Xarxes d’àrea local - PowerPoint PPT Presentation

Xarxes d rea local
Download
1 / 13

  • 248 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Xarxes d’àrea local. XARXES I INTERNET. INTRODUCCIÓ A LES XARXES INFORMÀTIQUES. Una xarxa d’àrea local , també coneguda com a LAN ( Local Area Network ), és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Xarxes d’àrea local

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Xarxes d rea local

Xarxesd’àrea local


Xarxes i internet

XARXES I INTERNET


Introducci a les xarxes inform tiques

INTRODUCCIÓ A LES XARXES INFORMÀTIQUES

Una xarxad’àrea local, també conegudacom a LAN (Local Area Network), és un conjunt

d’ordinadors i dispositius de maquinariunits entre ellsambl’objectiu de compartir recursos

en una zona geogràfica limitada.

PDA

Ordinador de saló

televisor

ordinador

Consola de joc

impressora

Ordinadorportatil

router

Telèfonip

Camera wifi

tallafoc

Líniatelefònica

internet


Planificaci i disseny de la xarxa

PLANIFICACIÓ I DISSENY DE LA XARXA

Hi ha cuatretipus d’ arquitectura de xarxa:

1·BUS: Elsordinadors surten d’unpunt central.

2·ANELL: Elsordinadors que componen la xarxa formen un anell.

3·ESTRELLA: Elsordinadors es connecten a travesd’undispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les mésutilitzades.

4·CEL·LULAR: La xarxa es compond’àreescirculars. Exemple: les xarxessense fil.

1. 2.

3. 4.


Adaptadors de xarxa

ADAPTADORS DE XARXA

Connectenl’equipambaltresdispositiusencarregats de dirigir el trànsit de la xarxa.

1.Acoblat a l’equip. Avuidia, totes les plaques bases inclouen, com a mínim, una

connexió.

De xarxa. En elsordinadorsportàtils o consoles de joc, aquest adaptador éssense fil.

2.Tipus PCI. Enspermetconnectar en xarxad’equip que no inclouen la presa de xarxa a

La placa base o quan es fa malbé.

3.Tipus de USB. S’utilitzasobretot en xarxessense fil.

4.Tipus PCMCIA. S’utilitza per exemple, en ordinadorsportàtilsantics.

1. 2. 3. 4.


Xarxa d inform tica

XARXA D’INFORMÀTICA


Mitjans de difusi de dades

MITJANS DE DIFUSIÓ DE DADES

Elsmésusualssón:

-El cable de coure de parellstrenats. Es basa en la tecnologia Ethernet, ambconnectors RJ45. Ésfàcild’usar, i per aixo es fa servir en xarxesdomèstiques i en empreses. L a informacio es transmetmitjançant impulsos electricspels cables.

-El cable coaxial. Té un nucli de coureenvoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferencias.

-El cable de fibra òptica. La informació es transmetmitjamçantpetits impulsos de llum. És el mitjàmésrapid, pero el més car.

-El mitjàsense fil. La tecnologiamésutilitzadaes la wifi. La informació es transmet per mitjàd’ones de ràdio.


Establir la uni f sica del router

ESTABLIR LA UNIÓ FÍSICA DEL ROUTER

Per conectar el router a la líniatelefònica i al teuordinador et cal:

· 1 cable telefònicambconnectors RJ11 (en cas de d’ADSL).

· 1 cable de xarxaambconnectors RJ45.

· De forma opcional, segons el router, potsercaldrà un cable USB o sèrie.

· El router ha de disposard’unafontd’alimentació.

Filtro RJ11

RJ45

ruter

telefon


Configuraci d una targeta de red

CONFIGURACIÓ D’ UNA TARGETA DE RED


Configurar una conexi sense fil

CONFIGURAR UNA CONEXIÓ SENSE FIL


  • Login