VERGİ AFFI KANUNU (STOK, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR) - PowerPoint PPT Presentation

VERG AFFI KANUNU
Download
1 / 38

 • 187 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VERGİ AFFI KANUNU (STOK, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR). SUNUM KONU BAŞLIKLARI. I- STOK BEYANLARI A-İşletmede Mevcut Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VERGİ AFFI KANUNU (STOK, KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Verg affi kanunu stok kasa ve ortaklar car hesabina l k n a iklamalar

VERG AFFI KANUNU

(STOK, KASA VE ORTAKLAR CAR HESABINA LKN AIKLAMALAR)


Sunum konu ba liklari

SUNUM KONU BALIKLARI

 • I- STOK BEYANLARI

 • A-letmede Mevcut Kaytlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Tehizat ve Demirbalar

 • B-Kaytlarda Yer Ald Halde letmede Bulunmayan Emtia, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar


A letmede mevcut ama kayitlarda olmayan emt a ve at k ler kay td al

A- LETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA OLMAYAN EMTA VE ATKLER (Kaytd al)

 • Uygulamadan Kimler yararlanabilir?

 • Btn gelir ve kurumlar vergisi mkellefleri uygulamadan yararlanabilecektir.

 • Serbest meslek erbab, ferdi ticari iletmeler, adi ortaklklar, kollektif irketler, adi komandit irketler ile sermaye irketleri, kooperatifler, iktisadi kamu messeseleri, dernek ve vakflara ait iktisadi iletmeler ve i ortaklklar bu dzenlemeden yararlanabilirler

 • 30 Haziran 2011 Tarihine Kadar Yararlanma mkan var


A letmede mevcut ama kayitlarda olmayan emt a ve at k ler kay td al1

A- LETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA OLMAYAN EMTA VE ATKLER (Kaytd al)

 • Aktife Alnan Kymetler in mkelleflerin Kendilerince veya Bal Olduklar Meslek Kurulularnca tespit edilecek RAY DEER dikkate alnacaktr.

 • Aktife Alnacak Kymetler in Envanter Listesi ile Vergi Dairesine Bavuru Yaplmas Gerekmektedir.


A letmede mevcut ama kayitlarda olmayan emt a ve at k ler kay td al2

A- LETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA OLMAYAN EMTA VE ATKLER (Kaytd al)

 • Aktife Alnan Emtia ve ATKler iin KDV hesaplanacaktr.

 • KDV ORANI: Genel oranda KDVye tabi olanlar iin % 10 ndirimli Oranda KDVye tabi olan emtia ve ATK iin tabi olduu orann yars dikkate alnacaktr.


A letmede mevcut ama kayitlarda olmayan emt a ve at k ler kay td al3

A- LETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA OLMAYAN EMTA VE ATKLER (Kaytd al)

 • Hesaplanan KDV 1 seri no.lu 6111 sayl Kanun Genel Tebliinin ekinde yer alan KDV Stok Beyannamesi (Ek:20/A) ve eki envanter listesi (Ek:20/B) ile beyan edilecektir.

 • Katma deer vergisi ynnden bal olunan vergi dairesine bavuru yaplacaktr.


A letmede mevcut ama kayitlarda olmayan emt a ve at k ler kay td al4

A- LETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA OLMAYAN EMTA VE ATKLER (Kaytd al)

 • Hesaplanan KDV sorumlu sfatyla beyan edilecek ve beyan sresi ierisinde denecektir.

 • Taksitlendirme mkan Yok


A letmede mevcut ama kayitlarda olmayan emt a ve at k ler kay td al5

A- LETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA OLMAYAN EMTA VE ATKLER (Kaytd al)

 • Bilano Esasnda Aktife Kayt Edilen Emtia ve ATKler iin zel karlk ayrlacak.

 • Emtia iin ayrlan karlk ortaklara datlmas veya tasfiye halinde sermayenin unsuru saylacak vergilendirilmeyecektir.


