Norsk 103: Sammensatte tekster

Norsk 103: Sammensatte tekster PowerPoint PPT Presentation


  • 265 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Norsk 103: Sammensatte tekster

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Norsk 103: Sammensatte tekster Hvordan forstå og analysere sammensatte tekster? 10.09.2012 Maja Michelsen, HiØ

2. Tekster som perspektiv på verden Kristin Roskifte (2003) – Alt vi ikke vet 10.09.2012 Maja Michelsen, HiØ

3. Hva er en tekst? En tekst er intensjonell (kommunikativt formål) En tekst er kulturell (basert på sosiale spilleregler) En tekst er kontekstuell (fungerer i en situasjon og i en kultur) En tekst er sammenhengende (lokalt og globalt) Alle tekster er sammensatte (sammensatt av flere tegnressurser som ”gir mening”) 10.09.2012 Maja Michelsen, HiØ

4. Det utvidede tekstbegrepet Sammensatt tekst = multimodal tekst Sammenkobling av flere semiotiske ressurser som skrift, lyd, musikk, fotografier, tegninger, film, animasjon, gester, latter, pust, mimikk, tabeller, grafer, tall, taktilitet, farger, fonter (lukt, smak, følelse?) De ulike semiotiske ressursene må ses og tolkes i sammenheng i en multimodal tekst Kunnskapsløftet: ”Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster”. Nettsidene til Utdanningsdirektoratet, hentet 14.09.06 10.09.2012 Maja Michelsen, HiØ

5. Hva skal elevene kunne? 2. trinn Elevene skal kunne -arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing -uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser -samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier 10. trinn. Elevene skal kunne - bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster - vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder -gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster VG3. Studieforberedende. Elevene skal kunne - sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet - analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken Utdanningsdirektoratet 10.09.2012 Maja Michelsen, HiØ

6. Noen beslektede begreper Flerstemmighet (M.Bakhtin) - flere betydningsmessige ”lag” i en tekst Multimedia/konvergens Modalitet/modi ”Det blir vanskelig”- ”Jeg tror det kan bli vanskelig” Muntlige tekster (prosodi, trykk, gester, mimikk) Skriftlige tekster (tegnsetting, kursivering, fonter, størrelse, farge) Denotasjon/konnotasjon Skummel Seriøs GUL Seriøs 10.09.2012 Maja Michelsen, HiØ

7. 10.09.2012 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold Objektiv fremstilling i sammensatte sakprosatekster– er det mulig? Sakprosa vs. skjønnlitteratur Sakprosa - saklig, virkelighetsnært og sant? Skjønnlitteratur - fiksjon, diktning, usant? Metaforer (kulturelle sannheter) Er livet en reise? Er tid penger? Er opp bra og ned dårlig? Er slekten et tre? Er mye informasjon god informasjon?

8. Deltakere Objekter, steder og personer Samhandlende deltakere er virkelige/faktiske personer som kommuniserer med hverandre ved hjelp av bilder i en spesifikk situasjon (fotograf, maler, designer, kunstkritiker, elev, kunde) befinner seg utenfor bildet, men kan være representert på bildet Representerte deltakere er personer, steder og objekter som er representert på bildet 10.09.2012 Maja Michelsen, HiØ

9. Representasjon av deltakere Roller (utseende, alder, egenskaper, følelser) Handlinger (type aktivitet, passiv/aktiv) Kontakt med seer (blikk, distanse/nærhet) 10.09.2012 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

10. Typografi, grafikk, layout Typografi – utformingen av skrift (fonter, farge, størrelse, utheving, lesbarhet ) og andre grafiske elementer Grafikk – trykketeknikk/bildekvalitet Layout – organisering av tekstelementer på en side: overskrifter paratekst brødtekst bilder og andre grafiske elementer 10.09.2012 Maja Michelsen, Høgskolen i Østfold

11. Vektorer Narrative vektorer (jf. verb) Utpekende vektorer 10.09.2012 Maja Michelsen, HiØ

12. Multimodal tekstanalyse 10.09.2012 Maja Michelsen, HiØ

13. Informasjonsstruktur 10.09.2012 Maja Michelsen, HiØ

14. 10.09.2012 Maja Michelsen, HiØ

15. 10.09.2012 Maja Michelsen, HiØ

  • Login