โครงการศูนย์ข้อมูลกลาง
Download
1 / 57

โครงการศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

โครงการศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด. ระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด คลังข้อมูล ( DATA WAREHOUSE ) เว็บท่า ( WEB PORTAL) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ( GDX ) รายงานผู้บริหาร EIS & GIS ภาพรวมของระบบ. คลังข้อมูล Data Warehouse. หน้าหลัก. คลังข้อมูล ( Data Warehouse ) คือ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' โครงการศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด' - damali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

โครงการศูนย์ข้อมูลกลางโครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด


 • ภาพรวมของระบบ


 • คลังข้อมูล ระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด

  Data Warehouse

  หน้าหลัก


  Data warehouse
  คลังข้อมูล ระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด(Data Warehouse ) คือ

  • การแยกกลุ่มข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์ออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานประจำวันมาเก็บรวมอยู่ในฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง และทำให้การเรียกใช้ข้อมูลชุดนี้ทำได้อย่างยืดหยุ่น รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  หน้าหลัก


  ระบบคลังข้อมูลกระทรวงมหาดไทย การนำข้อมูลเข้าฐาน

  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  ฐานข้อมูลกลาง

  (MOC DB)

  แหล่งข้อมูลระดับจังหวัด

  รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูล

  GDX

  GDX

  POC DB

  ฐานข้อมูลจังหวัด

  (CPDB 75)

  ฐานข้อมูลจังหวัด

  (CPDB 1)

  POC DB

  นำเข้า ETL / นำเข้าข้อมูล E-form

  75 จังหวัด

  หน้าหลัก


  1 45 32 2 eis

  Data Warehouse การนำข้อมูลเข้าฐาน

  ระบบคลังข้อมูลกระทรวงมหาดไทย

  1.คลังข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด 45กลุ่มเรื่อง และ 32ตัวชี้วัด

  2.คลังข้อมูลรายงานผู้บริหาร EIS

  หน้าหลัก


  Data Warehouse การนำข้อมูลเข้าฐาน

  พัฒนาโปรแกรมการบันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลาง

  หน้าหลัก


  Data Warehouse การนำข้อมูลเข้าฐาน

  พัฒนาโปรแกรมการบันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลาง

  หน้าหลัก


  เว็บท่า การนำข้อมูลเข้าฐาน

  WEB PORTAL

  หน้าหลัก


  Web portal
  Web Portal การนำข้อมูลเข้าฐาน

  • เป็นประตูสู่ข้อมูลและบริการของ กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่หลากหลาย

  หน้าหลัก


  หน้าหลัก การนำข้อมูลเข้าฐาน


  Web portal1
  Web Portal การนำข้อมูลเข้าฐาน

  • ข้อมูลสารสนเทศ Online Information

   ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการภาครัฐ

  • บริการประชาชน Online Service

   ให้บริการต่างๆ ผ่านเครือข่าย INTERNET

  • ชุมชนออนไลน์ Online Community

   ให้บริการกระดานแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้าง

   ชุมชน online

  หน้าหลัก


  หน้าหลัก การนำข้อมูลเข้าฐาน


  หน้าหลัก การนำข้อมูลเข้าฐาน


  หน้าหลัก การนำข้อมูลเข้าฐาน


  Web portal2

  การเข้าสู่ การนำข้อมูลเข้าฐานWeb Portal

  สามารถเรียกดูระบบปัจจุบันได้ที่

  ส่วนกลาง

  http://webcmoi.moi.go.th:7778

  จังหวัดนนทบุรี

  http://webnonthaburi.moi.go.th

  เพื่อดูรายงาน 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด

  หน้าหลัก


  Web portal3
  การเข้าสู่ การนำข้อมูลเข้าฐานWeb Portal

  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  • การเข้าใช้ระบบงาน

   ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัดนนทบุรี

   (CPDB)

   http://ชื่อWebจังหวัด.moi.go.th

  ฐานข้อมูลกลาง

  (MOC DB)

  ฐานข้อมูลจังหวัด

  (CPDB 75)

