Rola uczni w we wsp decydowaniu o sprawach szkolnych
Download
1 / 13

Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych. Eryka Grabowska Maks Mac III a. Czy uczeń ma duży wpływ na życie szkoły?. Jaki jest organ reprezentujący ucznia i jakie ma uprawnienia?. Niektóre uprawnienia samorządu:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych' - dallon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation TranscriptNiekt re uprawnienia samorz du
Niektóre uprawnienia samorządu: uprawnienia?

 • przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły;

 • organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów;

 • organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności;

 • zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień;

 • udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki.


Zadanie co by si sta o gdyby samorz d szkolny zosta rozwi zany
ZADANIE: uprawnienia?Co by się stało, gdyby samorząd szkolny został rozwiązany?Ucze ma prawo do
Uczeń ma prawo do: uprawnienia?

 • Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

 • Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

 • Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;

 • Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

 • Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;

 • Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej. Wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych.


Ucze ma obowi zek
Uczeń ma obowiązek: uprawnienia?

 • Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;

 • Godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;

 • Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

 • Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;

 • Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości;

 • Przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu.Czy szkoła, w której uczeń miałby władzę na równi z władzą dyrektora i mógłby decydować o takich samych sprawach jak on, byłaby dobrą szkołą?


Czy rola kt r ucze naszej szko y pe ni we wsp decydowaniu o jej sprawach was zadowala
Czy rola, którą uczeń naszej szkoły pełni we współdecydowaniu o jej sprawach, Was zadowala?


Bibliografia
Bibliografia: współdecydowaniu o jej sprawach, Was zadowala?

 • http://www.we-dwoje.pl

 • http://www.prus.edu.pl


Dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę! współdecydowaniu o jej sprawach, Was zadowala?


ad