A letmede mevcut ama kayitlarda olmayan emt a ve at k ler kay td al6

A- LETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA OLMAYAN EMTA VE ATKLER (Kaytd al)

 • Aktife Alnan Mal TVye tabi ise TVsi denerek mal kaytlara alnabilecektir.

 • I,II, III ve IV sayl Listelerde Yer Alan Mallar in Hangi Aamada zel Tketim Vergisi Hesaplanaca TVKnun 1.madde de yer almaktadr.

 • TV KDV matrahna Dahil Edilmeyecektir.

 • (zira Rayi Bedel TV dahil tutardr)


A letmede mevcut ama kayitlarda olmayan emt a tv nin konusuna g r yorsa

A- LETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA OLMAYAN EMTA TVnin KONUSUNA GRYORSA

 • TVnin konusuna giren mallarn beyan tarihindeki miktar ve emsal bedeli zerinden geerli olan TV, 1 seri no.lu 6111 sayl Kanun Genel Tebliinin ekindeki (Ek:21) numaral beyanname ile kat ortamnda beyan edilecektir.


A letmede mevcut ama kayitlarda olmayan emt a ve at k ler kay td al7

A- LETMEDE MEVCUT AMA KAYITLARDA OLMAYAN EMTA VE ATKLER (Kaytd al)

 • Teslimleri KDVden mstesna olan emtia, makine, tehizat ve demirbalarla ilgili olarak bu uygulamadan yararlanlamayaca hkm altna alnmtr.


Stok affindan yararlanan emt a ve at k n denenen kdv n n nd r m m mk n m d r

STOK AFFINDAN YARARLANAN EMTA VE ATK N DENENEN KDVNN NDRM MMKN MDR?

 • Makine, tehizat ve demirbalar zerinden sorumlu sfatyla denen vergi hesaplanan katma deer vergisinden indirilemeyecektir. (Gider veya Maliyet Unsuru 2011 Ylnda II.geici vergilendirme dneminden itibaren)

 • Emtia zerinden sorumlu sfatyla denen vergi ise genel esaslara gre indirilebilecektir.


Kayda alinan mallarla lg l kdv 9 2 ve tv 4 3 uygulanmayacaktir

KAYDA ALINAN MALLARLA LGL KDV 9/2 VE TV 4/3 UYGULANMAYACAKTIR

 • Stok Beyannda bulunan mkelleflere, KDV Kanununun (9/2) maddesi uyarnca belgesiz mal bulundurduu gerekesiyle maln emsal bedeli zerinden cezal tarhiyat yaplmayacak; ayrca, beyan edilerek denen TV iin de vergi cezas kesilmeyecektir.


Verg affi kanunu stok kasa ve ortaklar car hesabina l k n a iklamalar

RNEK:Genel oranda katma deer vergisine tabi olan bir maln belirlenen rayi bedeli 100.000 TLdir. irketin bu bildirimine ilikin muhasebe kaytlar aadaki ekilde olacaktr.

__________________________ / _________________________

153TCAR MALLAR 100.000

191NDRLECEK KDV10.000

525KAYDA ALINAN EMTA KAR. 100.000

360DENECEK VERG VE FONLAR 10.000

(Sorumlu sfat ile denecek KDV)

__________________________ / _________________________

 • Sat Bedeli 100.000 TLnin altnda olmayacaktr


Verg affi kanunu stok kasa ve ortaklar car hesabina l k n a iklamalar

RNEK: Genel oranda katma deer vergisine tabi olan madeni yan mkellef tarafndan belirlenen rayi bedeli (TV dahil bedel) 500.000 TLdir. Mkellef stoklarnda bulunan ancak kaytlarnda yer almayan 10 ton madeni ya iin envanter listesini hazrlamtr.

__________________________ / _________________________

153TCAR MALLAR 500.000

191NDRLECEK KDV50.000

525KAYDA ALINAN EMTA KAR. 489.440

360DENECEK VERG VE FONLAR 60.560

Sorumlu sfat ile denecek KDV...50.000

zel Tketim Vergisi10.560

__________________________ / _________________________

 • Madeni yan kilogram bana zel tketim vergisi tutar 1,0560 TLdir. irketin bu bildirimine ilikin muhasebe kaytlar aadaki ekilde olacaktr.


