Datab zov syst my
Download
1 / 22

Databázové systémy - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Databázové systémy. Přednáška č. 2. Relační model dat. Zveřejněn v r. 1970 E. F. Coddem Základní myšlenky jsou: Oddělení dat (relací) od jejich implementace Při manipulaci s daty se nezajímáme o přístupové mechanismy k datům

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Databázové systémy' - dalila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Datab zov syst my

Databázové systémy

Přednáška č. 2


Rela n model dat
Relační model dat

 • Zveřejněn v r. 1970 E. F. Coddem

 • Základní myšlenky jsou:

  • Oddělení dat (relací) od jejich implementace

  • Při manipulaci s daty se nezajímáme o přístupové mechanismy k datům

  • Pro manipulaci s daty se využívají dva prostředky – relační algebra a relační kalkul

  • Pro omezení redundance dat jsou k dispozici pojmy umožňující normalizovat relace


Po adavky na rela n datab zov syst m rdbms
Požadavky na relační databázový systém (RDBMS)

 • Základní pravidla

 • Pravidla o struktuře dat

 • Pravidla o integritě dat

 • Pravidla o modifikaci dat

 • Pravidla o nezávislosti dat


Z kladn pravidla
Základní pravidla

 • RDBMS musí být schopen manipulovat s daty pomocí operací relační algebry

 • Má-li RDBMS jazyk nižší úrovně – tato nižší úroveň nemůže porušit pravidla integrity vyjádřené na vyšší úrovni jazyka


Pravidla o struktu e dat
Pravidla o struktuře dat

 • RDBMS by měl podporovat: relace, domény, primární a cizí klíče

 • Všechna data jsou reprezentována hodnotami v tabulkách

 • Je-li pohled teoreticky upravitelný, měl by být upravitelný i fakticky


Pravidla o integrit dat
Pravidla o integritě dat

 • Podporování hodnot NULL

 • Integritní omezení – definovány v JDD a uloženy v systémovém katalogu


Pravidla o modifikaci dat
Pravidla o modifikaci dat

 • Garantovaný přístup ke každé atomické hodnotě na základě jména tabulky, hodnoty primárního klíče a názvu sloupce

 • Obsáhlý jazyk na manipulaci s daty

 • Ideální DBMS by měl podporovat 18 možností na manipulaci s daty


Pravidla o nez vislosti dat
Pravidla o nezávislosti dat

 • Nezávislost dat od aplikace, která data používá

 • Uživatelé i aplikační programátoři jsou izolování od organizace dat na nižší úrovni


Matematick definice relace
Matematická definice relace

 • Relace R nad množinou atributů {A1:D1, A2:D2, …, An:Dn} je podmnožina kartézského součinu domén D1 x D2 x … x Dn

  • Doména: množina hodnot


Matematick definice relace1
Matematická definice relace

 • Příklad:

  D1 = {0,1}

  D2 = {a,b,c}

  D1 x D2 = {(0,a), (0,b), (0,c), (1,a), (1,b), (1,c)}

  relace: {(0,a), (0,c), (1,b)}


Datab zov relace
Databázová relace

 • Vybavena pomocnou strukturou (schéma relace – skládá se z jména relace, jmen atributů a z domén)

 • Prvky domén jsou atomické hodnoty

 • Reprezentována tabulkou


Vlastnosti tabulky
Vlastnosti tabulky

 • Každá tabulka má jednoznačné jméno

 • Každý sloupec v tabulce má jednoznačné jméno

 • Všechny hodnoty daného sloupce musí být stejného typu

 • Nezáleží na pořadí sloupců

 • Nezáleží na pořadí řádků

 • Tabulka nemůže mít duplicitní řádky

 • Všechny hodnoty jsou atomické

 • Každá tabulka musí mít primární klíč


Integritn omezen datab ze
Integritní omezení databáze:

 • Integrita entit – v databázové relaci nesmí být hodnota primárního klíče NULL

 • Referenční integrita – obsahuje-li databázová relace cizí klíč, tak každá jeho hodnota musí být obsažena v rodičovské tabulce, nebo musí mít hodnotu NULL


P klad rela n ho modelu
Příklad relačního modelu

 • Zaměstnanec (rodné_číslo, kód_oddělení, jméno, příjmení, funkce, číslo_kanc, telefon)

 • Oddělení (kód_oddělení, název_odd, poznámka)

  • Tabulka Oddělení má primární klíč kód_oddělení, který je cizím klíčem v tabulce Zaměstnanec


Transformace e r modelu do rela n ho modelu dat
Transformace E-R modelu do relačního modelu dat

Pravidla:

 • Tabulka – každý typ entit se stává samostatnou tabulkou

 • Sloupec – každý atribut se stává sloupcem

 • Řádek – každá entita se stává řádkem v tabulce

 • Primární klíč = identifikační klíč


Transformace e r modelu do rela n ho modelu dat1
Transformace E-R modelu do relačního modelu dat

Pravidla:

 • Vztahy – reprezentují se tabulkou, která bude obsahovat cizí klíč jako odkaz do druhé tabulky

  • 1:N – cizí klíč přidán do tabulky na straně N

  • M:N – dekomponujeme na dva vztahy 1:N


Transformace e r modelu do rela n ho modelu dat2
Transformace E-R modelu do relačního modelu dat

 • Specializace a generalizace (ISA)

  • Jedna tabulka, která obsahuje i sloupce, které jsou ve specializovaném entitním typu (v každém řádku může být hodnota NULL) nehospodárné, jednoduché

  • tabulka, která obsahuje atributy společné pro všechny entitní typy. Pro každý specializovaný entitní typ vytvoříme další tabulku, která bude obsahovat pouze sloupce specifické pro daný entitní typ.


Transformace e r modelu do rela n ho modelu dat3
Transformace E-R modelu do relačního modelu dat

 • Transformujte E-R model z příkladu č. 1 do relačního modelu (pro úplnost připomínáme E-R model)


Č_ČT

JMÉNO

ADRESA

ČTENÁŘ

N

DAT_REZ

1

MÁ PŮJČEN

MÁ REZERVOVÁNU

DAT_ZPĚT

M

N

KNIHA

1

N

EXEMPLÁŘ

MÁ KOPIE

TITUL

INV_Č

CENA

ISBN

AUTOR


Transformace
Transformace:

ČTENÁŘ (č_čt:char(10), jméno: char(30), adresa: char (80))

KNIHA (ISBN: char(10), autor: char(50),

titul: char(50))

EXEMPLÁŘ (inv_č: char(10), ISBN: char(10), cena: num)

VÝPUJČKY (inv_č: char(10), č_čt: char(10), datum_zpět: date)

REZERVACE (ISBN: char(10), č_čt:char(10), datum_rez: date)


Úkol:

 • Převeďte z E-R modelu do relačního modelu příklad č. 2 – databázi malého obchodního domu


plat

jméno

č_dod

jméno

isa

Zaměstnanec

Dodavatel

N

Vedoucí

pracuje_v

1

M

číslo

řídí

1

dodává

cena

1

Oddělení

N

1

číslo

název

prodává

N

Zboží

název

M

N

vystavil

N

obsahuje

1

Objednávka

Zákazník

č.obj

množství

datum

č.zák

jméno


ad