H lsa p tornfalken
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

HÄLSA på Tornfalken PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HÄLSA på Tornfalken. Hälsocertifiering Av förskolan, grundskolan och särskolan i Jönköpingskommun. En hälsofrämjande förskola. är en förskola som målmedvetet och långsiktigt satsar på att utveckla förskolans vardag utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. HÄLSA.

Download Presentation

HÄLSA på Tornfalken

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


H lsa p tornfalken

HÄLSA på Tornfalken

Hälsocertifiering

Av förskolan, grundskolan och särskolan i Jönköpingskommun.


En h lsofr mjande f rskola

En hälsofrämjande förskola

är en förskola som målmedvetet och långsiktigt satsar på att utveckla förskolans vardag utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.


H lsa

HÄLSA

 • Alla kommunala skolor och förskolor ska vara hälsofrämjande – bidra till god livsstil

 • Hälsa är inte bara fysisk hälsa, utan att barnen ser sig själv som betydelsefull i ett eller flera sammanhang


Helhetssyn

Helhetssyn


H lsa1

Hälsa

Förskolan ska ge kunskap om matvanor fysisk aktivitet och hälsa.

Miljön i skolan ska förmedla en hälsofrämjande livsstil.

Förskolans verksamhet ska genomsyras av goda matvanor och en aktiv fysisk livsstil.


Syfte h lsocertifiering

SYFTE hälsocertifiering

Är att göra så att det hälsofrämjande arbetet i förskolan blir strukturerat, långsiktigt och kan utvärderas.


H lsa p tornfalken

MÅL

 • Synliggöra det hälsofrämjande arbetet

 • Utgöra en kvalitetsstämpel för att göra verksamheten attraktiv.

 • Ge bättre förutsättningar för arbete/lekglädje vilket leder till bättre utveckling som förbättrar hälsan

 • Öka sannolikheten för att barn och personal gör hälsosamma livsstilsval.


Bakgrund

Bakgrund

 • I november 2003 gav regeringen Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelverket i uppdrag att ta fram underlag till en handlingsplan för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos hela befolkningen.


Bakgrund oh lsa

Bakgrund: ohälsa

Ett fåtal ohälsosamma levnadsvanor livsstilar, ofta etablerade i unga år är

 • DÅLIGA MATVANOR

 • FYSISK INAKTIVITET


H lsa2

HÄLSA

Vi på Tornfalkens rektorsenhet tillsammans med er föräldrar ska verka för en god hälsa och en hållbar miljö.

FÖR DITT BARNS BÄSTA

UTVECKLING OCH

LÄRANDE !


R relse

RÖRELSE

 • Daglig rörelse, stimulerar till fysisk aktivitet


R relse gymnastik

Rörelse, gymnastik


R relse gymnastik1

Rörelse, gymnastik


Gymnastik r relse

Gymnastik, rörelse


Promenader utflykter

Promenader/utflykter


Lek ute som inne

LEK ute som inne


H lsa p tornfalken

KOST

För att barn ska kunna växa, utvecklas och orka, krävs att de får i sig tillräckligt med energi.

I förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. Dessa måltider ska svara för cirka 65-75% av dagsbehovet. Då är det viktigt att det serveras nyttig mat som håller god kvalité.

Underlag finns i Livsmedelsverkets Råd för barnomsorgens måltider.


H lsosam mat

Hälsosam mat


Mat r h lsa

Mat är hälsa


Barnen erbjuds frukt varje dag

Barnen erbjuds frukt varje dag


H lsa p tornfalken

Kost

 • Det finns tillgång till vatten under hela dagen

 • Förskolan är fri från godis, glass, bakverk, snacks och söta drycker

 • Miljön vid matbordet är trivsam och lugn

 • Måltider serveras på fasta regelbundna tider (ca 2,5 timme mellan måltiderna). Lunch serveras mellan kl.11-13

 • Kunskap om mat, livsmedel och matvanor förmedlas pedagogiskt av personalen. Vid den pedagogiska måltiden får barnen kunskap om tallriksmodellen.


H lsa p tornfalken

Tallriksmodellen

Tallriksmodellen åskådliggör hur man komponerar en bra måltid - lunch eller middag.

Modellen visar proportionerna mellan olika ingredienser i måltiden.

 • Tallriksmodellen har tre delar:

 • Den första är potatis, ris eller pasta samt bröd. Bröd bör finnas med till alla måltider.

 • Den andra delen består av grönsaker,

 • rotfrukter och frukt.

 • Den tredje och minsta delen är avsedd för kött fisk, ägg eller baljväxter, exempelvis bönor.


Kost forts

KOST forts.

 • Barnen erbjuds lagom mängd mat och rätt fördelning av kolhydrater, fett och protein.

 • Det finns möjlighet till specialkost (vid medicinska skäl krävs läkar- intyg) Förskolan kök har rutiner för säker livsmedelhantering och köket är godkänt av miljökontoret.

 • Barnen tvättar händer före och efter maten

 • Nötter, inklusive mandel, jordnötter och sesamfrö förekommer inte.

 • Förskolan följer livsmedelverkets råd för frukost, lunch, och mellanmål


Olycksfall

OLYCKSFALL

 • Tillbud och olycksfall registreras.

 • Plan för läkemedelshantering

 • Utbildning av personal i HLR, olyckfall och brand.


Allergier

Allergier

Allergierna har ökat alarmerande framförallt hos barn.

Allergirond ska göras i alla förskolor och skolor i Jönköpings kommun. Den ska göras regelbundet för att åtgärda de risker som finns.


H rselh lsa

Hörselhälsa

Det kanske mest utbredda miljöproblemet för barn är bullerstörningar.

Det går med enkla medel att förbättra ljudnivån på förskolan, exempel ljudplattor, gardiner, medveten personal.

 • Hörselombud ska utbildas.

 • Bullerlektion till personal.

 • Bullerlektion till barn.


Tandh lsa

Tandhälsa

Tandhälsan har generellt blivit bättre i de flesta åldrar.

Ur ett tandhälsoperspektiv spelar det stor roll vad man äter och hur. En daglig konsumtion av söta drycker och flera mellanmål visar på ökad kariesförekomst.

Förskolan ska se till att barnen borstar tänderna.( att fluor kommer in i munnen på tänderna)


Vi ger ditt barn goda rutiner f r en bra tandh lsa

Vi ger ditt barn goda rutiner, för en bra tandhälsa


Tillsammans

Tillsammans

För barnens bästa utveckling och lärande är det viktigt med samverkan mellan föräldrar och förskola!


Tack f r att ni lyssnade

Tack för att ni lyssnade


 • Login