p vod a v voj lov ka
Download
Skip this Video
Download Presentation
původ a Vývoj člověka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

původ a Vývoj člověka - PowerPoint PPT Presentation


 • 314 Views
 • Uploaded on

původ a Vývoj člověka. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu a vývoje člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. Základní pojmy. evoluční teorie primát lidoop rod Homo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' původ a Vývoj člověka' - daktari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p vod a v voj lov ka

původ a Vývoj člověka

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti původu a vývoje člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

z kladn pojmy
Základní pojmy
 • evoluční teorie
 • primát
 • lidoop
 • rod Homo
 • hominizace
 • rudiment
 • atavismus
 • poddruh
 • pěstní klín
 • oštěp
 • Venuše
 • rasa
 • europoidní
 • negroidní
 • mongoloidní
 • australoidní
 • rasismus
za azen lov ka do syst mu
Zařazení člověka do systému
 • člověk je z hlediska stavby a funkce mozku vývojově nejdokonalejším organismem
 • řadí se do kmene strunatců, podkmene obratlovců, třídy savců, řádu primátů, čeledi hominidů a rodu člověk(Homo)
z pis do se itu
Zápis do sešitu

Zařazení člověka do systému

 • člověk:
  • kmen strunatci
  • podkmen obratlovci
  • třída savci
  • řád primáti
  • čeleď hominidi
  • rod člověk(Homo)
po tky v voje
Počátky vývoje
 • primátivzniklina konci druhohor (před 70 – 75 mil. let), nejstarší zástupci byli podobní dnešním poloopicím a šplhali po stromech
 • předkové člověka a lidoopů se objevili v polovině třetihor (před 30 mil. let) a postupně se přizpůsobili přesunu ze stromů na zem

obrázek 1

z pis do se itu1
Zápis do sešitu

Počátky vývoje

 • primáti - na konci druhohor, nejstarší podobní dnešním poloopicím
 • předkové člověka a lidoopů - v polovině třetihor
 • přizpůsobení přesunu ze stromů na zem
v voj lov ka
Vývoj člověka
 • odpovídá Darwinově evoluční teorii
 • zatím není zcela jasné, kdy se od skupiny lidoopů odštěpila lidská vývojová větev
 • rudimenty = zakrnělé orgány, které nemají žádnou funkci (kostrč = zbytek ocasu, třetí stolička…)
 • atavismy = zaniklé znaky živočišných předků, které se mohou někdy objevit (nadměrné ochlupení)
 • rudimenty a atavismy jsou dokladem vývoje člověka z jeho živočišných předků
v voj lov ka1
Vývoj člověka
 • proces zvaný polidštění(hominizace) zahrnuje tyto základní změny:
  • rozšíření a zploštění hrudníku; změna pletence horní končetiny, změna stavby ruky, jemná práce prstů na ruce
  • dvojesovité zakřivení páteře; podsazení pánve pod břišní dutinu, aby tak chránila vnitřní orgány; změny na dolních končetinách, které souvisejí s chůzí po dvou ve vzpřímeném postavení těla (prodloužení kosti stehenní)
  • zkrácení obličejové části lebky, zmenšení čelistí a zubů; zvětšení mozkovny a členitosti kůry mozkové
z pis do se itu2
Zápis do sešitu

Vývoj člověka

 • odpovídá Darwinově evoluční teorii
 • není jasné kdy se odštěpila lidská vývojová větev
 • rudimenty = zakrnělé orgány, bez funkce (kostrč, třetí stolička…)
 • atavismy = zaniklé znaky živočišných předků (nadměrné ochlupení)
z pis do se itu3
Zápis do sešitu

Polidštění (hominizace)

 • rozšíření a zploštění hrudníku, změna stavby ruky
 • dvojesovitézakřivení páteře
 • podsazení pánve, změny na dolních končetinách - chůze po dvou
 • zkrácení obličeje, zmenšení čelistí a zubů, zvětšení mozkovny
proconsul africanus t etihory
Proconsulafricanus- třetihory
 • společný předchůdce lidoopů a člověka
 • 1, 2, 3

obrázek 2

ramapithecus sivapithecus p ed 12 15 mil lety
Ramapithecus (Sivapithecus)(před 12 – 15 mil. lety)
 • dlouho považován za prvního předchůdce člověka
 • je však spíše předchůdcem lidoopů
 • nálezy z Afriky, Evropy i Asie – lidská větev se však vyvíjela pouze v Africe
 • 1, 2, 3

obrázek 3

z pis do se itu4
Zápis do sešitu

Proconsulafricanus

 • třetihory
 • společný předchůdce lidoopů a člověka

Ramapithecus(Sivapithecus)

