โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551 - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 35

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551. หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award). การอบรม 4 วัน Module 1 : เป้าหมาย ตัววัด ผลจากปีที่แล้ว Module 2 : หลักการจัดการกระบวนการ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2551

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pmqa 2551

(PMQA) .. 2551

(PMQA: Public Sector Management Quality Award)


Pmqa 2551

4

Module 1 :

Module 2 :

Module 3 :

Module 4 :

Module 5 : 9


Pmqa 2551

Module 4


Pmqa 2551

1

1.1

1.2

.

.

.

.

.

.

(8)8

()

(9)9what

9.1

9.2

9.3

9.4()

(10)10

10.1 ()

10.2

()

(11)11

()

 • (12)12

(1)1

1.1

1.2 /

1.3

1.4

(2)2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

(3)3

3.1

3.2

3.3

(4)4

4.1

4.2

(5)5 what

5.1

5.2

(6)

(7)7

7.1 3

7.2


Pmqa 2551

1: 12

(1)

(2)

1.1

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.2

(11)

(12)


Pmqa 2551

2

2.1

2.2

.

.

.

.

 • (13)1

 • 1.1 4

 • 1.2 1

 • (14)2

 • 2.1

 • 2.2

 • (15)3 what

 • 3.1

 • 3.2

 • 3.3

 • (16)4

 • 4.1 4

 • 4.2 1

 • (17)5

 • 5.1

 • 5.2

 • 5.3

 • (18)6

 • 6.1 what

 • 6.2 ( : RM)

 • (19)7what

 • 7.14

 • 7.21

 • (20)8

 • 8.1 what

 • 8.2

(21)9 what

9.1

9.2

RM

Individual

Score


Pmqa 2551

2: 9

(1)

(2)

2.1

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2.2

(8)

(9)


Pmqa 2551

3

3.1

3.2

.

.

.

 • (22)1

 • /

 • (23)2

 • 2.1

 • 2.2

 • (24)3

 • (25)4

 • (26)5

 • 5.1

 • 5.2

 • (27)6

 • (28)7

 • (29)8

 • 8.1

 • 8.2

 • (30)9

 • (31)10

 • (32)11


Pmqa 2551

3: 11

(1)

3.1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.2

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)


Pmqa 2551

4

4.1

4.2

.

.

.

.

 • (41)9

 • (KM)

 • (42)10 11

 • .

 • (36)4 what

 • (37)5

 • (33)1

 • 1.1

 • 1.2

 • (34)2

 • (35)3

 • 3.1

 • 3.2

 • (38)6

 • (IT)

 • (39)7

 • (40)8

KM

IT

IT


Pmqa 2551

4: 10

(1)

(2)

4.1

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4.2

(8)

(9)

(10)


Pmqa 2551

5

5.1

5.2

.

.

.

.

.

 • (51)9

 • (52)10

 • (53)11

 • 11.1

 • 11.2

 • 11.3

 • (54)12

 • 12.1

 • 12.2

 • (43)1

 • 1.1

 • 1.2

 • (44)2

 • (45)3

 • (46)4

 • (Individual Scorecard)

 • 4.1

 • 4.2

 • (47)5

 • (48)6

 • 6.1

 • 6.2

 • (49)7

 • 7.1

 • 7.2

 • (50)8

(55)13

(56)14

14.1

14.2

(57)15

15.1

15.2

HR

Scorecard


Pmqa 2551

5

5.3

.

.

 • (58)16

 • (59)17

 • (60)18

 • (61)19

 • (62)20

 • 20.1

 • 20.2

 • (63)21

HR

Scorecard


Pmqa 2551

5: 21

(9)

(10)

(11)

5.2

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

5.3

(19)

(20)

(21)


Pmqa 2551

6

6.1

6.2

.

.

 • (70)7

 • 7.1

 • 7.2 what

 • (71)8

 • 8.1

 • 8.2 what

 • (72)9

 • 4

 • (73)10

 • 10.1 what

 • 10.2

 • (74)11

 • 11.1

 • 11.2

 • (75)12

 • 12.1

 • 12.2

 • (64)1

 • 1.1

 • 1.2 what

 • (65)2

 • 2.1

 • 2.2 what

 • (66)3

 • 4

 • (67)4

 • 4.1 what

 • 4.2

 • (68)5

 • 5.1

 • 5.2

 • (69)6

 • 6.1

 • 6.2


Pmqa 2551

6: 12

(1)

(2)

6.1

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

6.2

(9)

(10)

(11)

(12)


Pmqa 2551

7

7.3

7.1

7.2

7.4

(76)1

(81)6

(82)7

(83)8

(84)9

(85)10

(86)11

(87)12

(88)13

(89)14

(90)15

(77)2

(78)3

(79)4 (*)

(80)5


Pmqa 2551

7: 15

7.1

(1)

(2)

7.2

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

7.3

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

7.4

(13)

(14)

(15)


Pmqa 2551

17


Pmqa 2551

7


Pmqa 2551

0-10


Pmqa 2551

:


Pmqa 2551


Pmqa 2551

OFI

OFI

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

OFI 1

/ / / 6

OFI2

/ / / 7

OFI3

/ / / 10

OFI4

/ / / 9


Pmqa 2551

Template

/

()

25.

/

1

2

3

:

1

2


Pmqa 2551


Pmqa 2551


Pmqa 2551


Pmqa 2551


Pmqa 2551


Pmqa 2551


ad
 • Login