slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hubert Kotarski Uniwersytet Rzeszowski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Hubert Kotarski Uniwersytet Rzeszowski - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Obszary miejskie/ metropolitarne – rola ewaluacji ex-ante w planowaniu rozwoju przestrzeni społecznej i gospodarczej współczesnych miast. Hubert Kotarski Uniwersytet Rzeszowski. IV REGIONALNA KONFERENCJA EWALUACYJNA RZESZÓW 2011. Metropolie rządzą światem. Manuel Castells.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hubert Kotarski Uniwersytet Rzeszowski' - daisy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Obszary miejskie/ metropolitarne – rola ewaluacji ex-ante w planowaniu rozwoju przestrzeni społecznej i gospodarczej współczesnych miast

Hubert Kotarski

Uniwersytet Rzeszowski

IV REGIONALNA KONFERENCJA EWALUACYJNA RZESZÓW 2011

globalna sie metropolii
Globalna sieć metropolii

Źródło: First ESPON 2013 Synthesis Report

globalna sie metropolii1
Globalna sieć metropolii

Źródło: Globalization and World Cities, http://www.lboro.ac.uk/gawc

obszary metropolitalne w polsce
Obszary metropolitalne w Polsce

Źródło: Raporty i analizy EUROREG 1/2009

slide6

„Los gospodarczy kraju w którym się znajdują, czy to będą Stany Zjednoczone, czy Chiny zależy od osiągnięć metropolii, niezależnie od prowincjonalnej mentalności otoczenia. Metropolie są nie tylko ośrodkami innowacji kulturalnych i politycznych, ale przede wszystkim węzłami połączeń globalnych sieci”.

Manuel Castells

triada wsp czesnego modelu rozwoju
Triada współczesnego modelu rozwoju

Źródło: Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej

sie mi dzynarodowych firm na obszarach metropolitarnych 1986 2006
Sieć międzynarodowych firm na obszarach metropolitarnych (1986-2006)

Źródło: First ESPON 2013 Synthesis Report

ewaluacja ex ante
Ewaluacja ex-ante
 • Przeprowadzana jest przed wdrażaniem projektu / programu.
 • Ocenia na ile planowana interwencja jest trafna z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji.
 • Bada kontekst społeczny, gospodarczy, prawny.
 • Służy identyfikacji potencjalnych trudności.
 • Diagnozuje potrzeby i oczekiwania grupy docelowej.
wykorzystanie ewaluacji ex ante w planowaniu rozwoju polskiej przestrzeni
Wykorzystanie ewaluacji ex-ante w planowaniu rozwoju polskiej przestrzeni
 • Diagnoza poziomu rozwoju w następujących obszarach:
  • Kapitał ludzki i kapitał społeczny.
  • Wiedza i innowacje.
  • Potencjał gospodarczy.
  • Zdolność instytucjonalna do zarządzania rozwojem.
  • Typy obszarów rozwojowych polskich miast i obszarów metropolitalnych.
kapita spo eczny a dobrobyt materialny mieszka c w miast
Kapitał społeczny a dobrobyt materialny mieszkańców miast

Źródło: Diagnoza społeczna 2011

pkb per capita 2006
PKB per capita (2006)

Źródło: First ESPON 2013 Scientific Report

sie miast obj tych kolejowymi jednodniowymi podr ami s u bowymi
Sieć miast objętych kolejowymi jednodniowymi podróżami służbowymi

Źródło: First ESPON 2013 Synthesis Report

sie miast obj tych samolotowymi jednodniowymi podr ami s u bowymi
Sieć miast objętych samolotowymi jednodniowymi podróżami służbowymi

Źródło: First ESPON 2013 Synthesis Report

sie miast obj tych jednodniowymi podr ami s u bowymi
Sieć miast objętych jednodniowymi podróżami służbowymi

Źródło: First ESPON 2013 Synthesis Report

nier wno ci w przyro cie ludno ci mi dzy dzielnicami podmiejskimi a obszarami centralnymi miast
Nierówności w przyroście ludności między dzielnicami podmiejskimi a obszarami centralnymi miast

Źródło: First ESPON 2013 Scientific Report

podsumowanie
Podsumowanie

Wyzwania dla planowania rozwoju w zakresie ewaluacji:

 • Umiejętność precyzyjnego definiowania celów ewaluacji;
 • Usprawnienie obiegu informacji na temat zakresu oraz wyników ewaluacji projektów i programów;
 • Stworzenie sprawnych mechanizmów absorpcji wyników działań ewaluacyjnych – praktyczne rekomendacje działań;
 • Kumulacja doświadczeń i budowanie potencjału ewaluacyjnego;
 • Współpraca z lokalnym środowiskiem naukowym – wykorzystanie endogennych zasobów.
dzi kuj za uwag
Hubert Kotarski

Instytut Socjologii Uniwersytet Rzeszowski

E-mail: [email protected]

Dziękuję za uwagę
ad