Komplementarita z jmov ho a profesn ho vzd l v n dosp l ch
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Komplementarita zájmového a profesního vzdělávání dospělých PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Komplementarita zájmového a profesního vzdělávání dospělých. PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení. důraz kladen na aktivitu jedince rozmanitost prostředků a metod

Download Presentation

Komplementarita zájmového a profesního vzdělávání dospělých

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Komplementarita z jmov ho a profesn ho vzd l v n dosp l ch

Komplementarita zájmového a profesního vzdělávání dospělých

PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

Katedra andragogiky a personálního řízení


Celo ivotn u en

důraz kladen na aktivitu jedince

rozmanitost prostředků a metod

zásadní změna pojetí vzdělávání - jediný propojený celek

význam učení mimo rámec vzdělávací soustavy

prostoupení učení a práce

Celoživotní učení


Komplementarita z jmov ho a profesn ho vzd l v n dosp l ch

D O S P Ě L Í

L

I

F

E

L

O

N

G

L

E

A

R

N

I

N

G

vzdělávání dospělých ve formálních vzdělávacích programech

neformální a informální učení

L I F E W I D E L E A R N I N G

INFORMÁLNÍ

FORMÁLNÍ

informální

a mimoškolní

vzdělávání a učení

počáteční

vzdělávání a učení

D Ě T I


Komplementarita z jmov ho a profesn ho vzd l v n dosp l ch

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

DĚTI DOSPĚLÍ

ŠKOLSKÉ DALŠÍ

OBČANSKÉ PROFESNÍ ZÁJMOVÉ

KVALIFIKAČNÍ REKVALIFIKAČNÍ NORMATIVNÍ


Komplementarita z jmov ho a profesn ho vzd l v n dosp l ch

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ:

Systém krátkodobých i dlouhodobých organizačních forem, které umožňují edukační, rekreační, poznávací a tvůrčí volnočasové aktivity účastníků, realizované neformálním i informálním způsobem a směřující k saturaci jejich individuálních zájmů, k rozvoji a kultivaci osobnosti a k celkovému zlepšení kvality života jedince


Komplementarita z jmov ho a profesn ho vzd l v n dosp l ch

Zájem

Volný čas

Dobrovolnost

Svoboda výběru

Místní příslušnost

Uspokojení potřeb

Pestrost obsahu

Neutilitárnost

Otevřenost

Aktivita


Komplementarita z jmov ho a profesn ho vzd l v n dosp l ch

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílá kniha (2001):

„Zájmové vzdělávání … sice slouží zpravidla především rozvoji zálib nebo osobně motivovaných znalostí, zároveň však jsou jeho výsledky využitelné i v profesní kariéře jednotlivce a přispívají ke zvyšování úrovně vzdělanosti ve státě“


D kuji v m za pozornost

Děkuji vám za pozornost !


  • Login