Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-Health - PowerPoint PPT Presentation

Vlaams ict beleid en de toekomstplannen van de vlaamse overheid met betrekking tot e health
Download
1 / 35

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-Health. Inleiding. Globale maatschappelijke en socio-economische tendensen confronteren onze maatschappij met nieuwe uitdagingen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-Health

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vlaams ict beleid en de toekomstplannen van de vlaamse overheid met betrekking tot e health

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-Health


Inleiding

Inleiding

 • Globale maatschappelijke en socio-economische tendensen confronteren onze maatschappij met nieuwe uitdagingen.

 • Een van de antwoorden is de uitbouw van ICT en internet gebaseerde diensten die de zorg- en welzijnsdienstverlening ondersteunen.

 • Ook in de negentiende eeuw waren er al discussies die op vandaag nog steeds actueel zijn:


Vlaams ict beleid en de toekomstplannen van de vlaamse overheid met betrekking tot e health

De eerste diagnose via telefoon werd gesteld in 1879!

Men vond snel andere toepassingen zoals: Elektronische stethoscoop, elektro-cardiogram, telefoon-probe

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1081896/pdf/medhist00108-0074.pdf


Inleiding1

Inleiding

Technologische evolutie leidt onvermijdelijk tot het herdefiniëren van de werkprocessen en het efficiënter maken van de uitvoering:

 • We moeten rekening houden met:

 • De unieke structuur en activiteiten van de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen en België

 • De inzet van ICT is een bijzonder complex verhaal

 • De overheid wil als dirigent samen met de sector een harmonieus samenspel creëren.


Agenda

Agenda

 • Van Visie naar plan

 • Alles komt in een stroomversnelling

 • Het actieplan (e)Zorgzaam Vlaanderen

 • Fundamentele bouwstenen

 • Geen wit blad

 • Wat staat op stapel?

 • Samenwerking


Van visie naar plan

Van visie naar plan


Van visie naar plan1

Van visie naar plan…

Visietekst “(e)Zorgzaam Vlaanderen”

ICT actieplan


Zonder ict geen toekomst

Zonder ICT geen toekomst

 • Actieplan bevat concrete initiatieven binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

 • Het is een antwoord op de vraag naar een “georkestreerde aanpak”,

 • een overzicht van de vele karretjes die in beweging zijn of gaan komen rond de “kennis- en gegevensdeling in zorg en welzijn” en waar we in WVG aan gaan trekken,

 • voor een betere deling van zorggegevens tussen de zorgverleners die een zorgrelatie of een therapeutische relatie hebben met eenzelfde zorggebruiker de zorg beter, goedkoper, veiliger en patiëntgerichter zal maken.


Alles in een stroomversnelling

Alles in een stroomversnelling


2012 2013 alles in een stroomversnelling

2012-2013: Alles in een stroomversnelling

2012:

 • Vlaanderen heeft een visie rond eZorgzaam Vlaanderen en werkte een actieplan uit

 • RondetafeleGezondheidszorg en gezamenlijk actieplan van alle federale, regionale en lokale stakeholders (verder meer)

  2013:

 • Vlaanderen werkt aan een roadmap voor de informatisering van de Woonzorgcentra

 • Vlaanderen koppelt steun voor EPD systemen van de ziekenhuizen aan minimumcriteria

  Zo komen alle puzzelstukjes bijeen


2012 2013 alles in een stroomversnelling1

2012-2013: Alles in een stroomversnelling

Met betrekking tot het eHealth-platform:

 • Bij de introductie van Vitalink zijn een aantal nieuwe bouwstenen beschikbaar gekomen die essentieel zijn voor veel toepassingen.

 • Zijn de basis voor veilige en betrouwbare communicatie

 • Vlaanderen promoot het gebruik van de basisdiensten (bouwstenen) van het federale eHealth-platform.

 • Vlaanderen zal vertegenwoordigd worden in het Beheerscomité van eHealth


Het actieplan e zorgzaam vlaanderen

Het actieplan e-zorgzaamvlaanderen


Het actieplan ezorgzaam vlaanderen waarom

Het actieplan eZorgzaam Vlaanderen: Waarom?

De minister wil in het kader van het kwaliteitsdecreet alle voorzieningen van binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verplichten gegevens digitaal te delen.


Het actieplan ezorgzaam vlaanderen waarom1

Het actieplan eZorgzaam Vlaanderen: Waarom?

 • Zorgverleners moeten samenwerken

  • Competenties samenleggen

  • Complexe zorgsituaties

  • Juiste vrouw/man op de juiste plaats op het juiste moment

 • Vlaanderen wil dit ondersteunen en bevorderen via ICT.


Toch al 1 uitgangspunt

Toch al 1 uitgangspunt

Decentrale opslag van gegevens indien mogelijk, maar straks Vitalink!

Kerngedachte Vitalink:

 • Delen van gezondheids- en welzijnsinformatie uit (lokale) bronnen die niet 24u/24 7d/7 beschikbaar zijn

 • Blik in de toekomst: Vitalink uitgelegd aan dehand van een fictieve patiënte (Vitaline)

  http://vimeo.com/41279683

 • De Vlaamse overheid zet heel hoog in opveiligheid van de gegevens, de rechten van de patiënt en het respect voor de privacy.

 • Dat is een voorwaarde om het vertrouwen te winnen bij zorgverleners en burgers.


Fundamentele bouwstenen

Fundamentele bouwstenen


Wat hebben we nodig

Wat hebben we nodig?

 • Identificatie

 • Via e-ID

 • Via rijksregisternummer

 • Via CoBRHA

Wie vraagt toegang?


Wat hebben we nodig1

Wat hebben we nodig?

