H o r n i n y
Download
1 / 47

H O R N I N Y - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. H O R N I N Y.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' H O R N I N Y' - dalila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
H o r n i n y

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

H O R N I N Y

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Horniny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

HORNINY

 • pevné, neústrojné (anorganické), nestejnorodé látky

 • směs minerálů

  • nelze chemicky vyjádřit jedním vzorcem

  • křemen: SiO2-100.00%

  • žula: SiO2-72,04%, Al2O3-14,42%, K2O-4,12%, Na2O-3,69%…

 • tvoří zemskou kůru

 • petrografie (petrologie)

  • věda zabývající se studiem hornin

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 • MINERÁLY

 • pevné, neústrojné a stejnorodé látky

 • tvořeny pouze jedním prvkem nebo sloučeninou – tzn. lze je vyjádřit chemickým vzorcem

 • X

 • HORNINY

 • pevné, neústrojné a nestejnorodé látky

 • tvořeny více minerály – tzn. nelze je vyjádřit chemickým vzorcem

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


D len hornin podle vzniku

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

DĚLENÍ HORNIN PODLE VZNIKU

1. Vyvřelé (magmatické) horniny

2. Usazené horniny (usazeniny, sedimenty)

3. Přeměněné (metamorfované) horniny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


1 vyv el horniny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1. Vyvřelé horniny

 • vznikají vychladnutím magmatu

1

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Magma

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAGMA

 • žhavá tekutá tavenina

 • vytváří se pod litosférou

 • obsahuje roztavené křemičitany a oxidy

 • občas se dostane na zemský povrch (při sopečné činnosti) – na zemském povrchu se nazývá láva

2

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


1 1 hlubinn vyv eliny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1.1. HLUBINNÉ VYVŘELINY

 • vznikly utuhnutím magmatu

  pod zemským povrchem (v hloubce – 30 km)

 • tuhly velmi pomalu

  • obsahují velká zrna minerálů

 • hrubozrnité, střednězrnité

3

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ŽULA

 • nejrozšířenější

 • šedobílá barva

 • obsahuje: křemen, živec a tmavou slídu (biotit)

 • má kvádrovitou odlučnost

 • užití: dlažební kostky, náhrobní kameny, obklady stěn

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4

5

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Gabro

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

GABRO

 • vzácnější než žula

 • černošedá barva

 • užití:náhrobní kameny, leštěné obklady

6

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1.2. VÝLEVNÉ VYVŘELINY

 • vznikly utuhnutím lávy na zemském povrchu nebo těsně pod ním

 • tuhly rychle

  • obsahují malá zrna minerálů

 • obsahují dutinky nebo póry – po úniku sopečných plynů

 • jemnozrnné (zrna nelze rozpoznat okem!!!)

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ČEDIČ

 • tmavá barva

 • sloupcovitá odlučnost – šestiboké čedičové sloupce – kamenné varhany (připomínají píšťaly varhan)

 • užití: stavební kámen při

  budování silnic a železnic

7

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

SKOTSKO

kamenné varhany

PANSKÁ SKÁLA

8

9

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


2 usazen horniny

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2. Usazené horniny

 • vznikají usazováním (sedimentací) různých látek na dně moří, jezer, na březích řek, na souši (vítr, ledovce)

 • tím, že se usazené horniny usazují různou rychlostí, vzniká tzv. vrstevnatost

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Vrstevnatost hornin

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

VRSTEVNATOST HORNIN

 • horniny jsou složeny z vrstev – mají různou tloušťku (= mocnost)

 • více vrstev = souvrství

 • každá vrstva

  • podloží (vrstvy ležící níže)

  • nadloží (vrstvy ležící výše)

 • vrstvy ležící níže jsou starší než vrstvy ležící výše!!!!

 • Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Vznik usazen ch hornin

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  VZNIK USAZENÝCH HORNIN

  • zpočátku je usazená hornina nezpevněná => časem dochází ke zpevnění vlivem tlaku výše vrstev => vzniká při tom tmel spojující jednotlivé částice

  • tmel

   • chemické látky – uhličitan vápenatý, oxid křemičitý

   • jílové minerály

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  2 1 lomkovit usazeniny

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  2.1. ÚLOMKOVITÉ USAZENINY

  • tvoří se usazováním úlomků minerálů nebo hornin

  • úlomky mají podobu ohlazených, zaoblených zrnek nebo valounů

  • na místo usazení – přineseny vodou nebo větrem

  • zaoblení způsobeno pohybem v řekách nebo mořích

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  T rk slepenec

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  ŠTĚRK, SLEPENEC

  • ve stavebnictví (beton)

  • zpevněním štěrku vzniká slepenec

  10

  11

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  P sek p skovec

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  PÍSEK, PÍSKOVEC

  • koryta řek, jezera, pouště, moře

  • stavebnictví, slévárenství => výroba skla, sochařství

  • zpevněním písku vzniká pískovec

  12

  13

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  SPRAŠ

  • sypká usazenina navátá větrem

  • žlutohnědá barva

  • tvořen drobnými částicemi křemene, uhličitanu vápenatého a jílovitých minerálů

  • výroba cihel, úrodné půdy

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  15

  14

  16

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  JÍL

  • nezpevněná, mazlavá usazenina

  • dolní toky řek, jezera, moře

  • cihlářství, keramika, přidává

  • se do cementu

  • zpevněním = jílovec

  • dokonalé zpevnění = jílová břidlice (dříve jako střešní krytina)

  17

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  18 INSPIRACE – INOVACE,

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  19

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  2 2 organogenn usazeniny

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  2.2. ORGANOGENNÍ USAZENINY

  • vznikají z rostlinných a živočišných zbytků

   • schránky a kostry živočichů, kmeny stromů

  • vyskytují se v nich zkameněliny

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  V penec

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  VÁPENEC

  • vzniká usazováním vápnitých schránek a koster mořských živočichů (prvoci, koráli, houby) => dnes můžeme pozorovat na korálových útesech

  20

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  V penec1

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  VÁPENEC

  • čistý vápenec – obsahuje pouze kalcit (bílý)

  • většinou ale příměsi např. jílu (proto šedý až černý)

  • výroba vápna, cementu, stavebnictví

  • vlivem vody a oxidu uhličitého = chemická koroze (tzv. krasovatění) – vznikají při tom krasové jevy tj. krápníkové jeskyně a propasti (Český a Moravský kras)

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  21

  22

  23

  24

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  UHLÍ

  • hořlavá usazenina

  • obsahuje především uhlík, ale také vodu a síru

  • zdrojem energie

  • vzniklo z odumřelých těl rostlin v bažinách za nepřístupu kyslíku

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  UHLÍ

  25

  • černé uhlí

   • prvohory

   • velká výhřevnost

  • hnědé uhlí

   • třetihory

   • malá výhřevnost

  26

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Ra elina

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  RAŠELINA

  • vzniká ze zbytků rostlin v bažinách

  • dříve se s ní topilo, dnes hlavně v zahradnictví a při lázeňské léčbě

  • rašeliniště u nás: Šumava, okolí Třeboně, Hrubý Jeseník

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  27 INSPIRACE – INOVACE,

  28

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  29

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  P rodn uhlovod ky

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  PŘÍRODNÍ UHLOVODÍKY

  • zemní plyn, ropa, asfalt

  • tvoří se rozkladem měkkých těl mořských mikroorganismů za nepřístupu vzduchu

  • jsou to organické sloučeniny

  • energetický zdroj, chemický průmysl

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  30 INSPIRACE – INOVACE,

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  31

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  2 3 chemick usazeniny

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  2.3. CHEMICKÉ USAZENINY

  • tvoří se srážením různých chemických látek rozpuštěných ve vodě

  • odpařováním vody, činností mikroorganismů

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Travertin

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  TRAVERTIN

  • tvořen kalcitem

  • bílá, žlutohnědá barva

  • využití obkladový kámen

  32

  33

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  3 p em n n horniny

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  3. Přeměněné horniny

  = METAMORFOVANÉ

  • vznikají za vysokého tlaku a teploty

  • mění se struktura horniny

  • přeměně mohou podléhat všechny druhy hornin

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Fylit

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  FYLIT

  • z jílových usazenin

  • křemen + slída (hedvábný lesk) + živce

  • střešní krytina,dekorační kámen

  34

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  SVOR

  • z jílových usazenin

  • křemen + slída (stříbrný lesk) + granát

  • měkký

  35

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  RULA

  • z jílových usazenin, pískovců, žul

  • křemen + slída + živce

  • páskovaná stavba

  • stavební kámen

  36

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Krystalick v penec

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  KRYSTALICKÝ VÁPENEC

  37

  = mramor

  • z vápence

  • kalcit

  • stavební + dekorační kámen

  38

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  • osmý minerál ve stupnici tvrdosti. - 5 písmeno

