Rola uczni w we wsp decydowaniu o sprawach szkolnych
Download
1 / 13

Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych. Eryka Grabowska Maks Mac III a. Czy uczeń ma duży wpływ na życie szkoły?. Jaki jest organ reprezentujący ucznia i jakie ma uprawnienia?. Niektóre uprawnienia samorządu:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych

Eryka Grabowska

Maks Mac

III a


Czy uczeń ma duży wpływ na życie szkoły?


Jaki jest organ reprezentujący ucznia i jakie ma uprawnienia?


Niektóre uprawnienia samorządu:

 • przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły;

 • organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów;

 • organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności;

 • zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień;

 • udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki.


ZADANIE:Co by się stało, gdyby samorząd szkolny został rozwiązany?


Czy znacie prawa i obowiązki ucznia?


Uczeń ma prawo do:

 • Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

 • Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

 • Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;

 • Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

 • Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;

 • Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej. Wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych.


Uczeń ma obowiązek:

 • Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;

 • Godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;

 • Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

 • Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;

 • Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości;

 • Przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu.


Czy Waszym zdaniem prawa ucznia są przestrzegane?


Czy szkoła, w której uczeń miałby władzę na równi z władzą dyrektora i mógłby decydować o takich samych sprawach jak on, byłaby dobrą szkołą?


Czy rola, którą uczeń naszej szkoły pełni we współdecydowaniu o jej sprawach, Was zadowala?


Bibliografia:

 • http://www.we-dwoje.pl

 • http://www.prus.edu.pl


Dziękujemy za uwagę!


ad
 • Login