  ฐานข้อมูลจังหวัด

  (CPDB 1)

  75 จังหวัด

  หน้าหลัก


  ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

  GDX

  Government Data Exchange

  หน้าหลัก


  หน้าหลักระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ


  ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)

  • ระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

   หน่วยงานของรัฐ

  • โครงการฯ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล

   ระหว่างฐานข้อมูลกลางจังหวัด (CPDB) กับฐานข้อมูล

   MOC DB

   โดยใช้มาตรฐาน XML

  หน้าหลัก  แผนภาพที่ (1 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลจังหวัด (POC DB) กับศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวง(MOC DB)

  Internet

  http://www.moi.go.th

  POC DB

  MOC DB

  (BY MOI – ICT)

  • บุคคลทั่วไป

  สำนักงานจังหวัด

  หน่วยงานทุกจังหวัด

  MOC Web Server

  www.moi.go.th

  ฐานข้อมูลกลางจังหวัด (CPDB)

  CPWEB Server

  ฐานข้อมูลจังหวัด (PDB)

  CPDB Server

  PDB Server

  Internet

  • นำข้อมูลฐานข้อมูลจังหวัด PDB มายัง

   ฐานข้อมูลกลางจังหวัด CPDB โดย XML

  MOC DB Server

  นำเข้าข้อมูล

  สำนักงานจังหวัด

  ศูนย์เทคโนโลยีฯ มท.

  หน้าหลัก


  รายงานผู้บริหาร (

  EIS & GIS

  หน้าหลัก


  Eis gis
  รายงานสำหรับผู้บริหาร EIS & GIS

  • เพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหารงาน

  • รูปแบบในการแสดงข้อมูล มี 3 รูปแบบ

   • DATA (ตารางข้อมูล)

   • GRAPH (แผนภูมิ)

   • GIS (แผนที่)

  หน้าหลัก


  นำเสนอรายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS)

  เว็บข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดใช้ในการบริหารราชการ ตัดสินใจ และวินิจฉัยสั่งการ

  ระบุผู้ใช้ เพื่อให้ระบบตรวจสอบสิทธิ์ในการดูข้อมูล

  • แผนที่

  • แสดงการกระจายตัวของปัญหา

  • แสดงความซ้ำซ้อนของการเกิดปัญหา

  ตารางข้อมูล

  แผนภูมิ

  หน้าหลัก


  ตารางข้อมูล

  หน้าหลัก


  กราฟ

  หน้าหลัก  การวิเคราะห์สารสนเทศ

  คลังข้อมูล EIS

  ปราบปรามยาเสพติด

  ปัญหาภัยแล้ง

  ฐานข้อมูล

  45 กลุ่มเรื่อง

  32 ตัวชี้วัด

  ด้านสาธารณภัย

  แก้ปัญหาความยากจน

  ด้านการเกษตร

  ด้านการท่องเที่ยว

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผู้บริหารฯ

  การค้าการลงทุนของ จว.

  จัดการกองทุนหมู่บ้าน

  จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

  หน้าหลัก


  การวิเคราะห์สารสนเทศ

  คลังข้อมูล GIS

  ฐานข้อมูล

  45 กลุ่มเรื่อง

  32 ตัวชี้วัด

  ปราบปรามยาเสพติด

  ปัญหาภัยแล้ง

  ด้านสาธารณภัย

  แก้ปัญหาความยากจน

  ด้านการเกษตร

  ด้านการท่องเที่ยว

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผู้บริหารฯ

  การค้าการลงทุนของ จว.

