De dichter en zijn werk (Carmen 16. p. 71) - PowerPoint PPT Presentation

De dichter en zijn werk carmen 16 p 71
Download
1 / 16

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De dichter en zijn werk (Carmen 16. p. 71). Algemeen Dit gedicht is gericht aan Furius en Aurelius . Ook een ander gedicht is aan hen gericht (bv. Carmen 11). In dát gedicht prijst Catullus hen als zijn beste vrienden vanwege hun steun:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

De dichter en zijn werk (Carmen 16. p. 71)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De dichter en zijn werk carmen 16 p 71

De dichter en zijn werk (Carmen 16. p. 71)


De dichter en zijn werk carmen 16 p 71

AlgemeenDit gedicht is gericht aan Furius en Aurelius. Ook een ander gedicht is aan hen gericht (bv. Carmen 11). In dát gedicht prijst Catullus hen als zijn beste vrienden vanwege hun steun:

 • wat Catullus ook van plan zou zijn, zij helpen hem altijd. En

 • dan vraagt hij hen één klein dingetje te doen: tegen Lesbia

 • zeggen, dat Catullus haar niet meer

 • hoeft en dat ze zijn liefde niet waard

 • is.

 • In dit gedicht heeft hij iets heel

 • anders tegen hen te zeggen ….

 • (denk eraan, dat poëzie werd voor-

 • gelezen en dat Furius en Aurelius er

 • bij waren).


Pedicabo ego vos et irrumabo 1 aureli pathice et cinaede furi

Pedicabo ego vos et irrumabo,1Aureli pathice et cinaede Furi,

 • 1 pedicabo, irrumabo – welke tijd?

 • futurum

 • 2 In welke naamval staan al de woorden in regel 2?

 • vocativus

 • Regels vocativus

 • woorden op –us vocativus op –e

 • woorden op –ius vocativus op –i

 • aandere woorden  vocativus = nominativus


De dichter en zijn werk carmen 16 p 71

Pedicabo ego vos et irrumabo,1Aureli pathice et cinaede Furi,Ik zal jullie naaien en oraal penetreren,‘nicht’ Aurelius en mietje Furius,

 • Wat valt op aan de woordvolgorde in regel 2?

 • Er staat bij de 1e persoon een naam en dan een znw en

 • bij de 2e persoon een znw en dan de naam.

 • Dit noemen we een chiasme (kruisstelling): een opsomming van gelijkwaardige elementen in de bolorde AB-BAABGenoemd naar de

 • Griekse letter chi: c

 • BA

 • Net als in het Nederlands hebben de woorden pedicare en irrumare ook een figuurlijke, neerbuigende betekenis  Ik zal jullie ‘te pakken nemen’.


Qui me ex versiculis meis putastis 3 quod sunt molliculi parum pudicum

qui me ex versiculis meis putastis,3quod sunt molliculi, parum pudicum.

 • 3 qui – verwijst terug naar …?

 • (1) vos


De dichter en zijn werk carmen 16 p 71

qui me ex versiculis meis putastis,3quod sunt molliculi, parum pudicum.(jullie) die mij op grond van mijn gedichtjes, omdat ze schunnig zijn, hebben beschouwd als te weinig eerbaar.


Nam castum esse decet pium poetam 5 ipsum versiculos nihil necesse est

Nam castum esse decet pium poetam5ipsum, versiculos nihil necesse est,

 • Wat zijn de hoofdwerkwoorden in deze zinnen?


Nam castum esse decet pium poetam 5 ipsum versiculos nihil necesse est1

Nam castum esse decet pium poetam5ipsum, versiculos nihil necesse est,

 • Wat zijn de hoofdwerkwoorden in deze zinnen?

 • decet, necesse est

 • Welke constructie staat hierbij?

 • AcI:

 • - poetam esse castum

 • - versiculos (castos esse)


De dichter en zijn werk carmen 16 p 71

Nam castum esse decet pium poetam5ipsum, versiculos nihil necesse est;Want het is gepast dat de rechtschapen dichter zelf fatsoenlijk is, (xxx) het is helemaal niet noodzakelijk dat zijn versjes [fatsoenlijk zijn]

 • 6 Welk voegwoord kun je aanvullen tussen ipsum en versiculos?

