Rie enie samostatnej pr ce
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Riešenie samostatnej práce PowerPoint PPT Presentation


 • 52 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Riešenie samostatnej práce. Príklad č.1. a) 35 568 b ) 56 731 c) 273 1 234 - 2 564 . 12 ––––––––– ––––––––- ––––––– 36 802 54 167 546

Download Presentation

Riešenie samostatnej práce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rie enie samostatnej pr ce

Riešenie samostatnej práce


Pr klad 1

Príklad č.1

a) 35 568 b ) 56 731 c) 273

1 234 - 2 564 . 12

––––––––– ––––––––- –––––––

36 802 54 167 546

2 730

–––––––-

3276


Rie enie samostatnej pr ce

d)

36 208 : 8 = 4 526 sk.: 4 526

4 2 . 8

20 –––––-

48 36 208

0 zv.


Pr klad 2

Príklad č.2

Žiakov ................ 38

1 žiak zaplatí........9 eur

p.uč. vybrala........252 eur

Nezaplatilo ...........? žiakov

252 : 9 = 28

38 – 28 = 10

Nezaplatilo ešte 10 žiakov


Pr klad 3

Príklad č.3

█ ABCD

a = 7dm 4cm = 74cm

b=8 dm 3 cm = 83 cm

D

C

O = 2. (a + b)

O = 2. (74 + 83)

O = 2. 157

O = 314 cm

b = 83cm

A

a = 74cm

B


Pr klad 4

Príklad č.4

Náčrt:

ABC

a = 7cm

b = 5 cm

c = 6cm

C

a =7cm

b =5cm

c =6cm

A

B

Trojuholníková nerovnosť:

a+b >c 7 +5>6

b +c >a 5 + 6 >7

a + c>b 7 +6 >5

Trojuholník sa dá narysovať


Rie enie samostatnej pr ce

C

Skúška

c = /AB/= 6cm

b = /AC/= 5cm

a = /BC/ = 7cm

Konštrukcia:

A

B


Zopakujme si

Zopakujme si:

 • Premeň na uvedené jednotky:

  52 cm =mm

  120 dm =m

  3000 m =km

  75 dm =mm

  41 km =m

  5200 cm =dm

520

12

3

7500

41000

520


Dopl ch baj ce slov

Doplň chýbajúce slová

sčítanec

 • sčítanec +..............= súčet

 • menšenec – menšiteľ =.............

 • .......................= súčin

 • delenec : deliteľ =..............

rozdiel

činiteľ

činiteľ

podiel


Rie enie samostatnej pr ce

Doplň:

Obvod štvorca vypočítame :

O =

Obvod obdĺžnika vypočítame:

O =

Obvod trojuholníka vypočítame:

O =

4.a

2. (a + b)

a + b +c


Vypo taj do zo ita a urob sk ku

Vypočítaj do zošita a urob skúšku:

 • 36 596 : 4 =sk

9149

9149

. 4

––––––

36 596

05

19

36

0 zv


Rie pr klad nezabudni na z pis n rt vzorec a v po et

Rieš príklad! Nezabudni na zápis, náčrt, vzorec a výpočet

 • Vypočítaj obvod štvorca so stranou /AB/=6cm

  štvorec ABCD

  /AB/ = a = 6cm

Výpočet:O = 4.aO = 4.6O = 24 cm

C

D

A

a = 6cm

B


Rie enie samostatnej pr ce

Narysuj trojuholník ABC ak /AB/= 2cm , /BC/=3 cm, /AC/=4 cm.

Trojuholníková nerovnosť:

a + b >c 3 + 4 >2

b + c >a 4 + 2 >3

a + c > b 3 + 2 > 4

Trojuholník sa dá narysovať

ABC

/AB/= 2cm

/BC/=3 cm

/AC/=4 cm.


Rie enie samostatnej pr ce

Ak si všetky príklady dnes zvládol.

Blahoželám!

Doma si ešte všetko pekne zopakuj

a písomka ti dobre dopadne!

Držím päste!


Rie enie samostatnej pr ce

Pekný deň


 • Login