A hirtelen szívhalál, újraélesztési algoritmus, defibrillátor használata - PowerPoint PPT Presentation

A hirtelen sz vhal l jra leszt si algoritmus defibrill tor haszn lata
Download
1 / 47

 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A hirtelen szívhalál, újraélesztési algoritmus, defibrillátor használata. Európai Újraélesztési Tanács ajánlásai alapján. www.erc.edu. A hírtelen szívhalál. A probléma Angliában évente 75000 , Magyarországon 25000 kórházon kívüli halálesetet regisztrálnak hírtelen szívhalál következtében

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A hirtelen szívhalál, újraélesztési algoritmus, defibrillátor használata

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A hirtelen sz vhal l jra leszt si algoritmus defibrill tor haszn lata

A hirtelen szívhalál, újraélesztési algoritmus, defibrillátor használata

Európai Újraélesztési Tanács ajánlásai alapján

www.erc.edu


A h rtelen sz vhal l

A hírtelen szívhalál

A probléma

 • Angliában évente 75000, Magyarországon 25000 kórházon kívüli halálesetet regisztrálnak hírtelen szívhalál következtében

 • A hirtelen szívhalál túlélési rátája kórházon kívül kb. 3-5%

 • A kórházon kívüli hirtelen szívhalál 80-90%-át a kamrafibrilláció VF okozza


Hirtelen sz vhal l

Hirtelen szívhalál

A megoldás

 • A kamrafibrilláció egyedüli hatékony kezelése a defibrilláció

 • A korai defibrilláció kulcsfontosságú a hirtelen szivhalál túlélésénél

 • A szívmasszás, lélegeztetés a normál szív teljesítményének max. 15%-át pótolja, az agy vérellátásának pedig csak 30%-át biztosítja


A defibrill ci folyamata norm l sz vritmus

A defibrilláció folyamata-normál szívritmus

 • A szív pumpa funkcióját az ingerképző és ingervezető rendszer irányítja

 • A szív normál tevékenységét sinus ritmusnak is hívjuk

 • A normális szívritmus frekvenciája:60 – 80/min


A defibrill ci folyamata kamrai fibrill ci vf

A defibrilláció folyamata:Kamrai fibrilláció (VF)

 • A hirtelen szívhalál 90%-ánál a kamrai fibrilláció figyelhető meg

 • Ez természetét tekintve egy elektromos probléma

 • A kaotikus ritmus a szív „remegését” okozza és megszűnik a pulzus

 • VF kamrai fibrilláció 5 percen belül agyi károsodást, 10-15 percen belül halált okoz


A defibrill ci folyamata

A defibrilláció folyamata

 • A defibrilláció megszünteti a kamrai fibrillációt/VF/

 • Egyenáramot/DC/vezet a szíven keresztűl

 • A sikeres defibrilláció depolarizálja a szívizom sejtjeit

 • A depolarizáció lehetővé teszi a szív sejtjeinek, hogy működésük újra összehangolt

 • A kamrai fibrilláció egyetlen hatékony kezelése a defibrilláció


A hirtelen sz vhal l jra leszt si algoritmus defibrill tor haszn lata

A nemzetközi újraélesztési tanács ajánlásai(European Resuscitation Council)2005.november 28.- 2010-ig.


Nemzetk zi jra leszt si ir nyelvek 200 6

Nemzetközi újraélesztési irányelvek 2006

 • Pulzus ellenőrzés

 • A keringés jeleinek keresése (lélegzés, köhögés, mozgás)

 • Nem professzionális elsősegély nyújtóknak a pulzus ellenőrzése nem kötelező

 • Egészségügyi dolgozóknak a pulzus ellenőrzése kötelező


Nemzetk zi jra leszt si ir nyelvek 200 5

Nemzetközi Újraélesztési Irányelvek –2005

 • Mellkasi kompresszió

 • 100 kompresszió/min.

 • 30kompresszió : 2 befújás


Nemzetk zi jra leszt si ir nyelvek 200 51

Korai felismerés

Korai CPR

Korai

defibrilláció

Korai

Magasszintü

újraélesztés

(ALS)

Nemzetközi Újraélesztési Irányelvek –2005

 • Automata külső defibrillátor

 • Része az alapszíntü újraélesztésnek (BLS)

 • A BLS a túlélési lánc első három eleme


Jra leszt si ir nyelvek az egyes lt kir lys gban february 2001 www resus org uk

Újraélesztési irányelvek az Egyesült Királyságban(February 2001) – www.resus.org.uk

 • “Minden a hirtelen szívhalál kezelésére képesítést szerzett személyt meg kell tanítani az automa külső defibrillátor használatát”

