การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ และการลงโทษทางวินัย - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 39

  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ และการลงโทษทางวินัย. โดย พัชรา เพ็ชรทวี. ประกาศคณะกรรมการกลาง........ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ และการลงโทษทางวินัย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6419534


6419534

........ .........

1 21 ...........

2


6419534

20

3


6419534

()

4


6419534

? ?

?

5


6419534

6


6419534

2.

1.

7


6419534

-

-

8


6419534

3 ..."

1.

2. /

3./

4.

9


6419534

13..

1.

2. /

3.

10


6419534

19

1.

2.

3.


6419534


6419534

13


6419534

14


6419534

5

1.

2.

3.

4.

5.

15


6419534

1. 2. 3. 4.

16


6419534

1. / .

  • 5 (21)

  • (67)

( / )

  • (68)


6419534

2.

18


6419534

*

*

  • *

*

*

*

*

19


6419534

3.

-

- /

20


6419534

4.

-

-

- ..

- .

-

....................

....................

.......................

21


6419534

22


6419534

()

23


6419534

1. .

2.

3.

4.

24


6419534

1. .

2. .

3.

4.

5.

6.

25


6419534

1.

(1) . .

- .. 2542

-

26


6419534

2. .

27


6419534

3.

24

28


6419534

1. - - . / / .

2. / /

29


6419534

24

1.

2.

30


6419534

4.

67 .......... ....

..... ......

(1) 5% 3

(2)

( ..)

31


6419534

68 .... ....

( ..)

32


6419534

5. ( 22 )

- .

- .

33


6419534

6.

34


6419534

1. 2. / 3.

35


6419534

1.

36


6419534

2. /

3.

37


6419534

69 ... ... ... ... ......

38


02 547 1631 02 547 1630

..

. (02) 547 - 1631 (02) 547 - 1630


  • Login