Obecn line rn model
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Obecn ý lineární model PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Obecn ý lineární model. Fitované hodnoty and regresní residuály Y i ~ b 0 + b 1 *X 1i + b 2 *X 2i + … Regresní koeficient b and jeho odhad b Variance objasněná modelem: testy Výběr modelu. Závislost ptačích společenstev na vlastnostech prostředí. Zobecněný lineární model GLM.

Download Presentation

Obecn ý lineární model

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obecný lineární model

 • Fitované hodnoty and regresní residuály

  Yi~b0 +b1*X1i +b2*X2i + …

 • Regresní koeficient b and jeho odhad b

 • Variance objasněná modelem: testy

 • Výběr modelu


Závislost ptačích společenstev na vlastnostech prostředí


Zobecněný lineární model GLM

 • Lineární prediktor  = 0 + jXj

 • Link funkce g(EY) = 

 • Distribuční předpoklady:


GLM - 2

 • Co sem patří:

  • klasická regrese a obvyklá ANOVA

  • jejich rozšíření pro proměnné s ne-konstantní variancí

  • analýza kontingenčních tabulek (log-linearní model)

  • probitová analýza

 • Deviance: zobecnění residualní sumy čtverců

 • Testy založeny na F-statistice nebo AIC


 • GLM– 3Příklad logit regrese


  Vyhlazování: metoda loess


  GAM: zpět k aditivitě

  Ozone = b0 + b1 * Temp + b2 * Wind + e

  E(Ozone) = -0.407 + 0.057*Temp - 0.075 * Wind


  GAM: zobrazení hladkých členů


  Klasifikační a regresní stromy (CART)


 • Login