บทที่ 7 ( ต่อ ) - PowerPoint PPT Presentation

 7
Download
1 / 75

 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

บทที่ 7 ( ต่อ ). IP Protocol. Data (Transport Layer). Header. ลำดับข้อมูล. IP. IP. แพ็คเกต (Packet). แพ็คเกต (Packet) เป็นลักษณะของข้อมูลที่อยู่ในชั้น Network Layer ลักษณะของ Packet จะมีการ Encapsulation ในส่วน Header เข้าไปกับตัวข้อมูลที่ส่งมาจากชั้น Transport Layer.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทที่ 7 ( ต่อ )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7

7 ()

IP Protocol


Packet

Data (Transport Layer)

Header

IP

IP

(Packet)

 • (Packet) Network Layer

 • Packet Encapsulation Header Transport Layer


Internet protocal ip

Internet Protocal (IP)

 • IP datagram

 • IP (Routing)

 • IP Connectionless


Internet protocal ip1

Internet Protocal (IP)

 • IP Address

 • internet IP Address Public address

 • IP Address MAC Address

 • IANA (Internet assigned number authority) IPV4

 • APNIC (Asia pacific network information center)


7

Header

Data

IP


7

IP

 • Version : 4 (IPv4) 6 (IPv6)

 • Header Length : option 5 (5*32 bit)

 • Type of Service (TOS) :

 • Length : 16 65,535 byte (64k) MTU 512 byte


7

IP

 • Identification : identification

 • Flag :

 • Fragment offset :

 • Time to live (TTL) : hop () 1 hop TTL 1 TTL 0 ICMP time out

 • Protocol : TCP ,UDP ICMP


7

IP

 • Header checksum :

 • Source IP address : IP

 • Destination IP address : IP

 • Data :


Ip address

IP Address

 • IP Address 4 IP Address 192.168.0.1

 • IP Address 32 4

 • IP Address Class 5 class 2

1. (NetID)

-

-

- Class IP Address

2. (HostID)

-

-


Ip address1

IP Address

 • IPv4 5 A, B, C, D, E

 • 2 (Network ID)


7

 • 4 . 202.28.38.130 , 10.1.1.222.

 • 0 -255

 • 0 255 202.44.210.0 202.44.210.255


Ip address2

IP Address

 • IP Address 32 4 232 (4,294,967,296)

 • IP

 • 10000000 . 00001011 . 00000011 . 00011111

  128 . 11 . 3 . 31

 • 0 - 255


Class ip address

Class IP Address

 • Class 5 Class A - Class D

 • Class

 • Class A Class B

 • Class C

 • Class D Multicast Address

 • Class E

 • IP Address Class


Ip address class a

IP Address : Class A

7 bit 24 bit

 • 0 7 27 128

 • 24 bit Host

 • Address 0.0.0.0 default route

  127.0.0.0 loop back

  9.0.0.0 [ibm.com]

  15.0.0.0 [hp.com]


7

 • Class A : 0.0.0.0 127.255.255.255

 • 0 Class A

 • (NetID) 7

 • (HostID) 24


7

 • Class A 0

 • 126 (27 - 2)

 • 24 (224 2) 16,777,214

 • 2 HostID

  • Host IP 0 121.0.0.0

  • Host IP 1 Broadcast Address 121.255.255.255

 • 2 NetID Class A

  • NetID IP 0 1


Class b

Class B

IP Address : Class B

14 bit 16 bit

 • 10 14 214- 2 16,382 128.1.0.0 191.254.0.0

 • 16 bit Host 216- 2 0.1 255.254

 • 158.108.0.0 [ku.ac.th]


7

 • Class B : 128.0.0.0 191.255.255.255

 • 2 1 0 Class B

 • (NetID) 14

 • (HostID) 16


7

 • Class B 1 0

 • 16,382 (214 - 2)

 • 16 (216 2) 65,534

 • 2 HostID

  • Host IP 0 190.180.0.0

  • Host IP 1 Broadcast Address 190.180.255.255

 • 2 NetID Class B

  • NetID IP 0 1


Class c

Class C

IP Address : Class C

21 bit 8 bit

 • 110 21 192.0.1.0 223.255.254.0

 • 8 bit Host 1 254

 • 203.144.152.0 [mcot.or.th]


7

 • Class C : 192.0.0.0 223.255.255.255

 • 3 1 1 0 Class C

 • (NetID) 21

 • (HostID) 8


7

 • Class C 1 1 0

 • 2,097,150 (221 - 2)

 • 8 (28 2) 254

 • 2 HostID

  • Host IP 0 192.168.4.0

  • Host IP 1 Broadcast Address 192.168.4.255

 • 2 NetID Class C

  • NetID IP 0 1


7

 • Class D : 224.0.0.0 239.255.255.255

 • 4 1 1 1 0 Class D

 • Multicast Address


7

 • Class E : 240.0.0.0 255.255.255.255

 • 4 1 1 1 1 Class E

 • Class


7


7

 • A, B C

 • IP Address Class 2

  • IP Host ID 0 158.108.0.0

  • IP Host ID 1 Broadcast 158.108.255.255


Private public internet

Private/Public Internet

 • InterNIC

 • (Private network)


Network address

Network Address

 • Network Address (NetID)

 • IP Address : 123.4.67.76

  Network Address : 123.0.0.0

  IP Address : 172.54.13.121

  Network Address : ___________

  IP Address : 201.128.42.53

  Network Address : ___________


Subnet

Subnet

 • IPv4 ( 32 IPv6)

 • :


Subnetting

(Subnetting)

 • (Subnetting)

 • (Subnetworks)


