Utbrytartorsk forebygging og betydning per gunnar kvenseth norsk sj matsenter
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Utbrytartorsk? Forebygging og betydning! Per Gunnar Kvenseth Norsk Sjømatsenter PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Utbrytartorsk? Forebygging og betydning! Per Gunnar Kvenseth Norsk Sjømatsenter. Mange torskeoppdrettere i salen ?. = verdifull erfaring. Hands on er viktig !. Utbrytartorsk !. Min bakgrunn for å snakke om dette: Har jobbet med torsk lenge – 1979

Download Presentation

Utbrytartorsk? Forebygging og betydning! Per Gunnar Kvenseth Norsk Sjømatsenter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Utbrytartorsk forebygging og betydning per gunnar kvenseth norsk sj matsenter

Utbrytartorsk?

Forebygging og betydning!

Per Gunnar Kvenseth

Norsk Sjømatsenter


Mange torskeoppdrettere i salen

Mange torskeoppdrettere i salen ?

= verdifull erfaring

Hands on er viktig !


Utbrytartorsk

Utbrytartorsk !

Min bakgrunn for å snakke om dette:

 • Har jobbet med torsk lenge – 1979

 • Egne erfaringer (HI, LMC, Sølvfisk, Villa, etc.)

 • Erfaring til samarbeidsparter i diverse prosjekter

 • Rapport; ”Rømmingssikker not for torsk” SINTEF Fiskeri og Havbruk / Norsk Sjømatsenter – september 2005 (feb-aug 05).

 • www.tekmar.no

 • Rapport; ”Fisken rømmer” – Aqua Management 2004 - AM


Oppdrett av torsk status 2005

Oppdrett av torsk – status 2005

 • Ca. 5.500 tonn oppdrettstorsk høstet

 • Eksportert 2.531 tonn fersk oppdrettstorsk i 2005

 • 519 konsesjoner pr 15/12-2005

 • 86 kons i Hordaland

 • 49 kons i Rogaland


Utbrytertorsken

Utbrytertorsken !


Flere bilder av not med hull spist av torsk

Flere bilder av not med hull spist av torsk


Bilder av not med hull spist av torsken

Bilder av not med hull spist av torsken


Enda ett hull

Enda ett hull


Torsketenne som brukes

Torsketenne – som brukes !


Er torsken mer r mmingsvillig enn laks

Er torsken mer rømmingsvillig enn laks ?

 • Ja – torsken er nysgjerrig og smart ? – kjent for å kunne unnslippe fangst.

 • Går tett inntil notveggen som leppefisk (også en rømmefisk ved hull)

 • Torsken napper og sliter på nota – kraftige ”angrep” som gjør skade !


Forskningsetikk

Forskningsetikk !


Svinn tap havbruk norge 2004 laks og rret i sj fasen fiskeridirektoratet 2005 mill stk

Norge

Dødfisk 18,4

Utkast slakteri 1,9

Rømming 0,3

Annet 5,3

Tellefeil 1,2

Totalt27,1

Hordaland

4,9

0,9

0,01

1,0

0,04

6,85

Svinn/tap – Havbruk Norge 2004 (laks og ørret i sjøfasen)Fiskeridirektoratet 2005 (mill stk)


Fisken r mmer rsaker am f dir data 2001 2002

Arbeidsbåt – 9%

Tidspress – 8%

Midlertidige løsninger – 6%

Frem. Fartøy sabotasje 5%

Fôrbåt – 4%

Lodding av not – 19%

Havari – 11%

Kran/vinsjbruk – 11%

Predator – 10%

Notkval/konstr 9%

Brønnbåt – 9%

Fisken Rømmer – årsaker (AM)F.dir data 2001-2002


Fisken r mmer forklaring analysert am

Kvalitetssystem – 81%

Manglende prosedyrer/ ikke dekkende – 28%

Rutinesvikt – 14%

Overvåking – 13%

Prosedyrebrudd – 8%

Manglende opplæring – 6%

Div. – 8%

Teknisk utstyr – 15%

Vedlikehold / mangler

Ekstremforhold – 4%

Fisken Rømmer –forklaring (analysert) AM


Torsk fra oppdrett p r mmen

Torsk fra oppdrett på rømmen !

