Hepatit
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

HEPATIT PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22. Lars Goyeryd. Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer Brännskada – solbränna Allergi Eksem Om skadeorsaken är: Virus Bakterie Parasiter Kallas inflammationen infektion. HEPATIT Skadande ämne:

Download Presentation

HEPATIT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HEPATIT

Personalföreläsning 2003-10-22

Lars Goyeryd


Typiska symtom vid inflammation

Rodnad

Svullnad

Ont

Typiska inflammationer

Brännskada – solbränna

Allergi

Eksem

Om skadeorsaken är:

Virus

Bakterie

Parasiter

Kallas inflammationen infektion

HEPATIT

Skadande ämne:

Alkohol – Alkoholhepatit

Läkemedel – Läkemedelshepatit

Toxiska ämnen – Toxisk hepatit

Virus – Virushepatit

Droger – droghepatit

Egna immunförsvaret – autoimmun hepatit

VIRUSHEPATIT

EB-virus, hepatitvirus m.fl

Hepatitvirus:

Hepatit A – Hepatit A Virus (HAV)

Hepatit B – Hepatit B Virus (HBV)

Hepatit C – Hepatit C Virus (HCV)

(kallades tidigare non-A non-B hepatit)

Hepatit D & Hepatit E

HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERNInflammation är kroppens reaktion på skada


Turist-hepatit

Smittväg:

Förorenat vatten – tarmvirus

Dålig livsmedelshygien

Blod

Förekomst:

Vanligt i länder söder om medelhavet.

1/3-del av USA:s befolkning har antikroppar (varit smittade)

Insjuknandetid:

2-6 veckor efter smittillfälle

Sjukdomsförlopp:

1/3 symtomfria

2/3 symtom, lindrigt—allvarlig

Prognos:

Vanligen milt sjukdomsförlopp

Dödlighet < 1%

Läker ut, blir ej kronisk

Livstids immunitet

Smittskydd:

God hygien

Egen toalett

Ej jobba med livsmedel

Ej allmänna bad

Förebyggande åtgärder:

Gammaglobulin

Vaccination

HEPATIT A


Feber

Sjukdomskänsla

Illamående och kräkning

Aptitförlöst

Ledvärk

Förstorad lever

Buksmärta

Trötthet

Hjärnhinneretning

Gulsot (ikterus)

Gula ögonvitor och gul hud

Avfärgad avföring

Mörk urin

Gulsot kan även förekomma vid stopp i gallvägar och hos nyfödda och beror då inte på dålig leverfunktion.

GULSOT

Är inte det samma som hepatit !

Men kan vara ett symtom vid hepatit.

Gulsot uppstår vid dålig leverfunktion, akut (som vid hepatit) eller kronisk som vid skrumplever.

Börjar i ögonvitor, slemhinnor och där huden är som tunnast.

ORSAK:

Röda blodkroppar lever 3 veckor, när dessa sedan faller sönder kommer fritt hemoglobin (Hb) ut i blodet.

Hb bryts ned till det gulfärgade ämnet bilirubin, som skall tas om hand av levern som dock inte klarar sin uppgift. Bilirubin stiger – gul.

GEMENSAMMA SYMTOMVID HEPATIT


Smittväg:

Sexuell smitta (majoritet)

Blodsmitta

Mor till barn (majoritet i exv Afrika)

Förekomst:

350 milj kroniskt infekterade

SO Afrika, Söder Sahara >90% genomgången eller kronisk inf.

Syd- & Östeuropa 5% bärare

Skandinavien <1% bärare

USA 1,25 milj kron infekterade och 200000 nyinfekterade/år

Män:Kvinnor 2:1

Smittsamhet:

Beror på mängden virus i blodet hos den sjuke.

Kan variera från några få viruskopior till 1000 miljarder/ml

Blod, saliv, vaginalsekret

Högst smittsamhet 2 veckor före uppkomst gulsot

Sjukdomsförlopp:

Kliniska symtom i 50%

Vanligt med ikterus - gulsot

Dödlighet vid fulminant förlopp 1%

Super-infektion med hepatit D ger svåra symtom, vanligast i.v. missbruk och gay-sex.