 • sed – maar

 • Als er geen voegwoord staat heet dat een asyndeton. We hebben een:

 • - adversatief asyndeton (je kunt ‘maar’ aanvullen)

 • - explicatief asyndeton (je kunt ‘want’ aanvullen)


De dichter en zijn werk carmen 16 p 71

qui tum denique habent salem ac leporem,si sunt molliculi ac parum pudici8et quod pruriat incitare possunt,

 • 7qui - Relatieve aansluiting = hoofdzin begint met

 • relativum. Kan niet in Nederlands, dus

 • vervangen door: en

 • maar+ aanw. / pers. vnw

 • want

 • qui verwijst naar versiculos


De dichter en zijn werk carmen 16 p 71

qui tum denique habent salem ac leporem,si sunt molliculi ac parum pudici8et quod pruriat incitare possunt,want zij (deze) hebben dan pas smaak en charme, als ze schunnig zijn en te weinig eerbaar en geilheid kunnen opwekken

 • Natuurlijk heeft Catullus ook veel ‘nette’ gedichten geschreven. O.a. veel van zijn gedichten voor Lesbia horen tot de serieuze liefdespoëzie. Maar er zijn ook nogal wat minder nette gedichtjes (zoals dit).

 • 8-9 Trikolon: sunt molliculi ac parum pudici et quod pruriat incitare possuntAlliteratie: parum pudici


Non dico pueris sed his pilosis 10 qui duros nequeunt movere lumbos

non dico pueris, sed his pilosis,10qui duros nequeunt movere lumbos.

 • 10 pueris, pilosis – welke naamval?

 • Dativus

 • Het werkwoord van de vorige zin moet je erbij denken: geilheid opwekken bij ….

 • 11 duros congrueert met …?


Non dico pueris sed his pilosis 10 qui duros nequeunt movere lumbos1

non dico pueris, sed his pilosis,10qui duros nequeunt movere lumbos.

 • 10 pueris, pilosis – welke naamval?

 • Dativus

 • Het werkwoord van de vorige zin moet je erbij denken: geilheid opwekken bij ….

 • 11 duros congrueert met …?

 • lumbos

 • Als twee woorden die bij elkaar horen zover uit elkaar staan, heet dat een ….?


Non dico pueris sed his pilosis 10 qui duros nequeunt movere lumbos2

non dico pueris, sed his pilosis,10qui duros nequeunt movere lumbos.

 • 10 pueris, pilosis – welke naamval?

 • Dativus

 • Het werkwoord van de vorige zin moet je erbij denken: geilheid opwekken bij ….

 • 11 duros congrueert met …?

 • lumbos

 • Als twee woorden die bij elkaar horen zover uit elkaar staan, heet dat een ….hyperbaton


De dichter en zijn werk carmen 16 p 71

non dico pueris, sed his pilosis,10qui duros nequeunt movere lumbos.ik bedoel niet (alleen) bij jongens, maar (ook) bij deze behaarde mannen, die hun stijve ledematen niet kunnen bewegen.

 • 10 his – hierbij wijst Catullus waarschijnlijk naar alle mannen, die aanwezig zijn bij het voorlezen van het gedicht: dit zijn echte mannen (en Furius en Aurelius niet)

 • pilosis – haargroei in de zin van baard e.d. (ter onderscheid van jongetjes)

 • 10-11 Tieners reageren natuurlijk op Catullus’ gedichtjes, maar oudere mannen ook, zegt hij (die te stijf zijn om nog seks te hebben).


De dichter en zijn werk carmen 16 p 71

Vos quod milia multa basiorumlegistis, male me marem putatis?13Pedicabo ego vos et irrumabo.Omdat jullie over vele duizenden kussen gelezenhebben, beschouwen jullie mij als een mietje?Ik zal jullie naaien en oraal penetreren.

 • Wat was kennelijk het verwijt van Furius en Aurelius?

 • Catullus schreef geen echte ‘mannenpoëzie’.

 • Hoe neemt Catullus hen ‘te pakken’?

 • Hij laat zien, dat hij wel degelijk ‘ferme taal’ durft te

 • gebruiken, waardoor hij laat zien dat hij een echte kerel

 • is, én zet ze een beetje voor

 • schut voor iedereen met dit

 • gedichtje, (al zullen ze wel mee

 • hebben gelachen).


 • Login