  จัดการกองทุนหมู่บ้าน

  หน้าหลัก


  การนำไปใช้ประโยชน์

  การแก้ปัญหาความยากจน

  การปราบปรามยาเสพติด

  ข้อมูลปัญหาภัยแล้ง

  Application SERVER

  ข้อมูลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ข้อมูลด้านการเกษตร

  Data Warehouse

  ระบบรายงานผู้บริหาร (EIS) และ GIS

  ข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนของจังหวัด

  ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

  GIS DB

  ข้อมูลด้านสาธารณภัย

  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม

  หน้าหลัก

  ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด


  ภาพรวมระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยภาพรวมระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

  ISP

  Internet Thailand

  203.151.46.254

  10.0.214.201

  Proxy

  F/W-1

  DB Server

  203.151.46.244

  MOI DMZ

  F/W PCC

  192.168.10.254

  F/W PCC

  10.0.214.229

  10.0.2.xxx

  192.168.10.240

  192.168.10.242

  ผู้ใช้งาน ศสส.สป Fl.2-Fl5

  หน้าหลัก


  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน

  ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

  (แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  (กระทรวงมหาดไทย)

  ผู้ใช้งาน

  ArcGIS 9.1

  การพัฒนาระบบ

  Access File

  • ฟังก์ชัน

  • รายงาน

  • ข้อมูลหมู่บ้าน

  • ข้อมูลสถานการณ์


  วิเคราะห์หาแนวโน้มหรือทิศทางการเกิดสถานการณ์วิเคราะห์หาแนวโน้มหรือทิศทางการเกิดสถานการณ์

  สอบถามรายละเอียดสถานการณ์

  จำแนกสีระดับความรุนแรงของหมู่บ้าน

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

  สอบถามสถานภาพหมู่บ้าน

  สอบถามสัดส่วนการนับถือศาสนา

  เครื่องมือการค้นหาตำแหน่งบนแผนที่

  การใช้ประโยชน์จากระบบ

  โทรทัศน์วงจรปิด

  (CCTV)

  MIS

  GIS

  (2D)

  ภาพถ่ายทางอากาศ

  3 มิติ (3D)


  นำเข้าข้อมูลวิเคราะห์หาแนวโน้มหรือทิศทางการเกิดสถานการณ์


  ค้นหาตำแหน่งวิเคราะห์หาแนวโน้มหรือทิศทางการเกิดสถานการณ์

  นำเข้าข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  SMOI-01

  ระบุเลือกไฟล์ข้อมูลสถานการณ์ ที่เก็บอยู่ในรูป Access ไฟล์ (*.mdb)

  ระบุเลือกไฟล์ข้อมูลหมู่บ้าน ที่เก็บอยู่ในรูป Access ไฟล์ (*.mdb)


  สอบถามรายละเอียดสถานการณ์สอบถามรายละเอียดสถานการณ์


  ค้นหาตำแหน่งสอบถามรายละเอียดสถานการณ์

  นำเข้าข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  สอบถามรายละเอียดสถานการณ์

  จำแนกสีระดับความรุนแรงของหมู่บ้าน

  สถานภาพหมู่บ้าน

  สัดส่วนการนับถือศาสนาหมู่บ้าน

  SMOI-03

  ผู้ใช้งานสามารถเรียกหน้าต่างค้นหา ข้อมูลสถานการณ์จากเมนู


  ค้นหาตำแหน่งสอบถามรายละเอียดสถานการณ์

  นำเข้าข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  SMOI-03

  กำหนดเงื่อนไขในการ

  ค้นหาข้อมูลสถานการณ์


  ค้นหาตำแหน่งสอบถามรายละเอียดสถานการณ์

  นำเข้าข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  SMOI-03

  แสดงรายการข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด


  จำแนกสีระดับความรุนแรงของหมู่บ้านจำแนกสีระดับความรุนแรงของหมู่บ้าน


  ค้นหาตำแหน่งจำแนกสีระดับความรุนแรงของหมู่บ้าน

  นำเข้าข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  สอบถามรายละเอียดสถานการณ์

  จำแนกสีระดับความรุนแรงของหมู่บ้าน

  สถานภาพหมู่บ้าน

  สัดส่วนการนับถือศาสนาหมู่บ้าน

  SMOI-04


  ค้นหาตำแหน่งจำแนกสีระดับความรุนแรงของหมู่บ้าน

  นำเข้าข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  SMOI-04

  ระบุวันที่นำเข้าข้อมูลหมู่บ้าน เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลล่าสุด


