โครงการศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 57

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

โครงการศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด. ระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด คลังข้อมูล ( DATA WAREHOUSE ) เว็บท่า ( WEB PORTAL) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ( GDX ) รายงานผู้บริหาร EIS & GIS ภาพรวมของระบบ. คลังข้อมูล Data Warehouse. หน้าหลัก. คลังข้อมูล ( Data Warehouse ) คือ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โครงการศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3998946


3998946

  • (DATA WAREHOUSE)

  • (WEB PORTAL)

  • (GDX)

  • EIS & GIS


 • 3998946

  Data Warehouse


  Data warehouse

  (Data Warehouse )


  3998946

  (MOC DB)

  GDX

  GDX

  POC DB

  (CPDB 75)

  (CPDB 1)

  POC DB

  ETL / E-form

  75


  1 45 32 2 eis

  Data Warehouse

  1. 45 32

  2. EIS


  3998946

  Data Warehouse


  3998946

  Data Warehouse


  3998946

  WEB PORTAL


  Web portal

  Web Portal


  3998946


  Web portal1

  Web Portal

  • Online Information

  • Online Service

   INTERNET

  • Online Community

   online


  3998946


  3998946


  3998946


  Web portal2

  Web Portal

  http://webcmoi.moi.go.th:7778

  http://webnonthaburi.moi.go.th

  45 32


  Web portal3

  Web Portal

  • (CPDB)

   http://Web.moi.go.th

  (MOC DB)

  (CPDB 75)

  (CPDB 1)

  75


  3998946

  GDX

  Government Data Exchange


  3998946


  3998946

  (GDX)

  • (CPDB)

   MOC DB

   XML


  3998946

  (GDX)


  3998946

  1 (POC DB) (MOC DB)

  Internet

  http://www.moi.go.th

  POC DB

  MOC DB

  (BY MOI ICT)

  MOC Web Server

  www.moi.go.th

  (CPDB)

  CPWEB Server

  (PDB)

  CPDB Server

  PDB Server

  Internet

  • PDB

   CPDB XML

  MOC DB Server

  .


  3998946

  EIS & GIS


  Eis gis

  EIS & GIS

  • 3

   • DATA ()

   • GRAPH ()

   • GIS ()


  3998946

  (Executive Information System : EIS)


  3998946


  3998946


  3998946


  3998946

  EIS

  45

  32

  .


  3998946

  GIS

  45

  32

  .


  3998946

  Application SERVER

  Data Warehouse

  (EIS) GIS

  GIS DB


  3998946

  ISP

  Internet Thailand

  203.151.46.254

  10.0.214.201

  Proxy

  F/W-1

  DB Server

  203.151.46.244

  MOI DMZ

  F/W PCC

  192.168.10.254

  F/W PCC

  10.0.214.229

  10.0.2.xxx

  192.168.10.240

  192.168.10.242

  . Fl.2-Fl5


  3998946

  ()


  3998946

  ()

  ArcGIS 9.1

  Access File


  3998946

  (CCTV)

  MIS

  GIS

  (2D)

  3 (3D)


  3998946


  3998946

  SMOI-01

  Access (*.mdb)

  Access (*.mdb)


  3998946


  3998946

  SMOI-03


  3998946

  SMOI-03


  3998946

  SMOI-03


  3998946


  3998946

  SMOI-04


  3998946

  SMOI-04


  3998946

  SMOI-04


  3998946


  3998946

  SMOI-05


  3998946

  SMOI-05


  3998946

  SMOI-05


  3998946


  3998946

  SMOI-06


  3998946

  SMOI-06


  3998946

  SMOI-06


  3998946

  3


  3998946

  .


  3998946

  1.

  2. (Base Map) (MIS)

  3. 1:20,000 (Maintanance) 100 %

  4.


  3998946


 • Login