  • zpevněním štěrku vzniká? – 3. písmeno

  • krystalický vápenec= - 4. písmeno

  • horniny usazené, vyvřelé a ……… - 5 písmeno

  • přeměna = …………….- 3. písmeno

  • sedmý minerál ve stupnici tvrdosti. – 2. písmeno

  • hornina patřící mezi výlevné vyvřeliny. – 2. písmeno

  • nejměkčí minerál – 3. písmeno

  • ruda olova – 4. písmeno

  • minerál organického původu. – 3. písmeno

  • zpevněním písku vzniká? - 2. písmeno

  • TAJENKA…………………………………………………………

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  • TOPAZ

  • SLEPENEC

  • MRAMOR

  • PŘEMĚNĚNÉ

  • METAMORFOZA

  • KŘEMEN

  • ČEDIČ

  • MASTEK

  • GALENIT

  • JANTAR

  • PÍSKOVEC

  • TAJENKA: ZEMĚTŘESENÍ

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Pou it obr zky

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Použité obrázky:

  obr. č. 1 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villarrica_lava_fountain.jpg

  Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

  obr. č. 2 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr. č. 3 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr. č. 4 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr. č. 5 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granit-village-communist-monument.jpg?uselang=cs

  Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported

  autor: Spiritia

  obr. č. 6 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr. č. 7 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr. č. 8 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panska_skala.jpg

  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

  obr. č. 9 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giants-causeway-in-ireland.jpg

  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

  obr. č. 10 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr.č 11– vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr.č 12 -

  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nov%C3%A1_p%C3%ADse%C4%8Dn%C3%A1_pl%C3%A1%C5%BE_v_Machicu.JPG

  volné dílo

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Pou it obr zky1

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Použité obrázky:

  obr.č 13- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr.č 14- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LoessVicksburg.jpg

  volné dílo

  obr.č 15- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stapel_bakstenen_-_Pile_of_bricks_2005_Fruggo.jpg

  Creative Commons Attribution 1.0 Generic

  obr.č 15- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_mor%C3%A9_cave.jpg

  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

  obr.č 16- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg

  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

  obr.č 17- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr.č 18- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clay-ss-2005.jpg

  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

  obr.č 19- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwaluwen_op_dakgoot_schaliedak.JPG

  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

  obr.č 20- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1penec.PNG

  volné dílo

  obr.č 21- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pamukkale00.JPG

  Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Pou it obr zky2

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Použité obrázky:

  obr.č 22- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undewater_formations_Baar.jpg

  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

  obr.č 23- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr.č 24- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%A1chymka_(jeskyn%C4%9B).jpg

  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

  obr.č 25- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr.č 26- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr.č 27- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr.č 28- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalupsk%C3%A1_sla%C5%A5_1_(10).jpg

  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

  obr.č 29- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferme_tourbe_glaumb%C3%A6r_face.jpg

  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

  obr.č 30- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_oil_rig_offshore_Vungtau.jpg

  volné dílo

  obr.č 31- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_well.jpg

  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

  obr.č 32- http://ommons.wikimedia.org/wiki/File:Calc%C3%A1reo_Travertino1.jpg

  Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Pou it obr zky3

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Použité obrázky:

  obr.č 33- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosseum-2003-07-09.jpg

  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

  obr.č 34- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr.č 35- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr.č 36- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana)

  obr.č 37- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capitoline_Aphrodite_Louvre_Ma_571.jpg

  volné dílo

  obr.č 38- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_in_Geopark_on_Albertov_(2).JPG?uselang=cs

  Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported

  autor: Chmee2

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  Pou it literatura

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Použitá literatura:

  ČABRADOVÁ, VĚRA. HASCH, FRANTIŠEK. SEJPKA,

  JAROSLAV. VANĚČKOVÁ, IVANA. Přírodopis pro 6. ročník

  základní školy a primu víceletého gymnázia. 1. vyd.

  Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2003. ISBN 807238211X.

  str. 35 – 79.

  JURČÁK, JAROSLAV. FRONĚK, JIŘÍ. Přírodopis 6.

  2. vydání Olomouc: Nakladatelství PRODOS, 2004. ISBN

  8072301365. str. 25 – 36.

  Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


  ad