slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dřevěné konstrukce a stavby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Dřevěné konstrukce a stavby - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Dřevěné konstrukce a stavby. IZOLACE PROTI OHNI STA2. Ing. Stanislav Matas. stavebnictví. IZOLACE PROTI OHNI I. Izolace proti ohni. Ochrana konstrukce proti působení ohně - tepla. Zajistí zvýšení statické rezervy konstrukce. Zvýší interval požární odolnosti. PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dřevěné konstrukce a stavby' - dale-tillman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Dřevěné konstrukce a stavby
 • IZOLACE PROTI OHNI STA2
 • Ing. Stanislav Matas
 • stavebnictví
izolace proti ohni
Izolace proti ohni

Ochrana konstrukce proti působení ohně - tepla. Zajistí zvýšení statické rezervy konstrukce. Zvýší interval požární odolnosti.

 • PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY
 • PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIKY
 • PROTIPOŽÁRNÍ OMÍTKY
 • PROTIPOŽÁRNÍ OBKLADY

Dimenzování tloušťky požární ochrany

A/V Obvod prvku

Plocha průřezu

izolace proti ohni1
Izolace proti ohni

HOŘLAVOST STAVEBNÍCH HMOT- stupeň hořlavosti

A - nehořlavé stavební hmoty;

B - nesnadno hořlavé stavební hmoty;

C1 - těžce hořlavé stavební hmoty;

 • C2 - středně hořlavé stavební hmoty;
 • C3 - lehce hořlavé stavební hmoty.
izolace proti ohni2
Izolace proti ohni

REAKCE NA OHEŇ - třídy

A1 - nepřispívají k působení požáru;

A2 - nepodporují požární zatížení;

B,C - omezené tepelné rozšíření, různá kritéria;

D - odolávají malému plameni po delší období;

E,F - pro výrobky nezařazené a málo odolné.

EN 13501 - 1

izolace proti ohni3
Izolace proti ohni

POŽÁRNÍ RIZIKO

Vyplývá z charakteru a funkce objektu.

POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ

Pv = p*a*b*c

a - součinitel rychlosti odhořívání - látka;

b - součinitel rychlosti odhořívání – stavební konstrukce;

c - součinitel vlivu požárních opatření;

p – množství hořlavých látek (kg/m2).

izolace proti ohni4
Izolace proti ohni

POŽÁRNÍ ÚSEK

Členění objektu na samostatné požárně ohraničené celky.

Velikost jednotlivých úseků – stanovena dle ČSN 78 0302.

Jako samostatné požární úseky musí být řešeny např.:

- únikové cesty;

- strojovny výtahů, vzduchotechniky, kotelny;

- příruční sklady, kanceláře, archivy o ploše větší než 100 m2 ;

- prodejní či jiné stánky dočasného nebo trvalého charakteru;

- výstavní prostory, sály různého určení.

POZNÁMKA: Rozdělení objektu do požárních úseků je řešeno v požárně bezpečnostním řešení PBŘ.

izolace proti ohni5
Izolace proti ohni

Tepelné mosty

Krytý kotvicí vrut

izolace proti ohni6
Izolace proti ohni

Vnější obklad – snížená hořlavost

Obklad cementotřískovou deskou

izolace proti ohni7
Izolace proti ohni

Vnější obklad

zdvojený

Obklad u okna

izolace proti ohni8
Izolace proti ohni

Význam protipožární ochrany:

 • Ochrana zdraví a života lidí;
 • Ochrana majetku;
 • Ochrana životního prostředí;
 • Požární odolnost konstrukce- doba v minutách, po níž konstrukce odolává účinkům ohně- vhodný způsobem ji lze zvýšit

Životnímu prostředí věnováno 5. minut

seznam pou it literatury
Seznam použité literatury

JELÍNEK, L. Dřevěné a kovové konstrukce.1. vydání. Volyně: VOŠ-SPŠ, 2012, 146 s. ISBN 978-80-86837-42-0.

GERNER, M.Tesařské spoje.1. vydání. Praha: Grada, 2003, 220 s, ISBN 80-247-076-X.

VRÁNA, P., LEINVEBERT, J.Strojnické tabulky pro SOU.1. vydání. Praha: SNTL, 1984, 384 s. 04-232-84.

ŠTEFKA, J., REINPRECHT, L. Dřevěné stavby konstrukce, ochrana a údržba.

Bratislava: Jaga, 2004, 196 s. ISBN 80-88905-95-8.

ŠTEFKA, J., REINPRECHT, L. Dřevěné stropy a krovy typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce.1. vydání. Praha : ABF 2000, 242 s. ISBN 80-866165-29-9.

JELÍNEK, L. Tesařské konstrukce.1. vydání. Praha: ČKAIT 2003. 192 s. ISBN 80-86364-98-4.

ad