 • před 12 – 15 mil. lety
 • spíše předchůdce lidoopů
 • Afrika, Evropa, Asie – lidé pouze v Africe
australopithecus p ed 5 2 mil lety
Australopithecus(před 5 – 2 mil. lety)
 • první předchůdce člověka
 • několik poddruhů – Australopithecusafricanus, boisei, afarensis…
 • výskyt: J. a V. Afrika
 • popis: 120 – 140 cm, 30 – 50 kg, vzpřímený, chůze po dvou, plochý nos, vystouplé čelisti, nadočnicové oblouky
 • potrava: hlavně rostlinná, někdy vejce, lov drobných živočichů
 • nástroje:kameny, klacky, kosti
 • naleziště:nejstarší nálezy v jižní Africe, Etiopii (Lucy)
 • 1, 2, 3

obrázek 4

z pis do se itu5
Zápis do sešitu

Australopithecus

 • před 5 – 2 mil. lety)
 • první předchůdce člověka
 • několik poddruhů - africanus, boisei, afarensis…
 • výskyt: J. a V. Afrika
 • popis: vzpřímený, plochý nos, vystouplé čelisti, nadočnicové oblouky
 • potrava: rostlinná, vejce, lov drobných živočichů
 • nástroje:kameny, klacky, kosti
 • naleziště:jižní Afrika, Etiopie (Lucy)
homo habilis lov k zru n p ed 2 5 1 4 mil
Homo habilis – člověk zručný (před 2,5 – 1,4 mil. )
 • první předek zařazený do rodu člověk (Homo)
 • výskyt: Afrika
 • popis: 130 cm,50 kg, obličejová část lebky vystupuje dopředu, nadočnicové oblouky, ploché čelo
 • potrava:hlavně rostliny, mršiny velkých zvířat
 • nástroje: opracované kameny, sekáče, bodce, úštěpy
 • kultura: žil v tlupách, využíval oheň z přírodních zdrojů, ale neuměl ho rozdělávat
 • naleziště:rokle Olduwai (J. Afrika)
 • 1, 2, 3

obrázek 5

z pis do se itu6
Zápis do sešitu

Homo habilis– člověk zručný

 • před 2,5 – 1,4 mil. lety
 • výskyt: Afrika
 • popis: obličej vystupuje dopředu, nadočnicové oblouky
 • potrava:rostliny, mršiny velkých zvířat
 • nástroje: opracované kameny
 • kultura: tlupy, využíval oheň - neuměl ho rozdělat
 • naleziště:rokle Olduwai (J. Afrika)
homo erectus lov k vzp men p ed 1 9 mil lety 100 tis lety
Homo erectus – člověk vzpřímený (před 1,9 mil. lety – 100 tis. lety)
 • výskyt: Evropa, Asie, Afrika
 • popis:150 – 170 cm, 50 – 60 kg, mohutné nadočnicové oblouky, široké a silné čelisti
 • potrava: sběr plodů, bobulí, vajec, lov velkých zvířat
 • kultura:využívání ohně, skupinový lov, dělba práce (muži lov, ženy sběr, udržování ohně)
 • nástroje: pěstní klín
 • naleziště:Keňa, Dračí jeskyně v Číně, Heidelbeg v Německu; u nás pouze nálezy nástrojů
 • 1, 2

obrázek 6

z pis do se itu7
Zápis do sešitu

Homo erectus– člověk vzpřímený

 • před 1,9 mil. lety – 100 tis.
 • výskyt: Evropa, Asie, Afrika
 • popis:mohutné nadočnicové oblouky, široké a silné čelisti
 • potrava: plody, bobule, vejce, lov velkých zvířat
 • kultura:využívání ohně, skupinový lov, dělba práce
 • nástroje: pěstní klín
 • naleziště:Keňa, Čína, Heidelbeg v Německu
homo sapiens lov k rozumn
Homo sapiens – člověk rozumný
 • výskyt na různých místech na Zemi
 • kosterní nálezy vykazují odchylky a odlišný stupeň vývoje – poddruhy druhu Homo sapiens
z pis do se itu8
Zápis do sešitu

