P slove n ur en
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Příslovečné určení PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Příslovečné určení. SKLADBA (SYNTAX). Příslovečné určení - Pu. Příslovečné určení/Adverbiale - není nutným významovým doplněním slovesa - s přísudkem je spojeno vztahem slabé závislosti - přímykáním - obsazuje pravovalenční pozici. Příslovečné určení vyjadřuje:.

Download Presentation

Příslovečné určení

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Příslovečné určení


SKLADBA(SYNTAX)

Příslovečné určení - Pu


Příslovečné určení/Adverbiale- není nutným významovým doplněním slovesa - s přísudkem je spojeno vztahem slabé závislosti - přímykáním- obsazuje pravovalenční pozici


Příslovečné určení vyjadřuje:

- průvodní okolnosti děje, jejich míru, kvalitu, vlastnosti

Př.

Přicházel pozdě večer. Běžel jako o závod. Pro potěšení si často zvesela zazpíval.


Příslovečné určení je nejčastěji vyjádřeno:

1) příslovcem

Odjel nadlouho.

2) podstatným jménem

- prostým pádem Jel autem.

- předložkovým pádem Odjel na rok.

3) infinitivem

Odjel studovat..


Druhy příslovečného určení:

a) místa - Pum

b) času - Puč

c) způsobu - Puzp

d) příčiny - Pupříč


Příslovečné určení místa - Pum

otázky:

kde ?

kudy ?

kam ?

až kam ?

odkud ?

Pracuje na zahradě.

Proběhl parkem.

Pospíchal do tanečních.

Záclony dosahovaly až na zem.

Pocházel z Rožnova pod Radhoštěm.


Příslovečné určení času - Puč

otázky:

kdy ?

odkdy ?

dokdy ?

jak dlouho ?

jak často ?

Přišel večer.

Od neděle mám angínu.

Pracuji do 4 hodin.

Budu studovat ještě 3 roky.

Potkáváme se denně.


Příslovečné určení způsobu - Puzp

otázky:

jak ?

jakým způsobem ?

a) míry – jak ?, do jaké míry ?

b) prostředku – s čí pomocí ?

c) zřetele – vzhledem k čemu ?

Zpívá falešně.

Probíhalo to zdlouhavě.

Velmi se těšil.

Cestovali lodí.

Vysvětlíme to odborně.


Příslovečné určení příčiny/důvodu – Pupříč/Pudův

otázky:

proč ?

z jaké příčiny/z jakého důvodu?

a) účelu – za jakým účelem ?

b) podmínky – za jaké podmínky ?

c) přípustky – i přestože ?

d) průvodních okolností -

Zemřel hlady.

Pro nemoc se nezúčastnil.

Šla si zaplavat.

Uvidíme podle výsledků.

Při nejlepší vůli to nejde.

Seděli mlčky.


!!! POZOR !!!V jedné větě se může vyskytnout několik různých druhů příslovečných určení, často jsou navzájem ve vztahu nadřazenosti, tedy jsou si členy řídícími a závislými:Letosv srpnu jsme si konečně i přes maminčin nesouhlas pořídili na zahradě tenisový kurt.

Pum

Pum

Puč

Pupřípustky


Vyhledej v následujících větách příslovečné určení urči jejich druh:

Před jeho domem stál zástup lidí.

Přes zákaz tam odpoledne šel..

Venku tiše poletovaly vločky.

I přes nepřízeň osudu je optimista.

Mám to pro sestru.

Běžel jako o závod.

před domem - Pum

přes zákaz – Pupřípustky,

tam – Pum, odpoledne –

Puč

venku – Pum, tiše - Puzp

i přes nepřízeň - Pupřípustky

pro sestru - Puúčelu

jako o závod - Puzp


Doplňte vhodná příslovečná určení:

Začali (Puč) … včera

Je líný jako (Puzp) … veš.

Trpěl (Pupříč) … hladem a žízní.

Pojedeme (Pupodmín) … za (hezkého) počasí.

Usmívala se (Puzp) … překrásně.

Jídlo je upravené (Puzřetele) … chutně.

Pracuje na (Pum) … zahradě.


Rozlište příslovečná určení způsobu a míry:

Most byl dlouhý 200 metrů.

Pumíry

Provaz byl příliš slabý.

Pumíry

Prázdniny ubíhají rychle.

Puzpůsobu

Pěšky tam nepůjdu.

Puzpůsobu

Velmi mě trápila smutná vzpomínka.

Pumíry


Použitá literatura:

Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha, SPN 2002

Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz 2010

Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis 2010

Kvačková, Jaromíra: Opakujeme češtinu. Nová škola 2005

Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN 2008


  • Login