието на видовете производства в рамките на гражданския и наказателен процес

 • 42 категории граждански дела и 21 категории наказателни дела
Стъпка 2: Определяне на “събитията”

 • “Събитие” - относително обособен процедурен етап или друг вид работа на съдията в категориите дела

 • Отразяване на събитията в статистически форми


Категории “събития” “събитията”

 • Съдебни процеси и други доказателствени заседания

  • Процес със съдебни заседатели

  • Процес без съдебни заседатели

  • Заседание (изслушване) за предварителна заповед/временна ограничителна заповед

  • Други

 • Недоказателствени заседания и конференции

  • Конференция

  • Заседания (изслушвания) по искания на страни

  • Други

 • Закрити заседания

  • Решение по искане за съкратена процедура

  • Определение по доказателствено искане

  • Определение по друго искане

  • Подготовка за процес (със/без съдебни заседатели)

  • Подготовка за заседание (изслушване)

 • Специфични особености на делата

  • Множество страни (5+)

  • Колективен иск

  • Искания (50+)


Стъпка 3: Дефиниране времевите стойности на събитията

 • Данни от статистика

 • Групи от опитни съдии оценяват нормално необходимото време за извършване на събитията

  • по съдебни райони

  • за цялата страна


Стъпка 4: на събитиятаОпределяне на номинална тежест

 • Тежест на събитието = продължителност на събитието Х честотата на случването му

 • Тежест на категорията дела = сбор от тежестта на събитията в рамките на категорията дела


Стъпка 5: Определяне на единица за измерване на тежестта

 • Номиналните тежести на категориите дела се подреждат по размер

 • Мерна единица - средна за получената скала тежест

 • Преизчисляване окончателните тежести на категориите с оглед така определената мерна единица


Скала на номиналните тежести за измерване на тежестта


Отчитане на усложненията: за измерване на тежестта

 • Въвеждане на индекси – за повече от обичайния брой страни, за колективни искове, множество искания на страните (повече от 50), множество подсъдими, назначен преводач


Значение за измерване на тежестта

 • Регулиране натовареността на съдилищата

 • Регулиране натовареността на съдиите в рамките на съда

  БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ БЛАГОДАРИ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!