Homo sapiens – člověk rozumný

 • výskyt na různých místech Země
 • poddruhy druhu Homo sapiens
homo sapiens neanderthalensis neandrt lec p ed 150 000 35 000 lety
Homo sapiens neanderthalensis – neandrtálec (před 150 000 – 35 000 lety)
 • slepá vývojová větev
 • výskyt:Evropa, Blízký Východ
 • popis: 160 cm, zavalitý, robustní kostra, výrazné nadočnicové oblouky, výraznější čelo a nos
 • 1, 2, 3

obrázek 7

homo sapiens neanderthalensis neandrt lec p ed 150 000 35 000 lety1
Homo sapiens neanderthalensis – neandrtálec (před 150 000 – 35 000 lety)
 • potrava:velká zvěř
 • nástroje: zdokonalené, účinnější, výroba nástrojů z pazourku – oštěpy, škrabadla, nože
 • kultura:dělba práce, skupinový lov, počátek dorozumívání artikulovanou řečí, pohřbívání mrtvých
 • naleziště:jeskyně Šipka u Štramberkaa jeskyně Kůlna na Moravě, Gánovce u Popradu, La Chapelle ve Francii, Neanderthal v Německu
z pis do se itu9
Zápis do sešitu

Homo sapiens neanderthalensis– neandrtálec

 • před 150 000 – 35 000 lety
 • slepá vývojová větev
 • výskyt:Evropa, Blízký Východ
 • popis: zavalitý, robustní kostra, výrazné nadočnicové oblouky
 • potrava:velká zvěř
 • nástroje: nástroje z pazourku – oštěpy, škrabadla, nože
 • kultura:dělba práce, skupinový lov, počátek řeči, pohřbívání mrtvých
 • naleziště:jeskyně Šipka a Kůlna na Moravě, Gánovce u Popradu, La Chapelle ve Francii, Neanderthal v Německu
homo sapiens sapiens lov k vysp l p ed 35 000 10 000 lety
Homo sapiens sapiens – člověk vyspělý (před 35 000 – 10 000 lety)
 • výskyt: celý svět kromě Antarktidy
 • popis: nelišili se od dnešních lidí
 • potrava: velká zvěř, sběr
 • 1, 2

obrázek 8

homo sapiens sapiens lov k vysp l p ed 35 000 10 000 lety1
Homo sapiens sapiens – člověk vyspělý (před 35 000 – 10 000 lety)
 • kultura:život ve skupinách (rody), dělba práce, stavba obydlí, opracovávání kůží, dokonale vyvinuté abstraktní myšlení a řeč, náboženství (uctívání přírodních živlů a zvířat), umění – malby, rytiny, sošky (sošky žen = Venuše)
 • naleziště:Cro-Magnon ve Francii, Dolní Věstonice, Pavlov na Moravě, Předmostí u Přerova, Mladeč, Koněprusy…

obrázek 9

z pis do se itu10
Zápis do sešitu

Homo sapiens sapiens –člověk vyspělý

 • před 35 000 – 10 000 lety
 • výskyt: celý svět kromě Antarktidy
 • popis: nelišili se od dnešních lidí
 • potrava: velká zvěř, sběr
 • kultura:život v rodech, dělba práce, stavba obydlí, řeč, náboženství, umění – malby, rytiny, sošky (sošky žen = Venuše)
 • naleziště:Cro-Magnon ve Francii, Dolní Věstonice, Pavlov na Moravě, Předmostí u Přerova, Mladeč, Koněprusy…
lidsk rasy
Lidské rasy
 • podle prostředí, ve kterém žily, se vytvořily lidské rasy
 • bílá (europoidní)– v oblasti mírného a chladného pásma
 • černá (negroidní)– v tropických oblastech otevřené krajiny
 • žlutohnědá (mongoloidní) – v oblastech tropických pralesů s vysokými srážkami
 • australoidní – oblast ostrovů
 • všechny rasy jsou rovnocenné a předpoklady pro jejich rozumový vývoj jsou stejné
 • teorie popírající rovnost ras = rasismus

