Racionalni model odlu ivanja i vrste odluka
Download
1 / 16

Racionalni model odlučivanja i vrste odluka - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Racionalni model odlučivanja i vrste odluka. Izvršni posao. Posao odlučivanja. Izvršna radna mjesta. Menadžerska radna mjesta. izvršitelji vs. menadžeri. Struktura radnog vremena zaposlenih. Sastavnice odlučivanja. Kriterij – standardi koje koristimo za vrednovanje alternativa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Racionalni model odlučivanja i vrste odluka' - dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Struktura radnog vremena zaposlenih

Izvršni posao

Posao odlučivanja

Izvršna radna mjesta

Menadžerska radna mjesta

izvršitelji vs. menadžeri

Struktura radnog vremena zaposlenih


Sastavnice odlučivanja

 • Kriterij – standardi koje koristimo za vrednovanje alternativa

 • Alternative – različite inačice među kojima vršimo odabir

 • Uzročno posljedične veze – poveznice alternativa i kriterija


Racionalni model: Koraci

 • Nabrojite sve kriterije na temelju kojih ćete vrednovati alternative

 • Ocijenite kriterije

 • Napravite sveobuhvatnu listu alternativa među kojima ćete napraviti odabir

 • Ocijenite svaku alternativu po svakom kriteriju

 • Odaberite alternativu koja najbolje odgovara kriteriju (koja maksimizira vaše poželjne ishode)


Pretpostavke racionalnog modela

 • Ljudi imaju pristup svim informacijama koje su im potrebne za donošenje odluka te se mogu koristiti tim informacijama

 • Neograničeno dostupno vrijeme i trud za donošenje odluka

 • Ljudi donose odluke odabirom najboljeg rješenja problema ili odgovora na prilikuAdministrativni model odlučivanja

 • Deskriptivni pristup – kako zapravo donosimo odluke

 • Nepotpune informacije, psihološki i sociološki procesi, kognitivne sposobnosti donositelja odluke utječu na donošenje odluke (vezana racionalnost)

 • Donositelji odluke često odabiru zadovoljavajuća, a ne optimalna rješenja


Sociološki utjecaji - grupne norme i uloge; organizacijske norme i sustavi; vrijednosti nacionalne kulture

Psihološki utjecaji – osobnost i sposobnost; perceptualni procesi; kognitivni stil; osobne vrijednosti; iskustva i znanja

Iskustvo i znanje

Utjecaji na odluke


Intuicija u odlučivanju norme i sustavi; vrijednosti nacionalne kulture

 • Intuicija u odlučivanju

 • Intuicija kao iskustvo/ekspertiza

 • Intuicija kao ''predosjećaj'‘

 • Uloga feedback-a i učenja u brušenju intuicije

 • Integracija racionalnog i intuitivnog procesa donošenja odluka


velike norme i sustavi; vrijednosti nacionalne kulture

male

1.1.

Odlučivanje teško(najteže)

Mogućnost greške u odlučivanju velika

1.2.

Odlučivanje relativnolako

Mogućnost greške postoji

ŽELJE

2.1.

Odlučivanje relativnoteško

Mogućnost greške postoji

2.2.

Odlučivanje lako(najlakše)

Mogućnost greške mala gotovo i ne postoji

male velike

MOGUĆNOSTI

Odnos između želja i mogućnosti u odlučivanju


Grupni rad norme i sustavi; vrijednosti nacionalne kulture

RACIONALNI I INTUITIVNI DONOSITELJI ODLUKA


VRSTE ODLUKA norme i sustavi; vrijednosti nacionalne kulture

 • Rutinske, adaptivne (bave se problemom, a ne zadatkom) te inovativne (promjene ciljeva). Što je problem jasniji, to je odluka više rutinska

 • S obzirom na važnost: strateške (efektivnost), taktičke (operacionalizacija strateških, efikasnost) i operativne (realizacija taktičkih). Što važnije to veća razina

 • S obzirom na izvršitelja: odluke organa upravljanja, odluke menadžmenta te izvršne odluke (zaposleni)

 • S obzirom na broj izvršitelja: individualne, skupne, kolektivne (skupština dioničara)


Odnos pojedinih razina menadžmenta i vrsta odluka koje se donose na pojedinim razinama

Rutinske odluke

Nerutinske odluke

Srednja razinamenadžmenta

Najviša razinamenadžmenta

Najniža razinamenadžmenta


PROGRAMIRANO I NEPROGRAMIRANO ODLUČIVANJE donose na pojedinim razinama


Programirane ili neprogramirane odluke?? donose na pojedinim razinama

 • Prijem pacijenata u bolnicu

 • Obrada potrošačkog kredita komitentu banke

 • Izbor nove strategije poslovanja i razvoja poduzeća

 • Prijem novih zaposlenika (provođenje regrutiranja i selekcije kadrova)

 • Izgradnja aneksa zgrade zbog nedostatka kapaciteta

 • Obračun putnih naloga

 • Definiranje mjera vlade kojima bi se smanjila nezaposlenost u državi, osigurala stabilnost cijena i povećao gospodarski rast

 • Uvođenje nove telekomunikacijske mreže

 • Organizacija seminara za obuku menadžera


5 pravila odlučivanja donose na pojedinim razinama

 • Svaka odluka je bolja nego biti neodlučan

 • Valjanost odluke se određuje prema namjeri s kojom je donesena

 • Tehničke analize nemaju vrijednost iznad nivoa srednjeg menadžmenta

 • Kvaliteta odluke je funkcija koristi za organizaciju

 • Odluke se donose uzimajući u obzir koristi za donositelja odluke


ad