Prognos:

Kronisk sjukdom

-Nyfödda 90%

-Barn 1 år 50%

-Barn > 7 år och vuxna < 5%

Läker således spontant i mer än 95 %

Smittskydd:

Smittskyddslagen

Anmälningsplikt

Friskanmälan

HEPATIT B


Behandling:

Vid svårt fulminant förlopp

Stor risk för utveckling till kronisk sjukdom tex om ALAT ej normaliserats inom 6 månader

Vanligen levertransplantation vid fulminant förlopp.

Antiviral behandling och interferon alfa

Diet: Väl balanserad kost

Syfte med behandling:

Minska smittsamhet

Minska risken för fortsatt leverskada

Minska risken för sena komplikationer

- Skrumplever och primär levercancer

Riskfaktorer som påverkar kron förloppet negativt:

Alkohol

Samtidig infektion med hepatit C (D) eller HIV

Nedsatt immunförsvar

Sena komplikationer:

Skrumplever

Levercancer

Förebyggande:

Patient- och personalutbildning

Vaccination ger fullgott skydd

Vaccinera partner

Immunoglobulin och snabbvaccination vid exposition

Kontroll av gravida

HEPATIT B forts


Smittväg:

Blodsmitta

Blodtransfusion, i.v. bruk, organtranspl, tatueringar, kokain-snortning, HIV, dialys.

Sexuell smitta förekommer men låg risk.

Undergrupper:

Genotyp 1 & 4 svårbehandlad

Genotyp 2 & 3 lättbehandlad

Förekomst:

3% av jordens befolkning

Västeuropa 5 milj kron infekterade

USA 3 milj kron infekterade och 40000 nyinfekterade/år

Sverige 50000 kron infekterade

Sannolikt undervärderade siffror, stort mörkertal

Absolut dominerande grupp är i.v. narkomaner

Män:Kvinnor 1:1

Sjukdomsförlopp:

Kliniska symtom i endast 15%, vanligen milda.

Kronisk infektion - trötthet

Prognos:

80% går över i kroniskt stadie

Spontan utläkning i >20%

Troligen utläkning mellan 30-50%

Friskförklaring:

Normaliserade ALAT-värden och negativt virusprov (virus-RNA i blodet).

Två provtagningsomgångar med sex mån mellanrum

Efter behandling provtagning efter 6 & 18 månader

Smittskydd:

Smittskyddslagen

Anmälningsplikt

HEPATIT C


Behandling:

Vid påvisande av virus i blodet och fibros i levern. Drogfrihet är ett krav.

Antiviral - Ribavirin

Interferon ”pegylerat”

Utläkning:

Genotyp 2 & 3 – 80 %

Genotyp 1 & 4 – 30-50%

Recidiv (återfall) < 5%

Alla uppnår förbättring även om utläkning ej sker.

Diet: Väl balanserad kost

Syfte med behandling:

Utläkning

Eliminerar risken för att utveckla kron hepatit

Minska risken för sena komplikationer

- Skrumplever och primär levercancer

Riskfaktorer som påverkar kron förloppet negativt:

Alkohol

Samtidig infektion med hepatit B eller HIV

Hög ålder vid insjuknande

(positivitet för hemokromatos gen)

Sena komplikationer:

Står för 60% av all primär levercancer

Står för 30% av alla levertransplantationer

Förebyggande:

Patient- och personalutbildning

Kontroll av gravida

HEPATIT C forts


SKYLDIGHETER

Följa behandlande läkares anvisningar.

Följa smittskyddsläkarens föreskrifter.

Komma på provtagningar.

Upplysa tand- och hälsovårdspersonal om smitta vid risk för blodkontakt.

Deltaga i smitspårning.

RÄTTIGHETER

Rätt till en behandlande läkare.

All vård och läkemedel i samband med behandling av hepatiten är gratis för patienten.

Rätt till anonymitet vid smittspårning.

TVÅNGSÅTGÄRDER

Polishandräckning

Åtal

Isolering

SMITTSKYDDSLAGENAlla hepatiter regleras i smittskyddslagen och har anmälningsplikt.


  • Login