Download
1 / 17

Etapy formování Celní unie Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Etapy formování Celní unie Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu. Implementace Jednotn é ho celního tarifu Celní unie, Komisi Celní unie jsou předány pravomoc i ve sféře celního, tarifního a netarifního regulování. 1. ledna r. 2010. Nabyl platnosti Celní kodex Celní unie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Etapy formování Celní unie Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu' - dagmar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Etapy formování Celní unie Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu

Implementace Jednotného celního tarifu Celní unie,

Komisi Celní unie jsou předány pravomoci ve sféře celního, tarifního a netarifního regulování

1. ledna r. 2010

Nabyl platnosti Celní kodex Celní unie

1. července r. 2010

Unifikace obchodních režimů s třetími zeměmi

Založení jednotného informačního systému

1. července r. 2011

Splnění plánu opatření pro přesun státní kontroly na vnější hranici

2

Торгпредство России в Чехии


Jednotn hospod sk prostor
Jednotný hospodářský prostor Kazachstánu

Od 1.ledna roku 2012 na území Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu začal fungovat Jednotný hospodářský prostor (JHP).

V plném rozsahu integrační dohody JHP začnou fungovat od července r. 2012.

Základními účely formování Jednotného hospodářského prostoru jsou:

 • efektivní fungování domácího trhu zboží, služeb, kapitálu a práce;

 • vytvoření podmínek pro stabilní rozvoj strukturní přestavby ekonomiky stran v zájmu zvýšení životní úrovně jejich obyvatelstva;

 • provedení dohodnuté daňové, peněžní a kreditní, devizové a finanční, obchodní, celní a tarifní politiky;

 • rozvoj jednotných dopravních, energetických a informačních systémů;

 • založení jednotného systému opatření státní podpory pro rozvoj prioritních odvětví hospodářství, výrobní a vědecko-technologické kooperace.

3

Торгпредство России в Чехии


Euroasijsk ekonomick komise
Euroasijská ekonomická komise Kazachstánu

 • Euroasijská ekonomická komise (EEK) byla založena usnesením prezidentů Ruské federace, Republiky Belarus a Republiky Kazachstán na konci r. 2011 jako jednotný trvale fungující regulující orgán Celní unie a Jednotného ekonomického prostoru (ke dnešnímu dni sem patří Ruská federace, Bělorusko a Kazachstán, rovněž existuje možnost připojení dalších států)

 • Má statut nadnárodního orgánu správy. Není podřízena žádné vládě třech zemí. Usnesení Komise jsou povinné pro plnění na území tří zemí

 • Základním úkolem EEK je zabezpečení podmínek fungování a rozvoje Celní unie a Jednotného ekonomického prostoru a také rozpracování nabídek pro další rozvoj integrace. Euroasijské ekonomické komisi se předávají pravomoci Komise Celní unie

4

Торгпредство России в Чехии


Statistika zahrani n ho obchodu
Statistika zahraničního obchodu Kazachstánu

Zahraniční obchod Ruské federace a České republiky.

Česká republika je jedním z důležitých a spolehlivých partnerů Ruské federace

(21. místo podle obratu zboží na základě výsledků roku 2011).

Ruská federace rovněž patří mezi přední zahraničně-obchodní partnery České republiky

(6.místo podle obratu zboží na základě výsledků roku 2011)

mld. USD

5

Торгпредство России в Чехии


Statistika zahrani n ho obchodu1
Statistika zahraničního obchodu Kazachstánu

Složení exportu RuskadoČeskav roce 2011podle nomenklaturySITC

Stroje a dopravní prostředky

Ostatní

3,7%

0,4%

Nerostné suroviny, s výjimkou paliv

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

7,4%

6,6%

Chemikálie a příbuzné výrobky

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

3,7%

78,2%

6

Торгпредство России в Чехии


Statistika zahrani n ho obchodu2
Statistika zahraničního obchodu Kazachstánu

Složení importu Ruska z Česka v roce 2011 podle nomenklatury SITC

Potraviny a živá zvířata

Ostatní

1,3%

2,0%

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

Chemikálie a příbuzné výrobky

8,8%

10,3%

Tržní výrobky tříděné

hlavně podle materiálu

10,1%

Stroje a dopravní prostředky

67,5%

7

Торгпредство России в Чехии


Technologi c k platformy
Technologi Kazachstánucké platformy

Vládní komise pro vysoké technologie a inovace navrhla ke schválení seznam technologických platforem v rozmanitých oblastech průmyslu:

 • Lékařské a biotechnologie

 • Informační a komunikační technologie

 • Photonika

 • Aviakosmické technologie

 • Jaderné a radiační technologie

 • Energetika

 • Dopravní technologie

 • Technologie v hutnictví a nové materiály

 • Těžba přírodních surovin, zpracování nafty a plynu

 • Elektronika a strojírenství

8

Торгпредство России в Чехии


Zvl tn ekonomick z ny
Zvláštní ekonomické zóny Kazachstánu

Turistické a rekreační zóny

Průmyslové a výrobní zóny

Technické a implementační zóny

Přístavní zóny

9

Торгпредство России в Чехии


Průmyslově-výrobní zvláštní ekonomické zóny Kazachstánu

ZEZ "Titanovaja Dolina"

