zagadnienie transportowe
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zagadnienie transportowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Zagadnienie transportowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Zagadnienie transportowe. Historia. Zagadnienie transportowe zostało sformułowane po raz pierwszy w 1941 r. jako problem opracowania planu przewozu pewnego jednorodnego produktu z kilku różnych źródeł zaopatrzenia do kilku punktów zgłaszających zapotrzebowanie. Model zagadnienia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zagadnienie transportowe' - cyrus-ramos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historia
Historia
 • Zagadnienie transportowe zostało sformułowane po raz pierwszy w 1941 r. jako problem opracowania planu przewozu pewnego jednorodnego produktu z kilku różnych źródeł zaopatrzenia do kilku punktów zgłaszających zapotrzebowanie.
model zagadnienia
Model zagadnienia
 • R dostawców pewnego towaru, zaopatruje N odbiorców.
 • Dostawcy dysponują Ai jednostkami danego towaru, (i = 1,2,...,R).
 • Zapotrzebowanie każdego z odbiorców wynosi Bj jednostek, (j = 1,2,...,N).
 • Każdy dostawca może zaopatrywać dowolnego odbiorcę.
 • Każdy odbiorca może otrzymywać towar od dowolnego dostawcy.
model zagadnienia cd
Model zagadnienia cd
 • Ponadto znane są jednostkowe koszty transportu towaru od i-tego dostawcy do j-tego odbiorcy

cij(i = 1,2,...,R; j = 1,2,...,N)

 • Cij – może również wyrażać czas transportu lub odległość
 • Będziemy wtedy mówić o zagadnieniach transportowych z kryterium czasu, odległości lub kosztu
zadanie
Zadanie
 • Należy opracować plan przewozu towaru od dostawców do odbiorców tak, aby łączny koszt transportu był minimalny
 • Plan taki ma określać wielkości dostaw od i-tego dostawcy do j-tego odbiorcy
 • Wielkości te będą zmiennymi decyzyjnymi

xij (i = 1,2,...,R; j = 1,2,...,N)

warunki ograniczaj ce
Warunki ograniczające
 • Aby model miał rozwiązanie musi być spełniony warunek opisujący podaż i popyt tzn.
 • Łączna podaż dostawców nie może być mniejsza niż łączny popyt.
 • Wyróżniamy dwa rodzaje zagadnienia ze względu na powyższy warunek
 • ZZT – zamknięte zagadnienie transportowe, jeśli warunek jest spełniony z równością
 • OZT – otwarte zagadnienie transportowe, jeśli warunek jest spełniony z nierównością
model zzt

Warunek dla dostawców

(i-ty dostawca ma dostarczyć tyle towaru ile posiada)

(i = 1,2,...,R)

Warunek dla odbiorców

(j-ty odbiorca ma otrzymać tyle towaru ile potrzebuje)

(j = 1,2,...,N)

(i = 1,2,...,R; j = 1,2,...,N)

Warunek brzegowy

Model ZZT

Funkcja celu

Minimalny łączny koszt transportu

ad