 • Torsk i oppdrett kan rømme – viktig å innrømme og forebygge !

 • Den gjør det, mer enn ved laksefisk i oppdrett (10 ganger mer ?)

 • Torsk i oppdrett har skarpe tenner og kan bruke disse – også på notveggen

 • Predatorer kan lage hull i nøtene

 • Må utvikle / bruke andre rutiner og tekniske løsninger for å redusere / unngå rømming !


R mt torsk fiskeridirektoratet

Rømming av torsk fra oppdrett 2001 – mai 2005

Totalt rapportert 220.000 fisk (19 tilfeller)

75.000 rømte i 2004

148.000 rømt i 2005 pr. 1.des

296 000 torsk rømte i per 2003-sept 2005 (F.dir – Ax Arnf)

Årsaker til hull/rømming:

Revet not – uvær (3)

Revet not - predator (4)

Gnag fra lodd (1)

Biteskade fra torsk (4)

Ukjent (7)

Rømt torsk (Fiskeridirektoratet)


Hvordan hindre r mming

Hvordan hindre rømming ?

 • Utvikle sterkere not som tåler mer av alt

  • Nye fibre, konstruksjoner, dobbeltnot, etc.

 • Hindre at det oppstår hull ved teknisk drift

  • Gode rutiner, dykking, dødfisk, lodding, etc

 • Hindre at torsken kommer i ”humør” for å nappe hull

  • Torskeleker, bitterstoffer, fôring, sortering ?

 • Frata torsken muligheter til å nappe hull

  • Sliping av torsketenner gjennom fôret

 • Kombinasjonsløsninger


Hvordan hindre r mming1

Hvordan hindre rømming ?

 • Generelle tiltak

 • Spesielle tiltak

 • Spektakulære tiltak (spekulasjoner ?)


Generelle tiltak for unng r mming i

Generelle tiltak for å unngå rømming I

 • Bruk ny og sterk not

 • Impregner noten for å ”binde” notfibrene

 • Sjekk noten for hull ved dykker ETTER utsett, lodding, dødfisksystem, automater – FØR utsett av fisk

 • Fiskestørrelse og maskestørrelse MÅ være tilpasset hverandre

  • Ekstra små masker til små fisk

 • Hold nota ren

 • Sjekk noten ofte for slitasje eller hull

 • Fjern dødfisk daglig (LiftUp)


Generelle tiltak for unng r mming ii

Generelle tiltak for å unngå rømming - II

 • Still strenge krav til bøting av nota (farge, løse tråder etc.)

 • Hold notlinet stramt og godt utspilt (lodding etc.)

 • Riktig mannskapsbruk ved håndtering av fisk og not (antall, kompetanse og erfaring)

 • Sørg for at torsken er mett til enhver tid (mett fisk = rolig fisk ?)

 • Sørg for at fisken er velsortert (stresset småfisk som taper i matkampen napper på nota ?)


Spesielle tiltak for unng r mming

Spesielle tiltak for å unngå rømming

 • Bruk av ”superfibre” i nota

  • Dynema, Spektra, AquaGrid, etc.

 • Bruk av dobbelt not (mye bal + groing)

 • Impregnering med avstøtende bitterstoffer (bitterampuller ?)


Spektakul re tiltak for hindre r mming

Spektakulære tiltak for å hindre rømming

 • Forstå torskens biologi, adferd og ”psyke”

 • Montering eller innsett av ”leker” eller utstyr der torsken kan få utløp for kjedsomhet og bitetrang (ref. krybbebiting hos hest)

 • Bruk av lyd for å lære torsken lyd=mat - stay here ! (Pavlovs torsker ?)

 • Fôr som sliper tennene til torsken (tilsetting av blåskjell med skall ?)

 • ”Self-healing” notlin ?

 • Notlin med maskebruddalarm ?

 • Kombinasjonsløsninger


Torsk som predatorf de d d eller levende

Torsk som predatorføde – død eller levende

 • Predatorer kan ”spise” / tygge i seg torsk fra noten – død eller levende (pattedyr, fugl, fisk ? hai)


Endelig l sning

Endelig løsning ?

Takk for meg !

Foto:BT


 • Login