Okul k t phaneler n n nem
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

OKUL KÜTÜPHANELERİNİN ÖNEMİ PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OKUL KÜTÜPHANELERİNİN ÖNEMİ. BİLGİ NEDİR? OKUL KÜTÜPHANESİNİN AMACI OKUL KÜTÜPHANESİNİN ÖNEMİ EĞİTİME KATKISI NEDİR? OKUL KÜTÜPHANELERİNDE VERİLEN HİZMETLER NASIL YARARLANILIR?. BİLGİ NEDİR.

Download Presentation

OKUL KÜTÜPHANELERİNİN ÖNEMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Okul k t phaneler n n nem

OKUL KÜTÜPHANELERİNİN ÖNEMİ

BİLGİ NEDİR?

OKUL KÜTÜPHANESİNİN AMACI

OKUL KÜTÜPHANESİNİN ÖNEMİ

EĞİTİME KATKISI NEDİR?

OKUL KÜTÜPHANELERİNDE VERİLEN HİZMETLER

NASIL YARARLANILIR?


B lg ned r

BİLGİ NEDİR

 • Değişik toplum, değişik kültür ve disiplinlerdeki araştırmacılar şimdiye kadar çok çeşitli tanımlar geliştirmişlerdir. Bu alanda birbirinden farklı 400 civarında bilgi tanımının var olması konuyla ilgili fikir verebilmesi açısından önemlidir. Bilgiyi tek bir kavram olarak değil karmaşık ilişkilerden oluşan kavramsal bir dizin olarak ele almakta yarar vardır.


B lg ned r1

BİLGİ NEDİR

 • Bacon’a göre “bilgi güçtür”. Burada hangi bilginin güç olduğunun sorulması gerekir. Bu bakımdan bilgi insan gücüne benzetilebilir. Nasıl ki doğru yöne yönlendirilmemiş ve kullanılmayan insan gücü güç olarak nitelendirilmez ise, bir bilgi kaynağı üzerinde bulunan ve kullanılmayan pasif(edilgen) bilgide güç değildir. Burada belki de vurgulanması gereken bilginin potansiyel bir güç olduğudur


Okul k t phanes n n amaci

OKUL KÜTÜPHANESİNİN AMACI

 • Eğitim ve öğretim programlarına etkin bir şekilde katkıda bulunmak,

 • Öğretmenlerin mesleki çalışmalarına yardımcı olmak,

 • Öğrencilerin gerek ders için gerekse boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak verip onların yapıcı, eleştirici ve estetik değerlere ilgi duymalarını sağlamak,

 • Bütün kullanıcıların düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve bilgi gereksinmelerinin karşılanması için, her türlü bilgi kaynağını sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmaktır.


Okul k t phanes n n nem

OKUL KÜTÜPHANESİNİN ÖNEMİ

 • Toplumlar kültürlü oldukları ve eğitime gereken önemi verdikleri ölçüde kendilerini başkalarına kabul ettirebilirler.. Eğitilmiş insan gücü ise eğitim kurumlarının ayrılmaz bir parçası olan kütüphaneler yani bilgi merkezleri ile okulların işbirliğiyle mümkün olacaktır. Araştıran, kendini yetiştiren, kendine sunulan bilgiyle yetinmeyip daha fazla bilgiyi nereden nasıl bulacağını sorgulayan insanların yetiştirilmesinde ve okuma alışkanlığının kazandırılmasında okul kütüphanelerinin önemi çok büyüktür.


E t me katkisi ned r

EĞİTİME KATKISI NEDİR?

 • Ezberci eğitimden uzaklaşarak kendi kendine araştırma ve bilgi edinme alışkanlığını kazandırmak.

 • İçerdiği bilgi kaynakları ile ders programını destekleyip geliştirmek

 • Öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek ve onlara bilgi kaynağını kullanma ve araştırmayı öğretmek.


Okul k t phaneler nde ver len h zmetler

OKUL KÜTÜPHANELERİNDE VERİLEN HİZMETLER?

 • KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

 • A.TEKNİK HİZMETLER: Kütüphaneye her türlü materyalin sağlanmasından kullanıcıya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapılan işlemleri kapsar.

 • 1. Seçim ve Sağlama:

 • 2. Kataloglama ve Sınıflama


Okul k t phaneler nde ver len h zmetler1

OKUL KÜTÜPHANELERİNDE VERİLEN HİZMETLER

 • B.OKUYUCU HİZMETLERİ: Kullanıma hazır hale gelen kütüphane materyalinin veya bilginin kullanıcıya sunulması aşamasında verilen hizmetleri kapsar.

 • 1. Ödünç Verme Hizmeti:

 • 2. Danışma (Referans) Hizmeti

 • CD-ROM ve Internet Kullanımı

 • Etkinlikler: Kütüphanelerimiz özellikle Kütüphane Haftası kutlamaları sırasında çeşitli etkinlikler düzenlemektedir


 • Login