F ze oblouku
Download
1 / 26

FÁZE OBLOUKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FÁZE OBLOUKU. Fáze oblouku:. ZAHÁJENÍ VEDENÍ UKONČENÍ A PŘECHOD. ZAHÁJENÍ OBLOUKU. Tato fáze oblouku plynule navazuje na fázi přechodovou, ve které lyžař (mimo jiné) přesouvá své těžiště nad lyžemi (přes lyže – cross over ) za pomocí pohybu kotníků, kolen a pánve. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

FÁZE OBLOUKU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


FZE OBLOUKU


Fze oblouku:

ZAHJEN

VEDEN

UKONEN A PECHOD


ZAHJEN OBLOUKU

Tato fze oblouku plynule navazuje na fzi pechodovou, ve kter lya (mimo jin) pesouv sv tit nad lyemi (pes lye crossover) za pomoc pohybu kotnk, kolen a pnve.


pro zahjen oblouku je charakteristick klopen tla do oblouku, m dochz kpostupnmu zahrann ly a jejich smovn do novho oblouku.


 • pro zatek tto fze je podstatn vyvinut tlaku na pedn st chodidel zahrann od piek ly

 • lya by ml mt v tto fzi oblouku pocit, e se jeho tlo nachz ped lyemi, resp. m lye za sebou

 • paraleln postaven ly a dolnch konetin (holenn a stehenn kosti), doln konetiny jsou tm nataeny, e stopy vychz ze pnve


 • soulad pn osy tla krovin ramen, kyl, kolen, kotnk (osy ramen, kyl, kolen a kotnku by mly bt tm vjedn rovin). Tlo by mlo bt kolmo ke svahu, naklopeno dopedu a orientovno mrn do smru oten ly (dovnit oblouku) zahrann

 • ir postaven pa, kter jsou mrn pokreny ped tlem, lya zrakem sleduje budouc brnu (ve voln jzd msto postaven pomysln brny) hlava mrn natoena do stedu oblouku

 • vasn ukonen oblouku, resp. jeho vasn zahjen (early edging) je jednm ze zkladnch prvk modern lyask techniky, kter zsadn ovlivuje efektivn prjezd celho oblouku a tm i vslednou lyaovu rychlost. S vasnm zahjenm oblouku zce souvis linie stopy celho oblouku

 • vrazn zaten vnj lye (70%/30%)


2. VEDEN OBLOUKU

Veden oblouku rozdlujeme pro pesnj interpretaci pohyb na prvn a druhou fzi veden.

Prvn fze veden:


pokrauje klopen tla dovnit oblouku, stejn tak jeho mrn natoen do smru oblouku, pi zachovn os ramen, kyl, kolen a kotnk vjedn rovin. Postupn dochz ke zvyovn hlu zahrann ly a zvyovn tlaku na vnj lyi vnitn lye je doprovodn zatena


 • postupn se kr vnitn noha, piem vnj noha je mrn pokren

 • vnj/vnitn lye 80%/20%


Druh fze veden


lye pekonvaj spdnici sji dominantnm tlakem na vnj lyi, dochz kzalomen tla (vkylch, mrn i vkolenou) zven hlu zahrann ly

vnj/vnitn lye 90%/10%


 • zalomen je vtto fzi charakterizovno snenm tit, resp. krenm vnitn nohy, vnj noha je mrn pokrena, piem snahou by mla bt eliminace plinho pokren vnj nohy


 • zalomen tla je doprovzeno mrnm protinatoenm trupu (ramen), pae jsou vepedu ped tlem tm nataeny. Ve voln jzd by k protinatoen trupu nemlo tm dochzet, stejn tak zalomen nen tolik vrazn, jako pi jzd vbrnch (velikost zalomen tla zvis pedevm na sklonu svahu a polomru zaten)


 • snahou zvodnka by mlo bt co nejvt zkrcen pohybu zalomen tla, m se zabrn vzdlen se od spdnice a docl vasnho nasmrovn ly do novho oblouku


3. UKONEN A PECHOD

 • dochz kpostupnmu nataen tla napnnm obou nohou kombinovan s pohybem pnve, ramen a pa vped anahoru, co m za nsledek odlehen ly, kter je nezbytn krychlmu efektivnmu zahjen novho oblouku


 • pro efektivn proveden ukonen oblouku je nutn vyut rychlosti a psobcch sil vzniklch na konci fze veden. Tyto sly mohou v uritm okamiku ukonovn oblouku zpsobit, e lye maj tendenci podjet pod tlem lyae. Tento zrychlujc efekt je pozitivn vyuit pouze v ppad, kdy lya je schopen plin podjet ly eliminovat aktivnm pohybem pnve (za pomoc pa) nahoru, resp. dopedu. Je velmi dleit vprbhu ukonen oblouku a pechodu do novho oblouku aktivn pemstit pnev, ramena a pae opt vped (dostat lye za sebe)


 • veker pohyb, resp. sly vznikl ve fzi ukonovn oblouku mus bt realizovny ve smru jzdy lyae - za pikami ly!


 • bhem pechodu zjednoho oblouku do druhho se tit lyae pesouv nad lyemi (crossover), trup me bt mrn nasmrovn do smru novho oblouku, piem dochz kpostupnmu klopen tla (viz. zahjen oblouku). Snahou zvodnka by mlo bt proveden ukonen a pechodu mezi jednotlivmi oblouky vco nejkratm asovm horizontu tak, aby kzahjen oblouku dolo co mon nejdve.

 • pechod mezi dvma oblouky me bt tak proveden zpsobem crossunder, pi kterm dochz ke kren nohou a lye se pohybuj pod titm nebo kombinac ve uvedench zpsob. Snahou zvodnk by mlo bt proveden (pokud to situace umouje) pechodu mezi oblouky zpsobem crossover, kter je zhlediska vyuit sil a zskan energie nejefektivnj.


DKUJI ZA POZORNOST


ad
 • Login