INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - PowerPoint PPT Presentation

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Download
1 / 26

 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Obsah přednášky. Vývoj a výsledky IDS JMK. Kam směřujeme. Technologické záměry. Zamyšlení nad vývojem VHD. Etapy rozvoje IDS JMK. E4. E4. 2001 – Vznik Jihomoravského kraje 1. 1. 2004 - 1. etapa 1. 1. 2005 – 2A. etapa

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Obsah přednášky

 • Vývoj a výsledky IDS JMK

 • Kam směřujeme

 • Technologické záměry

 • Zamyšlení nad vývojem VHD


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Etapy rozvoje IDS JMK

E4

E4

2001 – Vznik Jihomoravského kraje

1. 1. 2004 - 1. etapa

1. 1. 2005 – 2A. etapa

1. 9. 2005 – 2B. etapa

11. 12. 2005 – 3A. etapa

1. 9. 2006 – 3B. etapa

4. 3. 2007 – 4A. etapa

28. 6.2008 – 4B. etapa

14. 12. 2008 – 5. etapa

1. 7. 2010 – 6. etapa

2010 – Integrace celého kraje - strategický cíl JMK


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Od 1. 7. 2010 pokrývá IDS JMK celý Jihomoravský kraj a zahrnuje veškerou objednávanou železniční a linkovou dopravu a 9 městských doprav na území kraje. Dotýká se 3 sousedních krajů a 2 států.

Od 1. 4. 2011 je do IDS JMK oficiálně začleněna i lodní doprava na Brněnské přehradě (speciální tarif).


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Podrobnosti rozšíření IDS JMK na Znojemsko

Od 1. 7. 2010 - >40 nových linek, >50 přestupních uzlů; meziregionální autobusové linky Brno – Znojmo, Brno – Mikulov, Brno – Laa an der Thaya;

Dotýkáme se hranic Kraje Vysočina a Rakouska.


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Statistika IDS JMK k 12. prosinci 2010

JMK: Počet obyvatel: 1,1 mil. - Počet obcí: 673 -Rozloha 7195 km2


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Vývoj počtu cestujících mimo Brno


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Vývoj počtu cestujících v Brně


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Vývoj počtu cestujících ve vlacích

Na trati 240 s velkým rozvojových potenciálem dlouhodobá stagnace a pokles z důvodu častých výluk. V roce 2011 -300 cestujících. Bez zdvojkolejnění riziko minimalizace provozu.


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Vývoj výnosů regionální dopravy a DPMB


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Vývoj výkonů regionálních autobusů


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Spokojenost cestujících

Spokojenost cestujících s IDS JMK má dlouhodobě rostoucí trend.


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Kam směřujeme


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Kam směřujeme po dokončení integrace kraje

 • Nová dopravní řešení městských doprav 2009 Znojmo, 2010 Blansko

 • Modernizace menších přestupních uzlů ve výstavbě 3 uzly, příprava dalších cca 5 uzlů, opravy žel. stanic

 • Hledání cest pro zkvalitnění dopravy v Brně terminál Starý Lískovec, regionální linky

 • Strategie postupné realizace P&R, B&R


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Kam směřujeme po dokončení integrace kraje

 • Dlouhodobá podpora menších železničních projektů

 • Hledání partnerů a synergií – slevové akce

 • Výhodná propagace veřejné dopravy - obecní zpravodaje

 • Modernizace tarifu a odbavení cestujících

 • Modernizace centrálního dispečinku

 • Zapojení bezplatných linek

 • Nové služby pro cestující


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Nové dopravní řešení MD v Blansku

 • Redukce počtu linek

 • Zlepšení návazností na vlaky

 • Přestupy mezi městskými linkami

 • Zlepšení dopravní obsluhy


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Technologické inovace


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Technologické inovace v IDS JMK

 • Vývoj v oblasti CED a dalších elektronických služeb pokračuje. Připravujeme proto:

 • zvýšení „inteligence“ CED – systém by měl na základě sledování chování prostředků vyhodnocovat potenciální problémy v dopravě.

 • systém pro řízení autobusů na zavolání

 • personální jízdní řády – už nikdy ruční vypisování

 • on-line zobrazování aktuální přesnosti a stavu dopravy na webu

 • personalizované zasílání informací o dopravě emailem.


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Zamyšlení nad vývojem VHD


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Průzkum Eurobarometr z října 2010

V ČR největší podíl uživatelů VD z celé EU VD 37% / auto 36% / ostatní 27 %


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Důvody proč řidiči aut nevyužívají veřejnou dopravu

Vyšší údaje negativního hodnocení nevypovídají o tom, že by situace byla v ČR horší, ale o tom, že v ČR využívají auto spíše ti, kteří jsou většími odpůrci VD než jinde.


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Co by motivovalo řidiče, aby využívali VD častěji

Výsledky o cca 30% nižší než průměr EU.

V ČR malý potenciál pro nové cestující - dosaženo maximálního počtu uživatelů.

To neznamená, že se nemohou zvyšovat výkony může růst počet cest na osobu.


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Internetový průzkum IDS JMK


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Dlouhodobá stagnace - ticho před bouří?

Jak často byste vy osobně mohlmít k dispozici automobil?

Jak často využíváte IDS JMK pro cesty do zaměstnání / školy?

Po dobu 6 let v IDS JMK stagnuje podíl cestujících, kteří mohou mít k dispozici automobil a současně stagnuje (mírně roste) podíl těch, kteří IDS JMK využívají pro cestu do zaměstnání / škol.


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Interpretace výsledků průzkumu

ČR je z hlediska VD v rámci EU velmi specifická.

Jako svoji hlavní dopravu využívá v ČR VD největší podíl občanů ze všech zemí EU.

Proti tomu nejmenší podíl uživatelů automobilůby četnost svých cest VD zvýšilo po zlepšeních.

VD v ČR balancuje na hraně – nové cestující ve městech získá jen těžko. V regionu stále potenciál existuje.Stávající uživatelé mohou snadno odejít.

Pokud nebude stávající úroveň VD udržována nebo se dokonce zhorší, reálně hrozí odchod cestujících a zahájení sestupné spirály.


Integrovan dopravn syst m jihomoravsk ho kraje

Děkujeme za pozornost !

Ing. Jaromír Holec

jednatel a ředitel, KORDIS JMK, spol. s r. o.

Ing. Jiří Horský

vedoucí dopravního odboru

Ing. Kamil Novák

vedoucí oddělení železniční dopravy

Ing. Květoslav Havlík

vedoucí oddělení marketingu a rozvoje

Kontakt:

Tel.: +420 543 426 651

Email: info@kordis-jmk.cz

WWW: www.kordis-jmk.cz


 • Login