De erlend rmen n boyutlari
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 14

DEĞERLENDİRMENİN BOYUTLARI PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Doç.Dr . Şirin Karadeniz. DEĞERLENDİRMENİN BOYUTLARI. ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ. Değerlendirme Türleri. Değerlendirme Türleri. Süreç, Ürün ve Onaylayıcı Değerlendirmeler Arasındaki İlişki. Değerlendirme ve Öğretim Hedefleri Arasındaki İlişki. Hedefleri ölçüler ile eşleştirmek

Download Presentation

DEĞERLENDİRMENİN BOYUTLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De erlend rmen n boyutlari

Doç.Dr. Şirin Karadeniz

DEĞERLENDİRMENİN BOYUTLARI


Ret m tasarimi model

ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ


De erlendirme t rleri

Değerlendirme Türleri


De erlendirme t rleri1

Değerlendirme Türleri


S re r n ve onaylay c de erlendirmeler aras ndaki li ki

Süreç, Ürün ve Onaylayıcı Değerlendirmeler Arasındaki İlişki


De erlendirme ve retim hedefleri aras ndaki li ki

Değerlendirme ve Öğretim Hedefleri Arasındaki İlişki

 • Hedefleri ölçüler ile eşleştirmek

  • Ölçüm türleri ve araçlarının hedef ile örtüşmesi

 • Alternatif çıktılar için önerilen ölçüler

  • Değerlendirme ölçümlerinin seçiminde maliyet, zaman, araçların mevcut olması vb. faktörler de göz önüne alınmalıdır.


S navlar n ge erlik ve g venirli i

Sınavların Geçerlik ve Güvenirliği

 • Geçerlik

  • Bir test, sadece konunun hedefleri ile belirlenmiş içeriği ölçmelidir.

  • İki geçerlik türü:

   • Görünüm geçerliği (Uzman)

   • İçerik geçerliği

  • Test madde sayısı ve öğretim hedefleri ile ilişkisi için tablo


S navlar n ge erlik ve g venirli i1

Sınavların Geçerlik ve Güvenirliği

 • Güvenirlik

  • Testin her kullanımında tutarlı sonuçlar üretmesi

  • Güvenirliği bir çok faktör etkiler.

   «Bir ölçme aracının geçerli olması için öncelikle güvenilir olması gerekmektedir.»


Ba ar n n standartlar

Başarının standartları

 • Göreceli

  • Bir öğrencinin başarısının sınıftaki diğerler öğrencilerin başarısı ile karşılaştırma.

  • Norm tabanlı


Ba ar n n standartlar1

Başarının standartları

 • Mutlak

  • Belirlenmiş bir standart baz alınarak ölçme

  • Bu standart, hedefler tarafından belirlenen kriterlerdir.

   • Tüm öğrencileri belirlenen performans standartlarına (örn: %80) ulaştırmaya çalışır.


Ba ar n n standartlar2

Başarının standartları

 • Ölçme konuları

  • Norm tabanlı değerlendirme  Maddelerin ayrıştırıcılığı

   • Zor, orta ve kolay seviyede soruların dengeli yer alması

  • Norm tabanlı yaklaşım rekabeti vurgularken, kriter tabanlı yaklaşım öğrenciler arası yardımlaşmayı geliştirir.

 • Öz değerlendirme

  • Öğrencinin, bireysel olarak ilerleyişini değerlendirmesi


Ba ar n n standartlar3

Başarının standartları

 • Ön test

  • Faydaları

  • Dezavantajları

 • Ön yeterlikler için test

  • Test veya ders sırasında bir soru

 • Performansı arttırmak için test

  • Ön test- Son test


Ba ar n n standartlar4

Başarının standartları


 • Login