Hat ron tny l egy ttm k d sek
Download
1 / 12

HaTÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

HaTÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK. NON-PROFIT SZERVEZŐDÉSEK. Kérdések: Milyen formában működjenek? Milyen szervezetek vehetnek részt? Milyen jogosítványokkal rendelkezzen? Milyen területekre terjedjen ki a hatásköre? Milyen forrásból történjen a finanszírozása? Elvárások:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HaTÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK' - dallon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hat ron tny l egy ttm k d sek

HaTÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK


Non profit szervez d sek
NON-PROFIT SZERVEZŐDÉSEK

 • Kérdések:

  • Milyen formában működjenek?

  • Milyen szervezetek vehetnek részt?

  • Milyen jogosítványokkal rendelkezzen?

  • Milyen területekre terjedjen ki a hatásköre?

  • Milyen forrásból történjen a finanszírozása?

 • Elvárások:

  • Támogatások igénybevételének lehetősége,

  • Megfelelő infrastruktúra,

  • Területi elvek alapján szerveződjenek.


 • J lehet s g az eu ban egtc european grouping for territorial cooperation
  Új lehetőség az EU-ban – EGTCEuropean GroupingforTerritorialCooperation

  • Változó együttműködési célok (kulturális együttműködéstől az esetleges közös intézményfenntartásig), az Európai Unió fejlesztési politikája egyre inkább a területi szintű fejlesztésekre irányul

  • A közös célkitűzések nem voltak hatékonyan megvalósíthatóak a szabályozás hiánya, az eltérő tagállami szabályozás miatt

  • A Régiók Bizottsága új eszköz (EGTC) bevezetését kezdeményezte – a 1082/2006/EK rendelet a tagállamok jogrendjének kötelező részévé váltak

   • Hazai átültető jogszabály: 2007. évi XCIX. törvény

 • Legalábbkét tagállam jogalanyai hozhatják létre, jogi személyiséggel rendelkezik

 • Területi együttműködés minden formája megvalósítható az EGTC keretében:

  • Határokon átnyúló

  • Transznacionális

  • Régiók közötti együttműködés


 • Egtc lehets ges tagok
  EGTC lehetséges tagok

  • minisztérium, állam, központi költségvetési szerv

  • helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács;

  • a közalapítvány;

  • Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a közszolgálati műsorszolgáltatók,

  • az a jogképes szervezet, amelynek létrehozataláról jogszabály rendelkezik, meghatározva a szervezet által ellátandó feladatot, az irányítására, illetőleg az ellenőrzésére, valamint a működésére vonatkozó szabályokat, feltéve, hogy részben állami, önkormányzati befolyás vagy finanszírozás alatt áll

  • az a jogi személy, amelyet közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, feltéve, hogy részben állami, önkormányzati befolyás vagy finanszírozás alatt áll

  • az a jogképes szervezet, amelyet valamely fenti szervezet (ide nem értve az államot) az alaptevékenysége ellátására hoz létre, és ha ilyen szervezet felett meghatározó befolyást képes gyakorolni.


  Hat r menti egy ttm k d s
  Határ menti együttműködés

  • Többnyire önkormányzatok között valósul meg, közös céljaik elérésére

  • Non-profit jelleg: közérdek, nem ipari vagy kereskedelmi tevékenység ellátására

  • Civil szerveződések az önkormányzati alap feladatok, ill. közszolgálati tevékenységek ellátásáraközvetve, állami vagy önkormányzati befolyással rendelkező szervezetek közvetlenül bevonhatóak az együttműködésekbe

  • Jellemzően alábbi területeken:

   • Településfejlesztés, településrendezés

   • közös intézményfenntartás,

   • sport, turisztika,

   • környezetvédelem, vízgazdálkodás

   • közlekedés,

   • energiaszolgáltatás.