ZEZ "Alabuga"

ZEZ "Lipeck"

ZEZ "Togliatti"

10


P stavn zvl tn ekonomick z ny
Přístavní zvláštní ekonomické zóny Kazachstánu

Murmansk

Chabarovsk

Uljanovsk

11

Торгпредство России в Чехии


Zvl tn ekonomick z ny1
Zvláštní ekonomické zóny Kazachstánu

Systém řízení zvláštních ekonomických zón

 • realizace obecné politiky ve sféře ZEZ

 • přilákání potenciálních investorů a řídicích společností

 • poskytnutí statutu rezidenta investorům

 • podepsání dohod o činnosti s nerezidenty a řídicími společnostmi

 • kontrola plnění dohod o činnosti nerezidenty

Ministerstvo pro ekonomický rozvoj Ruské federace

1

a.s. "Zvláštní ekonomické zóny"

 • plánování a rozvoj ZEZ

 • projektování a budování infrastruktury

 • přilákání potenciálních investorů

 • řízení ZEZ

 • poskytnutí rezidentům pozemků

 • zapojení do komunikačních sítí

2

Pobočkya.s. "Zvláštní ekonomické zóny"

12

Торгпредство России в Чехии


Zvláštní ekonomické zóny Kazachstánu

Daňové úlevy

Zvláštní správní režim (režim jednoho okna)

Kvalifikovaný personál

Až 30% snížení investičních nákladů

Transparentní legislativa a řízení

Volný celní režim (DPH a celní poplatky – 0%)

Zvláštnídaňový režim (redukce daně ze zisku, nejsou daně z nemovitosti, pozemků a dopravních prostředků)

Všechna potřebná infrastruktura (plyn, voda, elektřina, kancelářské prostory)

13

Торгпредство России в Чехии


Zvláštní ekonomické zóny Kazachstánu

Potenciální investoři ZEZ

 • Průmyslové a výrobní zóny

 • světový lídr odvětví

 • vysoce konkurenční produkce

 • použití domácích surovin

 • společnosti, zaměřené na vývoz

 • společnost se podílí na celkovém výrobním postupu

 • Přístavní zóny

 • mezinárodní společnosti, řídicí jeden nebo několik přístavů

 • logistické společnosti

 • špičkové společnosti ve sféře technologických služeb a obsluhování lodí

 • Technické a implementační zóny

 • výzkumné sekce velké technologické společnosti

 • společnosti, které rozpracují unikátní inovační technologie

 • vysoký potenciál komercializace výrobků

 • společnost se podílí na celkovém výrobním postupu

 • Turistické a rekreační zóny

 • mezinárodní hotelové a rekreační sítě

 • společnosti, které nabízejí konkurenceschopné a vysoce kvalitní turistické služby

 • sportovní a turistické společnosti

14

Торгпредство России в Чехии


Celní unie a KazachstánuZvláštní ekonomické zóny

 • Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republicepořádá odborné semináře o všech aspektech problematiky Celní unie a Zvláštních ekonomických zón

 • Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice spolupracuje s Velvyslanectvími Běloruska a Kazachstánu

 • Na seminářích přednášejí odborníci příslušných úřadů všech tří členských zemí Celní unie

Termín příštího semináře a další zajímavé a užitečné informacenajdete na webuObchodního zastupitelství Ruské federace

www.rustrade.cz

15

Торгпредство России в Чехии


Rusko a esko 90 let vz jemn v hodn ch obchodn hospod sk ch vztah
Rusko a Česko Kazachstánu – 90 let vzájemně výhodnýchobchodně-hospodářských vztahů

5. června uplyne 90 let ode dne podpisu dočasné smlouvy o navázání obchodně-ekonomických vztahů Ruska s Československem

 • 15.–.22 června r. 2012 spolu s Čestným konzulátem Ruska v Ostravě je naplánováno provedení Dnů Ruska v Ostravě 2012.

 • V rámci 54. Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV-2012) 10.–14.září r. 2012 vBrně se bude konat konference "Business-den Ruské federace"

 • V rámci 8. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou jenaplánováno provedení Podnikatelského fóra, věnovaného modernizaci, s širokým zapojením ruských a českých podniků.

 • Vydání knihy "Obchodně-hospodářské vztahy s Českou republikou – 90 let, dějiny a současnost".

16

Торгпредство России в Чехии


Obchodní zastupitelství Ruské federace Kazachstánu

v České republice

Sibiřské nám., 1027

160 00 Praha 6

Tel.: (420) 224311267

Fax: (420) 224311543

E-mail: [email protected]

Web: www.rustrade.cz

Děkuji za pozornost!

17

Торгпредство России в Чехии


ad