Verg affi kanunu stok kasa ve ortaklar car hesabina l k n a iklamalar

RNEK: (T) A.., GVK 42. Madde kapsamnda yllara yaygn inaat ve onarm ii faaliyeti ile itigal etmektedir. Firma daha nce kaytd ald ve Baraj inaatnda kulland malzemeleri (imento-demir) kaytlarna almak istemektedir.

__________________________ / _________________________

150 LK MADDE VE MALZEME H 1.500.000

191NDRLECEK KDV 150.000

525KAYDA ALINAN EMTA KAR. 1.500.000

360DENECEK VERG VE FONLAR 150.000

(Sorumlu sfat ile denecek KDV)

__________________________ / _________________________


Verg affi kanunu stok kasa ve ortaklar car hesabina l k n a iklamalar

RNEK: Genel Oranda KDVye tabi Sabit kymetlerin mkellefe belirlenen rayi bedeli 125.000 TL olup envantere alnmasna ilikin muhasebe kaytlar aadaki ekilde yaplacaktr.

_______________________________ / ____________________

253TESS MAKNA VE CHAZLAR 125.000

689DER OLAANST GD.VE ZAR. 12.500

526DEMRBA MAKNE VE TEHZAT ZEL

KARILIK HESABI 125.000

360DENECEK VERG VE FONLAR 12.500(Sorumlu sfatyla denecek KDV)

________________________________ / _____________________


31 12 2011 tarihinde s z konusu kar l k 257 birikmi amortisman hesab na al nacakt r

31.12.2011 Tarihinde Sz konusu Karlk 257 Birikmi Amortisman Hesabna Alnacaktr.

_______________________________ / ____________________

526DEMRBA MAKNE VE TEHZAT ZEL

KARILIK HESABI 125.000

257BRKM AMORTSMAN HESABI 125.000

________________________________ / _____________________

-Ayrlan bu karlk Birikmi Amortisman olarak deerlendirilecektir.

-ATKin Satlmas Durumunda Sat Bedelinin Tamam Kr Olur.

- Sat Bedelinin 125.000 TLnin altnda olmamas gerekir.


Beyan ed len kiymetler n ba formu ver lecek m d r

BEYAN EDLEN KIYMETLER N BA FORMU VERLECEK MDR?

 • Beyan edilen kymetler zerinden hesaplanarak beyan edilen vergiler dahil kymetlerin rayi bedelleri, vergi numarasna yer verilmeksizin Muhtelif Satclar kayd dlmek suretiyle beyann yapld dneme ait Ba formuna dahil edilecektir.


B kayitlarda yer aldi i halde letmede bulunmayan emt a

B- KAYITLARDA YER ALDII HALDE LETMEDE BULUNMAYAN EMTA

 • Gelir ve kurumlar vergisi mkelleflerinin hepsi yararlanabilecektir

 • 30 Haziran 2011 Tarihine Kadar Yararlanma mkan var

 • ATKler iin bu uygulamadan yararlanma imkann yoktur.


Kayitlarda yer aldi i halde letmede bulunmayan emt a

KAYITLARDA YER ALDII HALDE LETMEDE BULUNMAYAN EMTA

 • Kaytlarda mevcut olmayan emtialar iin, gayrisafi kr orann dikkate alnarak fatura dzenlenecek ve her trl vergisel ykmllklerini yerine getirilerek(Haslat+ KDV) kaytlara intikal ettirilebilecektir.

 • Uygulama mkellefler asndan herhangi bir avantaj getirmemektedir.


Kayitlarda yer aldi i halde letmede bulunmayan emt a1

KAYITLARDA YER ALDII HALDE LETMEDE BULUNMAYAN EMTA

 • Emtia hangi oranda KDVye tabi ise O oranda hesaplanacaktr. (% 1 - % 8 - %18)

 • KDV ilgili dnem beyannamesine dahil edilecektir.

