Rlfo od 27 12 2012
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

RLFO od 27.12.2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 39 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RLFO od 27.12.2012. Krátky popis k vytvoreniu a podaniu RLFO v novej štruktúre platnej od 27.12.2012. RLFO.

Download Presentation

RLFO od 27.12.2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


RLFO od 27.12.2012

Krátky popis k vytvoreniu a podaniu RLFO v novej štruktúre platnej od 27.12.2012


RLFO

Do programu bola pridaná možnosť vytvoriť a priamo podať RLFO cez portál Sociálnej poisťovne v novej štruktúre platnej od 27.12.2012. Táto možnosť sa v programe môže aktivovať v dvoch režimoch:

 • Vo voľbe "Aktualizácia kmeňových údajov" je pridané nove tlačidlo "RLFO", ktoré umožní v prvom kroku prevziať zo súborov PER a SPP do súboru údajov RLFO dáta zamestnancov pomocou účelových filtrov. Pomocou nich je možné vybrať dáta

  • nastupujúcich pracovníkov

  • vystupujúcich pracovníkov

  • pracovníkov so zmenami kmeňových údajov

  • dohodárov

  • uplatnenie alebo zrušenie výnimky z platenia dôchodkového poistenia študentov

  • dohodárov prechádzajúcich z roka 2012 do roka 2013

 • Následne je možné priamo vytvoriť, skontrolovať, editovať a odoslať XML súbor pre RLFO cez portál SP.


RLFO

 • v samostatnej voľbe "Registračný list FO" je umožnený univerzálny zápis údajov do súboru RLFO, prevzatie údajov zo súborov PER a SPP pomocou účelových filtrov a následné priame vytvorenie, kontrola, editovanie a odoslanie XML súboru pre RLFO cez portál SP.

 • Údaje potrebné pre vytvorenie a odoslanie RLFO je možné zapísať v nových kmeňových obrazovkách:

  • OK06 - Poistné a dôchodky

  • OK07 - Poistné pre DoBPŠ

  • ASPP6-SPP-Poistné.

 • Pre správne vytvorenie XML RLFO je potrebné vyplniť aj nový parameter „IČZ v Soc. Poisťovni“


Najprv je potrebné vyplniť nový parameter ...


IČZ v Soc.Poisťovni


Samostatná voľba pre prípravu a odoslanie údajov RLFO


Obsah základného prehliadača údajov RLFO


Detail záznamu RLFO


Samostatná voľba pre import údajov RLFO z PER / SPP


Možnosti importu údajov

Možnosť okamžitého vytvorenia a odoslania XML súboru


Základné funkcie prípravy, kontroly, tlače a odoslania XML súboru


Príprava a odoslanie údajov RLFO z aktualizácie kmeňových údajov


Nové tlačidlo pre prácu s RLFO


Príklad prípravy údajov k nástupu nových zamestnancov od 1.1.2013 do 31.1.2013


Určenie intervalu dátumov pre výber nastupujúcich pracovníkov


Ak už údaje daného pracovníka v súbore RLFO existujú, program na to upozorní.


Základné funkcie prípravy, kontroly, tlače a odoslania XML súboru


Úprava základných údajov RLFO; v okne detailu je možné upraviť údaje a vybrať záznamy, z ktorých sa má vytvoriť XML súbor RLFO.


V tejto voľbe sa z označených záznamov (maximálne 300) vytvorí XML súbor určený na elektronické podanie RLFO.


Vytvorený XML súbor je možné prezrieť alebo upraviť.


Vytvorený XML súbor je možné ihneď podať prostredníctvom elektronickej podateľne Sociálnej poisťovne.


Pre umožnenie zápisu mena súboru je potrebné kliknúť na toto tlačidlo ...


... A v tomto poli môžeme použiť kombináciu CTRL+V


Pre odoslanie súboru do SP je potrebné kliknúť na toto tlačidlo


Toto je iba správa testovacieho režimu SP. Podstatná je informácia v riadku s uvedením počtu chýb (0).


Po úspešnom odoslaní sa označenie záznamov v súbore RLFO vymaže, čím sa zabráni náhodnému viacnásobnému podaniu.


Nová štruktúra RLFO vyžaduje množstvo nových údajov, ktoré sú pre úspešné podanie povinné. Tie môžeme zadávať v nových kmeňových obrazovkách OK06 a OK07 pre základné kmeňové údaje. Pre údaje v SPP je nová obrazovka ASPP6.

Každý pracovno-právny vzťah (vrátane každej dohody) je nutné zapísať do samostatného záznamu v súbore PER (základné kmeňové údaje) alebo do súboru SPP (súbežné pracovné pomery).


V obrazovke OK06 je skupina nových údajov


Pre úspešné podanie RLFO je potrebné mať vyplnené aj údaje v obrazovke OK01 Menovka


Otázky ?


 • Login