  ค้นหาตำแหน่งจำแนกสีระดับความรุนแรงของหมู่บ้าน

  นำเข้าข้อมูล

  นำเข้าข้อมูล

  นำเข้าข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  SMOI-04

  ระบบจะค้นหาชั้นข้อมูล ตามวันที่ที่ผู้ใช้งานระบุ และนำมาแสดงผลบนแผนที่ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละช่วงวันที่ที่นำเข้าข้อมูล


  สอบถามสถานภาพหมู่บ้านสอบถามสถานภาพหมู่บ้าน


  ค้นหาตำแหน่งสอบถามสถานภาพหมู่บ้าน

  นำเข้าข้อมูล

  นำเข้าข้อมูล

  นำเข้าข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  สอบถามรายละเอียดสถานการณ์

  จำแนกสีระดับความรุนแรงของหมู่บ้าน

  สถานภาพหมู่บ้าน

  สัดส่วนการนับถือศาสนาหมู่บ้าน

  SMOI-05

  ผู้ใช้งานสามารถเรียกหน้าต่างค้นหาข้อมูลสถานภาพ

  หมู่บ้าน จากเมนู


  ค้นหาตำแหน่งสอบถามสถานภาพหมู่บ้าน

  นำเข้าข้อมูล

  นำเข้าข้อมูล

  นำเข้าข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  SMOI-05

  ผู้ใช้งานสามารถกำหนด

  เงื่อนไขในการสอบถามข้อมูล ได้ตามต้องการ

  กดปุ่มเพื่อสั่งแสดงกราฟ


  ค้นหาตำแหน่งสอบถามสถานภาพหมู่บ้าน

  นำเข้าข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  SMOI-05

  ระบบจะแสดงกราฟจากข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานกำหนด


  สอบถามสัดส่วนการนับถือศาสนาสอบถามสัดส่วนการนับถือศาสนา


  ค้นหาตำแหน่งสอบถามสัดส่วนการนับถือศาสนา

  นำเข้าข้อมูล

  นำเข้าข้อมูล

  นำเข้าข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  สอบถามรายละเอียดสถานการณ์

  จำแนกสีระดับความรุนแรงของหมู่บ้าน

  สถานภาพหมู่บ้าน

  สัดส่วนการนับถือศาสนาหมู่บ้าน

  SMOI-06

  ผู้ใช้งานสามารถเรียกหน้าต่างค้นหาข้อมูลสัดส่วน

  การนับถือศาสนาหมู่บ้าน จากเมนู


  ค้นหาตำแหน่งสอบถามสัดส่วนการนับถือศาสนา

  นำเข้าข้อมูล

  นำเข้าข้อมูล

  นำเข้าข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  SMOI-06

  ผู้ใช้งานสามารถกำหนด

  เงื่อนไขในการสอบถามข้อมูล ได้ตามต้องการ

  กดปุ่มเพื่อสั่งแสดงกราฟ


  ค้นหาตำแหน่งสอบถามสัดส่วนการนับถือศาสนา

  นำเข้าข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูล

  SMOI-06

  ระบบจะแสดงกราฟจากข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานกำหนด


  ตัวอย่างการแสดงรายงานแบบ 3 มิติระดับความรุนแรงเหตุการณ์ตามหมู่บ้าน


  ตัวอย่างการแสดง 3 มิติผังอาคารในอำเภอเมืองยะลาจ.ยะลา ร่วมกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของกองทัพอากาศ


  ปัญหาและอุปสรรค 3 มิติ

  1. การพัฒนาทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับการสนับสนุน

  งบประมาณอย่างไม่ต่อเนื่องทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร

  จะเป็น

  2. ข้อมูลแผนที่ (Base Map) และข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

  3. ข้อมูลแผนที่มาตราส่วน 1:20,000 มีค่าใช้จ่ายในการดูแล (Maintanance) ค่อนข้างสูงและข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วน 100 %

  เช่นสถานที่สำคัญเป็นต้นแต่ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด

  4. บุคลากรทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีจำนวนน้อยและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านนี้เพียง

  ด้านเดียวทำให้ไม่สามารถพัฒนางานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  ขอขอบคุณ 3 มิติ

  สวัสดี


  ad