slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eensgezinde zorgstandpunten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Dia 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Eensgezinde zorgstandpunten. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking hebben recht op zorg;. Wonen en zorg scheiden; PGB behouden, misbruik bestrijden; Preventief optreden d.m.v. voorlichtingen en andere maatregelen. Standpunten politieke partijen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dia 1' - dalila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eensgezinde zorgstandpunten
Eensgezinde zorgstandpunten
 • Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking hebben recht op zorg;
 • Wonen en zorg scheiden;
 • PGB behouden, misbruik bestrijden;
 • Preventief optreden d.m.v. voorlichtingen en andere maatregelen.
standpunten politieke partijen
Standpunten politieke partijen

Verantwoordelijkheid uitvoering AWBZ algemeen

VVD : Overhevelen naar ZVW, begeleiding naar WMO

PvdA : Bepaalde taken naar WMO

CDA : Overhevelen naar ZVW, begeleiding naar WMO

D66 : Deels overhevelen naar ZVW / WMO

Groen : Zoveel mogelijk overhevelen naar publieke basis-

Links verzekering

toekomst indicatiestelling
Toekomst indicatiestelling

VVD : Hervormen, indicatiestelling afschaffen en achteraf steekproefsgewijs toetsen.

PvdA : Indicatiestelling door professionele hulpverleners

CDA : Integrale indicatiestelling met actieve rol voor hulpverlening en controlerende rol voor het CIZ

D66 : Integrale indicatiestelling met actieve rol voor hulpverlening en controlerende rol voor het CIZ

Groen : Onafhankelijke indicatiestelling voor zorg,

Links onderwijs, werk en inkomen.

wel of geen marktwerking in de zorg
Wel of geen marktwerking in de zorg

VVD : Langdurige zorg naar concurrerende zorgverzekeraars

PvdA : Winstmotief in zorg taboe, stimuleren van zorgcoöperaties.

CDA : Marktwerking onder zorgverleners in WMO/ZVW- sector

D66 : Reëlere prijzen door ZZP- en DBC-systemen

Groen : Instellingen met vergunning en zonder

Links winstoogmerk werken met publieke zorggelden

toekomst of rol van zorgkantoren
Toekomst of rol van zorgkantoren

VVD : Afschaffen (uitvoering AWBZ via zorgverzekeraar)

PvdA : Niets bekend

CDA : Afschaffen (uitvoering AWBZ via zorgverzekeraar)

D66 : Niets bekend

Groen : Niets bekend

Links

visie ten aanzien van eigen risico
Visie ten aanzien van eigen risico

VVD : Verhogen tot 300 euro per jaar

PvdA : Eigen bijdrage inkomensafhankelijk maken

CDA : Eigen risico beter vorm geven

D66 : Eigen risico afschaffen, eigen inkomensafhanke- lijke bijdrage (10% zorgrekening)

Groen : Eigen bijdrage inkomensafhankelijk maken

Links

mosterd na de maaltijd
Mosterd na de maaltijd?

Bron: Min. van Financiën, Rapport brede heroverweging langdurige zorg, april 2010

- Het niet meer subsidiëren van MEE-organisaties;

- Het verhogen van de norm gebruikelijk zorg bij de functies persoonlijke verzorging en begeleiding met 90 minuten per week;

- Het niet meer vergoeden van zorg waarvoor een indicatie is afgegeven met een duur van 6 maanden en korter;

- Schrappen van V&V pakketten 1 t/m 3 en GGZ pakketten 1 en 4.

coalitie 1 vvd pvv cda
Coalitie 1 (VVD/PVV/CDA):
 • Uitvoering langdurige zorg naar ZVW, enkele onderdelen AWBZ naar WMO;
 • Zorgbehoefte wordt vastgesteld door zorgverleners; steeksproefsgewijze controle achteraf;
 • Natuurlijke marktwerking tussen verzekeraars en uitvoerders WMO;
 • Zorgkantoren verdwijnen door uitvoering ZVW;
 • Eigen risico omhoog, hoogte onbekend.
gevolgen onder het paars plus kabinet
Gevolgen onder het Paars Plus kabinet
 • Uitvoering AWBZ naar zorgverzekeraars, bepaalde taken naar WMO;
 • Visie m.b.t. indicatiestelling uiteenlopend van afschaffen tot integraal;
 • Visie marktwerking verschillend: Van taboe tot marktwerking;
 • Toekomst zorgkantoren: geen visie tot afschaffen rol zorgkantoren.
 • Eigen Risico: Afschaffen, inkomensafhankelijk maken, ophogen tot € 300
ad