 • Ez a következő szakmákat jelenti:

 • Körzeti orvosok, gyakorló orvosok minden praxisban

 • Medikusok

 • Nővérek, ápolók

 • Munkahelyi elsősegély nyújtók


Automata k ls defibrill tor haszn lata

Automata külső defibrillátor használata

European Resuscitation Council

www.erc.edu


A hirtelen sz vhal l jra leszt si algoritmus defibrill tor haszn lata

Cél

 • Megtanulni az elektromos shock bevitelét

  • Egy felnőtt betegnek aki hirtelen szívhalált szenvedett

  • Egy automata külső defibrillátor használatával (AED)


A t l l si l nc

A túlélési lánc


A defibrill ci sz ks gess ge

A defibrilláció szükségessége

 • Az áldozatok 80%-ánál kamrafibrilláció

 • A túlélés minden perccel 10%-ot csökken:

 • Az egyetlen kezelés a defibrilláció

 • Ez elektromos shock bevitelét jelenti egy automata külső defibrillátor segítségével (AED)


Automata k ls defibrill tor

Automata Külső Defibrillátor

Automated External Defibrillator(AED)


Defin ci

Definíció

 • Az Automata Külső Defibrillátor (AED) a keringésmegállás hátterében álló ritmuszavarok felismerésére, szükség esetén elektromos kezelésére alkalmas készülék.


M k d si elvek 1

Működési elvek 1.

 • Hang- és/vagy szöveges utasításokkal segíti a felhasználót a mindenkori nemzetközi ajánlásoknak megfelelő újraélesztési folyamatban.

 • Használata nem feltételez egészségügyi ismereteket - működtetéséhez alapszintű újraélesztési ismeret elegendő.


M k d si elvek 2

Működési elvek 2.

 • A készülék - bekapcsolás után - a mellkasra ragasztott öntapadó elektródapáron keresztül analizálja a szív elektromos tevékenységét.

 • Két csoportot különböztet meg:

  • Sokkolandót

  • Nem sokkolhatót.


M k d si elvek 3

Működési elvek 3.

 • Sokkolandó ritmus érzékelésekor elektromos sokkot javasol, melyet

  • használó gombnyomással - a biztonsági utasítások betartásával - ad le (fél-automata)

  • A készülék önállóan hajtja végre a sokkolást. (automata).

 • A készülékkel csak indokolt esetben (sokkolandó ritmus) lehet elektromos sokkot leadni.


M k d si elvek 4

Működési elvek 4.

 • Az AED az előre programozott algoritmusnak megfelelően hang és/vagy szöveges utasításokkal irányítja az újraélesztés folyamatát.

 • Az algoritmus 8 év és/vagy 25 kg testtömeg felettiek újraélesztésére készült, egy elsősegélynyújtót feltételezve.


Az algoritmus laikusoknak

Az algoritmus - laikusoknak

 • Eszmélet?

 • Segítség hívása!

 • Légzés vizsgálata – 10 másodpercig

 • Ha nem lélegzik, riasszuk a Mentőszolgálatot.

 • Végezzünk 30 mellkaskompressziót

 • Végezzünk 2 befújást


Algoritmus szakell t knak

Algoritmus szakellátóknak


Kering s vizsg lata

Keringés vizsgálata

 • Laikus segélynyújtó esetében a vizsgálat a meglévő keringés közvetett (indirekt) jeleinek keresését jelenti.

  Ezek azok a jelenségek, melyek működő keringés nélkül sem elméletileg, sem gyakorlatilag nem lehetségesek:

  • a hatékony légzés,

  • köhögés,

  • nyelés,

  • mindenfajta célzott végtagmozgás.

   Ezek észlelésekor a keringés is megtartott, hiányuk esetén kimondható a keringésleállás.

  • Egészségügyi dolgozók emellett a carotis-pulzus meglétét is vizsgálják


Ha a kering s jelei nem szlelhet k

Ha a keringés jelei nem észlelhetők

 • Kezdjünk újraélesztést

 • Amint lehet, kapcsoljuk be az AED-t

 • Kövessük a hang és/vagy szöveges utasításokat

 • Csatlakoztassuk az elektródákat a rajzos utasításnak megfelelően

 • Biztosítsuk, hogy senki ne érintkezzen a beteggel, amíg az AED ritmusanalízist végez.


Ha sokk sz ks ges

Ha sokk szükséges

 • Biztosítsuk, hogy senki ne érjen a beteghez

 • Utasítás szerint nyomjuk meg a "SOKK" gombot

 • Ha időközben bármikor "sokk nem indokolt" állapot lép fel, akkor a "sokk nem indokolt" pontban leírtak szerint járjunk el

 • Utasításra keressük a keringés jeleit.