 • Sat haslat gelir veya kurumlar vergisi matrahna dahil edilecektir.


Kayitlarda yer aldi i halde letmede bulunmayan emt a2

KAYITLARDA YER ALDII HALDE LETMEDE BULUNMAYAN EMTA

 • Aktif Hesaplarda meydana gelen artn tespit edilmesi halinde ilgili hesap borlandrlacaktr. (Kasa, Banka,ek, Senet)

 • Tespit Yaplamamas durumunda ise 689 Dier Olaand Gider ve Zarar Hesab dikkate alnacaktr.


Verg affi kanunu stok kasa ve ortaklar car hesabina l k n a iklamalar

RNEK: Kaytlarnda bulunan ancak stoklarda yer almayan (A) malnn miktar 10 ton olup, kendi kaytlarna gre bu maln birim maliyeti 120,00 TL/Kg ve gayri safi karllk oran ise %10dur.

_______________________________ / _______________________

689 DER OLAANST GDER VE ZARAR 1.557.600

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

600 YURT SATILAR 1.320.000

391 HESAPLANAN KDV 237.600

________________________________ / ________________________

- Bu kayt d mal sat iin ek alnmsa 101 Alnan ekler Hesab kullanlr.


Kayitlarda yer aldi i halde letmede bulunmayan emt a3

KAYITLARDA YER ALDII HALDE LETMEDE BULUNMAYAN EMTA

 • letmede mevcut olmayan emtialar nedeniyle kesilen faturalar iletme hesab esasna gre defter tutan mkelleflerce, yasal defterlerine haslat ksmna kaydedilecektir.


Kayitlarda yer aldi i halde letmede bulunmayan emt a4

KAYITLARDA YER ALDII HALDE LETMEDE BULUNMAYAN EMTA

 • letmede mevcut olmayan emtia nedeniyle dzenlenen faturalar Bs formuna dahil edilecektir.


C kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

C- KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR

 • 6111 sayl yasa ile getirilen dzenleme ile Yeni

 • Trk Ticaret Kanununun 358 ve 395. maddeleri, ortaklara, ynetim kurulu yelerine ve Kanunun 393. maddesinde saylan yaknlarna, kendilerinin ve sz konusu yaknlarnn orta olduklar ahs irketlerine ve en az yzde yirmisine katldklar sermaye irketlerine, borlanma yasa getiriyor.


C kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar1

C- KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR

 • 6111 sayl yasa ile getirilen dzenleme ile Bilanolarnda grlen ancak gerekte iletmede bulunmayan :

 • kasa mevcutlar

 • letmenin esas faaliyet konusu dndaki ilemleri dolaysyla ortaklarndan alacakl bulunduu tutarlar ile ortaklara borlu bulunduu tutarlar arasndaki net alacak tutarlarna ilikin kaytlarn dzeltebilirler.

 • 30 Haziran 2011 Tarihine kadar Kanun hkmlerinden yararlanma imkan var.


Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR

 • letmenin esas faaliyet konusu ilgili bir dn verme iliki varsa yasa hkmnden yararlanma imkan yokturl.

 • (131 Ortaklardan Alacaklar+ 231 Ortaklardan Alacaklar) (331 Ortaklara Borlar+ 431 Ortaklara Borlar)

 • % 3 oranndahesaplanan vergi, beyanname verme sresi iinde denecektir.


Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar1

KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR

 • Farkl Ortaklardan Alacak-Bor ilikisinin bulunmas durumunda netletirmeyaplp yaplmayaca konusunda herhangi bir belirleme yaplmamtr.

 • Ortaklardan Alacaklarn bulunmad sadece Ortaklara Borlarnn bulunduu durumda yasadan yararlanma imkan.