obrázek 12

obrázek 10

obrázek 11

obrázek 13

z pis do se itu11
Zápis do sešitu

Lidské rasy

 • bílá (europoidní)
 • černá (negroidní)
 • žlutohnědá (mongoloidní)
 • australoidní
 • všechny rasy - rovnocenné
 • teorie popírající rovnost ras = rasismus
opakov n
OPAKOVÁNÍ
 • předchůdci primátů – druhohory
 • předchůdci lidoopů – třetihory
  • hominizace: hrudník, ruka, páteř, pánev, dolní končetiny, obličej, čelisti, mozkovna
  • rudimenty – zakrnělé orgány (kostrč)
  • atavismy – zaniklé znaky (nadměrné ochlupení)
  • Proconsul – předchůdce lidoopů i člověka
 • Ramapithecus – neví se
 • Australopithecus
  • první předchůdce člověka
  • Afrika, vzpřímený, vystouplé čelisti, nadočnicové oblouky
  • sběr, lov malých zvířat
  • kameny, klacky, kosti
  • Lucy - Etiopie
 • Homo habilis
  • Afrika, vystupující obličej, nadočnicové oblouky
  • rostlinná potrava, mršiny, opracovávání kamenů
  • tlupy, znal oheň, rokle Olduwai v J. Africe
opakov n1
OPAKOVÁNÍ
 • Homo erectus
  • Evropa, Asie, Afrika
  • silná čelist, nadočnicové oblouky
  • sběr, skupinový lov, oheň, dělba práce, pěstní klín
  • Keňa, Čína, Heidelberg
 • Homo sapiens – dva poddruhy
 • Homo sapiens neanderthalensis
  • Evropa, Blízký Východ, robustní, nadočnicové oblouky
  • lov velké zvěře, oštěp, pazourkové nástroje
  • tlupy, dělba práce, počátky řeči, pohřbívání mrtvých
  • Šipka, Kůlna, Gánovce, La Chapelle, Neanderthal
opakov n2
OPAKOVÁNÍ
 • Homo sapiens sapiens
  • celý svět, jako dnešní lidé
  • lov, sběr, dokonalé nástroje, rodový život, dělba práce, obydlí, řeč, náboženství, umění (Venuše)
  • Cro-Magnon, Dolní Věstonice, Pavlov, Předmostí…
ot zky a koly
Otázky a úkoly
 • Jak se jmenuje společný předchůdce lidoopů a člověka?
 • Koho považujeme za prvního prokázaného předchůdce člověka?
 • Jak se jmenuje první předchůdce zařazený do rodu Homo?
 • Pěstní klín byl nástroj, který používal druh ........................................... .
 • Jak se jmenují dva poddruhy druhu Homo sapiens?
 • Blízko Ostravy leží město, kde byly v jeskyni Šipka nalezeny pozůstatky neandrtálce. Jak se toto město jmenuje?
 • Vzpomeň si na název nejslavnější sošky ženy, nalezené na našem území.
zdroje
Zdroje
 • Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Vítězslav BIČÍK a Zdeněk MARTINEC. Přírodopis 3: pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 80 s. ISBN 80-85937-97-2. [2012-14-09]
 • Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-14-09] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org, nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty.
 • obr. 1 – Aegyptopithecus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Aegyptopithecus_NT.jpg
 • obr. 2 – Proconsul http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Proconsul_NT.jpg
 • obr. 3 – Ramapithecus (lebka) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Sivapithecus.jpg
 • obr. 4 – Australopithecus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Australopithecus_afarensis_new.JPG
 • obr. 5 – Homo habilis http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Homo_habilis-2.JPG
zdroje1
Zdroje
 • obr. 6 – Homo erectus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Homo_erectus_new.JPG
 • obr. 7 – neandrtálec http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Neanderthalensis.jpg
 • obr. 8 – člověk z Cro-Magnon (lebka) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Skhul.JPG
 • obr. 9 – Věstonická Venuše http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Vestonicka_venuse_edit.jpg
 • obr. 10 – europoidní rasa
 • obr. 11 – negroidní rasa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Michael_Jordan.jpg/169px-Michael_Jordan.jpg
 • obr. 12 – mongoloidní rasa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/%E6%9D%8E%E6%B0%B8%E8%90%8D.jpg
 • obr. 13 – australoidní rasa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Christine_Anu_1.jpg/160px-Christine_Anu_1.jpg
ad