Amennyiben a defibrill l s ut n kering s jelei nem szlelhet ek

Amennyiben (a defibrillálás után) keringés jelei nem észlelhetőek

 • Végezzünk egy percen keresztül újraélesztést a következő utasításig

 • Az AED 1 perc eltelte után utasít az újraélesztés megállítására és ismételt ritmusanalízist alkalmaz

 • Kövessük az AED készülék szóbeli és vizuális útmutatásait


Amennyiben a defibrill l s ut n kering s jelei szlelhet k

Amennyiben (a defibrillálás után) keringés jelei ÉSZLELHETŐK

 • Spontán légzés hiánya esetén lélegeztessünk, és ellenőrizzük percenként a keringés jeleit.


Ha sokk nem indokolt

Ha sokk nem indokolt

 • Keressük a keringés jeleit

 • Ha nincs keringés, végezzünk újraélesztést - ez idő alatt nem hangzik el újabb szóbeli utasítás, a CPR időtartamát AED készülék méri; - 1 perc után a CPR abbahagyandó, hogy ismételt ritmus-analízis történhessen.

 • Kövessük az AED készülék szóbeli és vizuális útmutatásait


A t l l si l nc1

Early

Access

Early

CPR

Early

Defibrillation

Early

Advanced

Care

A túlélési lánc


Bls algoritmus

BLS algoritmus


Korai szlel s eszm let vizsg lata

Korai észlelés, eszmélet vizsgálata


Ki ltsunk seg ts g rt

Kiáltsunk segítségért


L gz s kering s vizsg lata laikusoknak

Légzés- „keringés” vizsgálatalaikusoknak


A l gz s s a kering s egy ttes vizsg lata szakember ltal 10 sec ig

A légzés és a keringés együttes vizsgálata szakember által 10 sec-ig


Ment szolg lat riaszt sa

Mentőszolgálat riasztása


Ha a kering s jelei nem szlelhet k1

Ha a keringés jelei nem észlelhetők

 • Kezdjük meg az újraélesztést

 • 30 mellkaskompresszió


V gezz nk k t hat sos bef v st

Végezzünk két hatásos befúvást


Amint lehet kapcsoljuk be az aed t

Amint lehet, kapcsoljuk be az AED-t


A hirtelen sz vhal l jra leszt si algoritmus defibrill tor haszn lata

- Kövessük a hang és/vagy szöveges utasításokat- Csatlakoztassuk az elektródákat a rajzos utasításnak megfelelően


Biztos tsuk hogy senki ne rintkezzen a beteggel am g az aed ritmusanal zist v gez

Biztosítsuk, hogy senki ne érintkezzen a beteggel, amíg az AED ritmusanalízist végez.


Amennyiben a defibrill l s ut n kering s jelei nem szlelhet ek1

Amennyiben (a defibrillálás után) keringés jelei nem észlelhetőek

 • Végezzünk két percen keresztül újraélesztést az AED következő utasításáig

 • Az AED 2 perc eltelte után utasít az újraélesztés megállítására és ismételt ritmusanalízist alkalmaz

 • Kövessük az AED készülék szóbeli és vizuális útmutatásait


Amennyiben a defibrill l s ut n kering s jelei szlelhet k1

Amennyiben (a defibrillálás után) keringés jelei ÉSZLELHETŐK

 • Spontán légzés hiánya esetén lélegeztessünk, és figyeljük a keringés jeleit, a készülék két percenként analizál.


Seg lyh v s 1

Segélyhívás 1.

 • Felnőtt áldozat esetén általában keringési eredetű problémára kell gondolnunk. - Ezért általában az azonnali segélyhívás követendő

 • Azaz, ha senkit nem lehet segítségért küldeni, akkor a segélynyújtónak magának kell arról gondoskodnia - akár úgy is, hogy az áldozatot arra az időre magára hagyja; s csak ezt követően kezdi meg az újraélesztést. (Természetesen a döntés meghozatalánál számításba kell venni a segélykérés helyi lehetőségeit.)


Seg lyh v s 2

Segélyhívás 2.

Néhány speciális helyzet kivételt képez.

Ha a keringésleállás hátterében:

 • (súlyos) sérülés,

 • vízbefulladás,

 • fuldoklás,

 • gyógyszer-, kábítószer- vagy alkoholmérgezés sejthető;

 • illetve csecsemő-gyermek áldozat esetében

  kedvezőbbnek tűnik, hogy a segélyhívást rövid (1 perces) újraélesztés előzi meg (korai segélyhívás).


 • Login