Xin cho con i ng ng i
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 3

XIN CHO CON ĐI ĐƯỜNG NGÀI PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

XIN CHO CON ĐI ĐƯỜNG NGÀI. Xin cho con đi đường Ngài dạy con lối đi. Xin tay yêu thương đời đời dạy con lối đi. Dạy con theo lối đường Ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn, nguyện theo ánh sáng từ trời dạy con ý Cha!. XIN CHO CON ĐI ĐƯỜNG NGÀI. 2) Khi muôn đau thương ngập tràn,

Download Presentation

XIN CHO CON ĐI ĐƯỜNG NGÀI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Xin cho con i ng ng i

XIN CHO CON ĐI ĐƯỜNG NGÀI

 • Xin cho con đi đường Ngài dạy con lối đi.

  Xin tay yêu thương đời đời dạy con lối đi.

  Dạy con theo lối đường Ngài,

  lòng tin nơi Chúa hoàn toàn,

  nguyện theo ánh sáng từ trời

  dạy con ý Cha!


Xin cho con i ng ng i1

XIN CHO CON ĐI ĐƯỜNG NGÀI

2) Khi muôn đau thương ngập tràn,

dạy con ý Cha.

Khi tâm sự con nặng nề, dạy con ý Cha.

Dạy con theo Chúa hằng ngày,

nhìn lên ánh sáng mặt Ngài,

Dù khi bóng tối ngập tràn,

dạy con ý Cha!


Xin cho con i ng ng i2

XIN CHO CON ĐI ĐƯỜNG NGÀI

3) Bao lâu quanh theo đường trần,

dạy con lối đi.

Nơi đâu chân con ngập ngừng,

dạy con lối đi.

Tận chung qua hết đường đời,

là khi chấm dứt hành trình,

tận khi con thấy mặt Ngài,

dạy con ý Cha!


 • Login