METEOROLOJİ DERSİ - PowerPoint PPT Presentation

METEOROLOJİ DERSİ
Download
1 / 23

  • 158 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

METEOROLOJİ DERSİ. HAVA BASINCI. Prof.Dr. Ahmet ÖZTÜRK. Havanında bir ağırlığı vardır. Bunu Aristo söylemiş Galileo ispat etmiştir. Havanın kalınlığı ne kadar fazla ise ağırlığı dolayısıyla basıncı o kadar fazladır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

METEOROLOJİ DERSİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Meteoroloj ders

METEOROLOJİ DERSİ

  • HAVA BASINCI

Prof.Dr. Ahmet ÖZTÜRK


Meteoroloj ders

Havanında bir ağırlığı vardır. Bunu Aristo söylemiş Galileo ispat etmiştir. Havanın kalınlığı ne kadar fazla ise ağırlığı dolayısıyla basıncı o kadar fazladır.


Meteoroloj ders

Yükseklere çıkıldıkça hava basıncı azalır. Ancak bu azalma orantılı değildir. Çünkü yukarılarda hafif gazlar olduğundan yukarıda basıncın değişimi daha azdır.

Deniz seviyesinde havanın basıncı, 760 mm Hg/cm2 basıncına eşdeğerdir. (Toricelli) (1643)


Meteoroloj ders

1 cm

1 cm

76 cm

760 mm Hg/cm2 =76 cm3 Hg/cm2

76 cm3 Hg/cm2 =76 cm3x13.6 g/cm3/cm2 = 1033.6 g/cm2

1033.6 g/cm2=1.0336 kg/cm2

1.0336 kg/cm2~1 kg/cm2 =1 Atm.

760 mm Hg = 1 bar = 1.0336 kg/cm2 =1 Atm.


Meteoroloj ders

4.1 Mutlak ve Rölatif Basınçlar

Basıncın mutlak sıfır noktasına göre ölçülmesine mutlak basınç denir. Atmosferik basıncın baz alınarak ölçülmesine ise rölatif basınç denir. Atmosfer basıncının altındaki basınç vakum olduğunu gösterir.

Mutlak basınç

Rölatif basınç

Atmosfer basıncı

Vakum

Mutlak sıfır


Meteoroloj ders

4.2 Hava Basıncının Ölçülmesi

Atmosferin mutlak basıncı (hava basıncı) barometre ile ölçülür. Islak ve kuru barometreler vardır.

İçindeki havası tamamen boşaltılmış bir boru, sıvının içerisine daldırıldığında, sıvı boru içinde atmosfer basıncına denk bir basınçla yükselir.


Meteoroloj ders

Bu durumda P0=PB dir. PB zaten atmosfer mutlak basıncını ifade eder. P0 ise P0=γxh (yükselen sıvı ağırlığı) eşitliği ile kolayca hesaplanabilir.


Meteoroloj ders

1.Yükseklik: Yukarı çıkıldıkça hava basıncı azalır.

2. Atmosfer yoğunluğu: Havanın yoğunluğu azsa hava basıncı azalır.

3.Sıcaklık: Sıcak  Genleşme  Yoğunluk azalır  Basınç azalır.

4.Yer çekimi kuvveti: Dünyanın enlem derecesine göre yerçekimi değişiklik gösterdiğinden basınçta değişim gösterir.

4.3 Hava Basıncını Etkileyen Faktörler

  • Yükseklik

  • Atmosfer yoğunluğu

  • Sıcaklık

  • Yerçekimi kuvveti


Meteoroloj ders

4.4 Ölçülen Hava Basıncı Değeri Üzerinde Yapılan Düzeltmeler

İki hava basıncı karşılaştırılırken aynı bazda incelenmeleri için düzeltilirler.

1. Yükseklik düzeltmesi2. Yerçekimi düzeltmesi

3. Sıcaklık düzeltmesi4. Alet hata düzeltmesi

1.Yükseklik düzeltmesi: Belli yükseklikte okunan basınç değerinin deniz seviyesine indirgenerek yapıldığı düzeltmedir.

2.Yerçekimi düzeltmesi: Enlem derecesine göre yerçekimi değişiklik gösterdiği için, barometredeki civanın ağırlığı farklılık gösterir. Bu nedenle enlem derecesinde 450 baz alınarak düzeltme yapılır. Çeşitli tablolar vardır. Eklenecek ya da çıkarılacak değerler bu tablodan alınarak düzeltme yapılır.


Meteoroloj ders

3.Sıcaklık düzeltmesi: Sıcaklık civanın hacmini ve yoğunluğunu etkiler. Bu nedenle okunan değer 00C’ye indirgenir.

4.Alet hata düzeltmesi: Her aletin imalat sonunda bir hatası vardır. Hassas ölçümler sonucu bu hata aletin kataloğunda belirtilir. Okunan değer bu hataya göre düzeltilir.

Okunan değer  sıcaklık d.  yerçekimi d.  alet hata d. = mahalli basınç


Meteoroloj ders

4.5 Aksiyon Merkezleri

Yeryüzünün farklı ısınmasından dolayı, hava basınçlarının değişiklik gösterdiği ve hava olaylarında etkin rol oynayan bazı merkezler oluşur. Bu merkezlere Aksiyon Merkezleri denir.

Siklon (Alçak basınç) Merkezleri: Sıcak karakterli olup kuzey yarım kürede saat yönünün tersi istikamete dönerler. Sıcak havanın yükselerek yoğunluk ve basıncını kaybetmesiyle oluşurlar.

Sıcak hava  yoğunluk azalır  basınç azalır = siklon merkezi


Meteoroloj ders

1018

1018

1012

1012

1006

1006

1000

1000

A

A

Kuzey yarım kürede Siklon (Alçak basınç) Merkezleri

Güney yarım kürede Siklon (Alçak basınç) Merkezleri


Meteoroloj ders

Antisiklon (Yüksek Basınç) Merkezleri: Soğuyan hava daralır ve yoğunlaşır. Basıncı artar. Böylece soğuk karakterli antisiklonlar oluşur. Rüzgarlar merkezden dışa doğrudur.

Soğuyan hava  yoğunluk artar  basınç artar = antisiklon merkezi


Meteoroloj ders

1000

1000

1006

1006

1012

1012

1018

1018

Y

Y

Kuzey yarım kürede Antisiklon (Yüksek basınç) Merkezleri

Güney yarım kürede Antisiklon (Yüksek basınç)Merkezleri


Meteoroloj ders

Antisiklon (Yüksek Basınç) Merkezleri

Siklon (Alçak basınç) Merkezleri


Meteoroloj ders

Örnek: Güney yarım kürede Siklon ve Antisiklon Merkezleri


Meteoroloj ders

Örnek: Güney yarım kürede Siklon ve Antisiklon Merkezleri


  • Login