  Egtc el ny k saj toss gok
  EGTC előnyök, sajátosságok

  • A lehetséges tagok széles köre több tagállam résztvevőinek autonóm testülete,

   • saját költségvetéssel,

   • saját szervezettel,

   • saját szerződő képességgel

 • Kötelezően létrehozandó szervek (igazgató, közgyűlés) - biztosítják a tagok egyenlő és demokratikus képviseletét

 • Közös döntéshozatal, együttes fellépés,

 • Szervezettebb együttműködési keret, egyenlő érdekérvényesítés

 • Uniós forrásokra az EGTC önállóan pályázhat – nem érvényesül a „lead partner” elv

 • Hatékonyabb forráslehívás.

  DE! - új jogintézmény, nincs gyakorlat,

  - szabályozás felülvizsgálata során cél a civil szerveződések szélesebb körű bevonásának biztosítása is

   Jelenleg is lehetőség van civil szervezetekkel való együttműködésre, a jövőben pedig még szélesebb lehetőségeket kapnak a non-profit szerveződések.


 • Bejegyzett csoportosul sok
  Bejegyzett csoportosulások

  • Ister-Granum (Magyarország, Szlovákia)

  • Ung-Tisza-Túr-Sajó (Magyarország, Szlovákia)

  • Karst-Bodva (Szlovákia, Magyarország)

  • Amphictyony (Görögo, Ciprus, Olaszország, Franciaország)

  • Duero-Duoro (Portugália, Spanyolország)

  • Galicia-NortePortugal (Portugália, Spanyolország)

  • Lille-Kostrijk-Tournai (Franciaország, Belgium)

  • EuroregionPyrénées-Mediterrannée (Spanyolország, Franciaország)

  • West-Vlaanderen/Flandre-Dunkuerque-Coted’Opale (Belgium-Franciaország)

  • Folyamatban lévő (kb. 20)


  Az nkorm nyzati miniszt rium koordin l szerepe nemzetk zi szerz d sek alapj n
  Az Önkormányzati Minisztérium koordináló szerepe – nemzetközi szerződések alapján

  • Magyarország és a szomszédos államok közötti határ menti együttműködés lehetséges formái nemzetközi szerződés alapján:

   • munkacsoport

   • vegyes bizottság

   • fórum

 • Az ÖM koordinációja alatt létező határ menti együttműködési formák:

  • Magyar-Osztrák Regionális Koordinációs Fórum (2010. febr. 24. Sopron)

  • Magyar-Szlovén Határon Átnyúló Vegyes Bizottság (2009. nov. 26. Lendava)

  • Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Kormányközi Vegyes Bizottság (2009. okt. 27, Svaty Peter)

  • Magyar-Horvát Határokon Átnyúló Regionális Koordinációs Fórum (a kormányközi megállapodás 2009. szept. 17-én került aláírásra a barcsi együttes Kormányülésen, első ülés: 2010. március)

  • szakterületi vegyes bizottságok (turisztika, katasztrófavédelem)


 • Az m c lkit z sei az egy ttm k d sek seg t s hez a civil szerepl k rintetts ge
  Az ÖM célkitűzései az együttműködések segítéséhez, a civil szereplők érintettsége

  • adott határ menti térségben megfogalmazódó kérdések, kezdeményezések felmérése, felkarolása, megvitatása az érintett helyi, területi, központi szervekkel, kamarákkal, kisebbségi szervezetekkel, stb.

  • tág együttműködési keret meghatározása (kormányközi megállapodás), így mindkét fél részéről valamennyi ágazathoz tartozó kérdések megvitatása lehetséges

  • a szomszédos állam rugalmasságától függ, hogy a két nemzeti tagozat összetétele, struktúrája mennyire mutat azonos képet. Cél: mindenki meg tudja találni a partnerét a határ mindkét oldalán.

  • a civil kezdeményezések megismertetése a helyi, területi és kormányzati szervek képviselőivel

  • folyamatos információáramlás biztosítása a határ menti települések és az érintett szervek között

  • az együttműködés területei és kitűzött feladatai megismerhetőek legyenek, folyamatos kommunikációs és információáramlás szükséges


  Köszönöm megtisztelő figyelmüket! segítéséhez,

  • Dr. Virág Rudolf

   közjogi és koordinációs szakállamtitkár

   Önkormányzati Minisztérium

   [email protected]

   tel: (1) 441-1495

  • www.otm.gov.hu/egtc.nsf


  ad