 • Autorisatie

 • Arts

 • Apotheker

 • Verpleegkundige

 • Verzorgende

 • Enz.

2. Welke rol heeft die m/v?


Wat hebben we nodig2

Wat hebben we nodig?

 • Therapeutische relatie

  • Relatie patiënt-zorgverlener

  • GMD-houder

  • Veranderlijk per rol

  • Beheerd door de patiënt

3. Over wie mag die m/v iets weten?


Wat hebben we nodig3

Wat hebben we nodig?

 • Informed consent

  • Keuze om in- of uit te stappen

4. Wiens gegevens mogen gedeeld worden?


Wat hebben we nodig4

Wat hebben we nodig?

 • Encryptie

 • Versleutelen

 • en ontcijferen

5. Hoe de gegevens beveiligen?


Wat hebben we nodig5

Wat hebben we nodig?

6. Hoe toegang krijgen tot de gegevens?

Vitalink is toegankelijk vanuit de vertrouwde software van de zorgverlener.

Voor de patiënten komen er "viewers" die hem in staat stellen om zijn gegevens on-line te raadplegen

Tijdens het pilootproject passen verschillende fabrikanten van software voor huisartsen, apothekers en verpleegkundigen hun pakketten reeds aan


Geen wit blad

Geen wit blad


Geen wit blad1

Geen wit blad

moduledatabank Integrale Jeugdhulp, e-loket, Vesta, BINC, INSISTO, DOMINO, MICADO, CAP, OPERA, …gedetineerdenopvolgsysteem, elektronische cliëntdossiers CAW’s, mijn VAPH, …de kinderopvangzoeker, elektronisch medisch (kind)dossier, e-zorgplannen, Vitalink digitaal platform zorgverzekering


Wat staat op stapel

Wat staat op stapel?


Voorzieningen kadaster

Voorzieningen kadaster

Toepassingen van het Kadaster (CoBRHA):

 • sociale kaart van het zorgaanbod

 • Een kinderopvangzoeker

 • Koppeling met het e-loket van VAZG

  • elektronisch indienen en opvolgen subsidiedossiers voor animatiewerking voor meer dan 600 woonzorgcentra

  • Elektronisch registeren van kwaliteitsindicatoren voor alle woonzorgcentra

 • Koppeling met Vesta

  • toepassing voor subsidiëren van diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

  • Nieuwe diensten worden automatisch toegevoegd

 • Basis voor de moduledatabank Integrale Jeugdhulp


Elektronische zorgdossiers

Elektronische zorgdossiers

Veel begint bij elektronische (zorg)dossiers:

 • Medicatieschema

 • Elektronisch medisch kinddossier

 • Mijn VAPH

 • Elektronisch cliëntdossier CAW’s

 • Elektronische zorgdossiers in de woonzorgcentra (roadmap)

 • E-dossier vertrouwenscentra kindermishandeling en meldpunt GMK


Nieuwe mogelijkheden door ontsluiten van databanken

Nieuwe mogelijkheden door ontsluiten van databanken

ICT-systeem 1

ICT-systeem 1

Betere dienstverlening

Data-bank

1

Data-bank

1

Automatische rechtentoekenning


Standaarden

Standaarden

 • Semantische interoperabiliteit

 • Standaarden

 • Begrippenkaders en codering

  En overleg en kennisdeling


Samenwerking

Samenwerking


Orkestratie en samenwerking

orkestratie en samenwerking

 • De 4 ministers werkten in 2012 samen op de rondetafeleGezondheidszorg.

 • Er was nood aan afstemming,

  • op beleidsmatig en organisatorisch vlak,

  • op technologisch vlak,

  • juridisch en financieel vlak.

 • en aan een gezamenlijke actieplan rond informatisering in de gezondheidszorg.

 • Complementair met het actieplan eZorgzaam Vlaanderen


Tot slot belangrijke actiepunten uit actieplan egezondheidszorg

Tot slot: Belangrijke actiepunten uit ACTIEPLAN eGezondheidszorg

Gegevens delen binnen de eerstelijn en de ziekenhuizen

 • EMD en het delen van relevante medische gegevens

 • Ontwikkelen van een ziekenhuis EPD

 • Gegevens afgeleverde medicatie en Medicatieschema

 • Gegevens delen via het systeem hubs &metahub


Tot slot belangrijke actiepunten uit actieplan egezondheidszorg1

Tot slot: Belangrijke actiepunten uit ACTIEPLAN eGezondheidszorg

Aanvullende ontwikkelingen: chronische zorg, thuiszorg, rustoorden, psychiatrie, enz.

 • Ontwikkelen van een ‘minimaal EPD’

 • Invoeren van een uniform evaluatie-instrument (BelRAI)

 • Aanpassen van de reglementering en van de financiering als incentives voor het gebruik


Tot slot belangrijke actiepunten uit actieplan egezondheidszorg2

Tot slot: Belangrijke actiepunten uit ACTIEPLAN eGezondheidszorg

De patiënt betrekken en de parate kennis over e-gezondheid vergroten

 • Toegang tot de gegevens door de patiënt

 • Parate kennis en inzicht over e-gezondheid vergroten

 • e-Gezondheid opnemen in de opleiding

  Een referentieterminologie uitwerken  

 • Realisatie van een nationaal terminologiebeleid


Meer info

Meer info

www.zorg-en-gezondheid.be/ICT

 • Visietekst eZorgzaam Vlaanderen

 • en bijhorend actieplan te vinden

  www.vitalink.be

  Vitalink uitgelegd aan de hand van een fictieve patiënte (Vitaline): http://vimeo.com/41279683

  www.rtreh.be


 • Login