Hubert Kotarski Uniwersytet Rzeszowski - PowerPoint PPT Presentation

Obszary miejskie/ metropolitarne – rola ewaluacji
Download
1 / 23

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Obszary miejskie/ metropolitarne – rola ewaluacji ex-ante w planowaniu rozwoju przestrzeni społecznej i gospodarczej współczesnych miast. Hubert Kotarski Uniwersytet Rzeszowski. IV REGIONALNA KONFERENCJA EWALUACYJNA RZESZÓW 2011. Metropolie rządzą światem. Manuel Castells.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hubert Kotarski Uniwersytet Rzeszowski

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hubert kotarski uniwersytet rzeszowski

Obszary miejskie/ metropolitarne – rola ewaluacji ex-ante w planowaniu rozwoju przestrzeni społecznej i gospodarczej współczesnych miast

Hubert Kotarski

Uniwersytet Rzeszowski

IV REGIONALNA KONFERENCJA EWALUACYJNA RZESZÓW 2011


Hubert kotarski uniwersytet rzeszowski

Metropolie rządzą światem

Manuel Castells


Globalna sie metropolii

Globalna sieć metropolii

Źródło: First ESPON 2013 Synthesis Report


Globalna sie metropolii1

Globalna sieć metropolii

Źródło: Globalization and World Cities, http://www.lboro.ac.uk/gawc


Obszary metropolitalne w polsce

Obszary metropolitalne w Polsce

Źródło: Raporty i analizy EUROREG 1/2009


Hubert kotarski uniwersytet rzeszowski

„Los gospodarczy kraju w którym się znajdują, czy to będą Stany Zjednoczone, czy Chiny zależy od osiągnięć metropolii, niezależnie od prowincjonalnej mentalności otoczenia. Metropolie są nie tylko ośrodkami innowacji kulturalnych i politycznych, ale przede wszystkim węzłami połączeń globalnych sieci”.

Manuel Castells


Triada wsp czesnego modelu rozwoju

Triada współczesnego modelu rozwoju

Źródło: Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej


Sie mi dzynarodowych firm na obszarach metropolitarnych 1986 2006

Sieć międzynarodowych firm na obszarach metropolitarnych (1986-2006)

Źródło: First ESPON 2013 Synthesis Report


Ewaluacja ex ante

Ewaluacja ex-ante

 • Przeprowadzana jest przed wdrażaniem projektu / programu.

 • Ocenia na ile planowana interwencja jest trafna z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji.

 • Bada kontekst społeczny, gospodarczy, prawny.

 • Służy identyfikacji potencjalnych trudności.

 • Diagnozuje potrzeby i oczekiwania grupy docelowej.


Wykorzystanie ewaluacji ex ante w planowaniu rozwoju polskiej przestrzeni

Wykorzystanie ewaluacji ex-ante w planowaniu rozwoju polskiej przestrzeni

 • Diagnoza poziomu rozwoju w następujących obszarach:

  • Kapitał ludzki i kapitał społeczny.

  • Wiedza i innowacje.

  • Potencjał gospodarczy.

  • Zdolność instytucjonalna do zarządzania rozwojem.

  • Typy obszarów rozwojowych polskich miast i obszarów metropolitalnych.


Poziom kapita u spo ecznego

Poziom kapitału społecznego


Kapita spo eczny a dobrobyt materialny mieszka c w miast

Kapitał społeczny a dobrobyt materialny mieszkańców miast

Źródło: Diagnoza społeczna 2011


Wiedza i edukacja wyniki egzamin w zewn trznych

Wiedza i edukacja – wyniki egzaminów zewnętrznych


Pkb per capita 2006

PKB per capita (2006)

Źródło: First ESPON 2013 Scientific Report


Sie miast obj tych kolejowymi jednodniowymi podr ami s u bowymi

Sieć miast objętych kolejowymi jednodniowymi podróżami służbowymi

Źródło: First ESPON 2013 Synthesis Report


Sie miast obj tych samolotowymi jednodniowymi podr ami s u bowymi

Sieć miast objętych samolotowymi jednodniowymi podróżami służbowymi

Źródło: First ESPON 2013 Synthesis Report


Sie miast obj tych jednodniowymi podr ami s u bowymi

Sieć miast objętych jednodniowymi podróżami służbowymi

Źródło: First ESPON 2013 Synthesis Report


Nier wno ci w przyro cie ludno ci mi dzy dzielnicami podmiejskimi a obszarami centralnymi miast

Nierówności w przyroście ludności między dzielnicami podmiejskimi a obszarami centralnymi miast

Źródło: First ESPON 2013 Scientific Report


Podsumowanie

Podsumowanie

Wyzwania dla planowania rozwoju w zakresie ewaluacji:

 • Umiejętność precyzyjnego definiowania celów ewaluacji;

 • Usprawnienie obiegu informacji na temat zakresu oraz wyników ewaluacji projektów i programów;

 • Stworzenie sprawnych mechanizmów absorpcji wyników działań ewaluacyjnych – praktyczne rekomendacje działań;

 • Kumulacja doświadczeń i budowanie potencjału ewaluacyjnego;

 • Współpraca z lokalnym środowiskiem naukowym – wykorzystanie endogennych zasobów.


Dzi kuj za uwag

Hubert Kotarski

Instytut Socjologii Uniwersytet Rzeszowski

E-mail: kotarski@univ.rzeszow.pl

Dziękuję za uwagę


 • Login