Subnetting1

(Subnetting)

 • Network ID bit Host ID n bit Host ID 3 bit 6 ( 000 111 )

 • Router Gateway


Subnetwork

subnetwork

 • subnet 0

 • subnet 1


7

 • B


7

 • B


Subnetting2

(Subnetting)

IP Address 3

 • (NetID)

  - Class

 • (SubnetID)

  - Physical Subnetwork

 • (HostID)

  - = 2n-2 n subnet

  Packet

  Site -> Sub network -> Host


7

 • IP Address (Class B)

 • IP Address (Class B)


Subnet mask

Subnet Mask

 • Subnet Mask

 • Subnet Mask (Masking) Subnet

 • Subnet Mask

 • Subnet Mask

 • Subnet Mask Default Class IP Address


Subnet mask1

Subnet Mask

 • Subnet mask 32

 • Subnet mask Network address IP address Network address IP

  • Network address

  • Network address


7


Class c1

Class C

 • Host Address 8 2

 • 3 5 Host Address Ip Address 1 8 32


Class c2

Class C

6 30


Class c3

Class C

 • Subnet IP Address IP Address Router Host Subnet Mask

  • Net ID Subnet ID 1

  • Subnet Mask Host ID 0


Class c4

Class C


Class c subnet

Class C Subnet

* Subnet 0 1 Subnet 1 Subnet Host Address 8 Subnet 5

** 6 30 14 14 Subnet Class C


Subnet 255 0

Subnet 255 0

 • IP Address 213.23.47.37

  Mask 255.255.255.240

  Subnetwork Address213.23.47.32

  ** 3 AND

  37 =0 0 1 0 0 1 0 1

  240 = 1 1 1 1 0 0 0 0

  32 = 0 0 1 0 0 0 0 0

AND


Subnet mask2

Subnet Mask

 • Subnet Mask Default

Network Id + subnet 1

Host Id 0


7


7

IP


Ipconfig all

ipconfig -all


7


7


Cidr notation classless inter domain routing

CIDR Notation (Classless Inter-Domain Routing)

 • CIDR CI-DER ( - )

 • IP Address Class Class Network Class Class C 24 27 IP

 • IP Address / (Slash) Mask

 • Subnet,

 • : IP Address 201 . 114 . 35 . 38 / 27

  IP Address Subnet Mask : 255.255.255.224

  6 (8 - 2)

  Network Address 201 . 114 . 35 . 32


Private ip network ip

Private IP Network ( IP )

 • IP Address Class

 • Private IP ISP

  Class A 10 . 0 . 0 . 0 10 . 255 . 255 . 255

  Class B172 . 16 . 0 . 0 172 . 31 . 255 . 255

  Class C 192 . 168 . 0 . 0 192 . 168 . 255 . 255


Private ip network ip1

Private IP Network ( IP )

 • Private IP Router Private IP

 • ( Internet) NAT (Network Address Translation)

 • NAT (Network Address Translation) IP Address IP Address (Registered IP)

 • NAT (Network Address Translation) Router


Nat network address translation

Source

Destination

Source

Destination

Destination

Destination

Source

Source

Destination

Destination

Destination

Destination

Port

Port

Port

Port

Port

Port

Port

Port

IP

IP

IP

IP

Web Server

203.142.50.55

NAT (Network Address Translation)

Source IP

Source IP

192.168.1.10

NAT Server

Source IP

Source IP


Loopback address

Loopback Address

 • IP Address ( )

 • Loopback Address

  * Loopback Class A 127.0.0.0

  * Loopback Class B 191.255.0.0

  * Loopback Class C 255.255.255.0

  IP Address 127.0.0.2 ,191.255.0.1, 223.255.255.111 Loopback Class


Broadcast address

Broadcast Address

 • IP Packet 1 :

 • Broadcast Address 2

  1. Direct Broadcast Address

  - IP Address HostID 1

  - NetID IP

  - Packet Router Host NetID

  - 221.45.71.255 IP 221.45.71.1 - 254


Broadcast address1

Broadcast Address

2.Limited Broadcast Address

- IP Address 1 (32 )

- Broadcast Address

- Host Packet Host Limited Broadcast Address Destination Address

- Packet Router


Unicast address

Unicast Address

 • 1 : 1

 • Host 1 Host Destination 1 Destination

 • IP Address Class A, B, C

Multicast Address

 • 1 :

 • Host 1 Host Destination

 • IP Address Class D

 • IP Class D IP


Router

Router


Ip routing

IP Routing

 • Routing IP routing

 • :

 • 2

  • :

  • :


Routing table

Routing Table

 • Routing Table

 • Routing Table

  • Network ID:

  • Subnet Mask: AND

  • Gateway Address:

  • Network Interface: Network card

  • Metric:


Routing table1

Routing Table ()


Routing table2

Routing Table


Open shortest path first ospf

Open Shortest Path First(OSPF)

 • OSPF Cost


I nterior g ateway r outing p rotocol

Interior Gateway Routing Protocol

 • IGRP Metric OSPF

  • Bandwidth

  • Delay

  • Load

  • Reliable


I nterior g ateway r outing p rotocol1

Interior Gateway Routing Protocol


Routing protocol

Routing Protocol

 • Routing Protocol routing table 2

  • Static IP Routing:

  • Dynamic IP Routing: ,

  • routing table address 0.0.0.0 default gateway


Static ip routing

Static IP Routing


Static ip routing1

Static IP Routing


Dynamic ip routing

Dynamic IP Routing


R outing i nformation p rotocol

Routing Information Protocol

 • RIP

  • 30


Rip hop

RIP Hop

Routing Protocol


 • Login