Verg affi kanunu stok kasa ve ortaklar car hesabina l k n a iklamalar

rnek: (A) A..nin 31/12/2010 tarihi itibaryla dzenledii bilanosunda Ortaklardan Alacaklar ve Borlar Hesabnn Durumu aadaki gibidir;

131- Ortaklardan Alacaklar 0 TL

231- Ortaklardan Alacaklar 0 TL

331 - Ortaklara Borlar 0 TL

431- Ortaklara Borlar 600.000 TL

_______________________/_________________________________

431- Ortaklara Borlar 600.000

689 Dier olaan d gider 18.000

679 DER OLAANDII GELR VE K. 600.000

360 DENECEK VERG

VE FONLAR H 18.000

_____________________________________________________


Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar2

KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR

 • denen vergiler, kurumlar vergisi matrahnn tespitinde gider olarak kabul edilmez.

 • 31.12.2010 tarihli bilanodaki Kasa Hesab ile Beyan tarihi itibariyle fiilen Kasa Hesabnda bulunan tutar birlikte deerlendirilecektir.


Verg affi kanunu stok kasa ve ortaklar car hesabina l k n a iklamalar

rnek: (A) A..nin 31/12/2010 tarihi itibaryla dzenledii bilanosunda kasa hesabnda 150.000 TL grnmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 145.000 TLdir. Beyan tarihi itibariyle Kasa mevcudu 200.000 TL

________________________________ / ________________________

689 DER OLAANST GDER VE ZARAR 149.350

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

100 KASA HESABI 145.000

360 DENECEK VERG

VE FONLAR H 4.350

________________________________ / ________________________

Hesaplanan Vergi: (145.000x%3=) 4.350 TL


Verg affi kanunu stok kasa ve ortaklar car hesabina l k n a iklamalar

rnek: (A) A..nin 31/12/2010 tarihi itibaryla dzenledii bilanosunda kasa hesabnda 150.000 TL grnmekle birlikte, beyan tarihi itibariyle Kasa mevcudu 110.000 TL

________________________________ / ________________________

689 DER OLAANST GDER VE ZARAR 103.000

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

100 KASA HESABI 100.000

360 DENECEK VERG

VE FONLAR H 3.000

________________________________ / ________________________

Hesaplanan Vergi: (100.000x%3=) 3.000 TL


Verg affi kanunu stok kasa ve ortaklar car hesabina l k n a iklamalar

rnek: (A) A..nin 31/12/2010 tarihi itibaryla dzenledii bilanosunda Ortaklardan Alacaklar ve Borlar Hesabnn Durumu aadaki gibidir;

131- Ortaklardan Alacaklar 150.000 TL

231- Ortaklardan Alacaklar 75.000 TL

331 - Ortaklara Borlar 85.000 TL

431- Ortaklara Borlar 60.000 TL

_______________________/_________________________________

331 - Ortaklara Borlar 85.000

431- Ortaklara Borlar 60.000

131- Ortaklardan Alacaklar 70.000

231- Ortaklardan Alacaklar 75.000

__________________________________________________________


Verg affi kanunu stok kasa ve ortaklar car hesabina l k n a iklamalar

rnek: (A) A..nin 31/12/2010 tarihi itibaryla dzenledii bilanosunda kasa hesabnda 150.000 TL grnmekle birlikte, beyan tarihi itibariyle Kasa mevcudu 110.000 TL

________________________________ / ________________________

689 DER OLAANST GDER VE ZARAR 82.400

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR H 80.000

360 DENECEK VERG

VE FONLAR H 2.400

________________________________ / ________________________

Hesaplanan Vergi: (80.000x%3=) 2.400 TL


D kayitdi i alinan ancak kayitli satilan mallar

D- KAYITDII ALINAN ANCAK KAYITLI SATILAN MALLAR

 • Kanun dzenlemesinde bu konuya ilikin herhangi bir belirleme yaplmamtr.

 • Bu mkellef asndan gayrisafi karllk dikkate alnarak bir maliyet hesaplanmas ve bu maliyet tutarnn dnem sonu hesaplar ile ilikilendirilmesi ancak herhangi bir ekilde buna ilikin katma deer vergisi tutarnn indirim olarak dikkate alnmamas gerekmektedir.


Verg affi kanunu stok kasa ve ortaklar car hesabina l k n a iklamalar

SONU

 • TEEKKRLER


 • Login