Produkcja – zarządzanie instrukcjami
Download
1 / 34

Zapraszamy - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Produkcja – zarządzanie instrukcjami. Zapraszamy. Wprowadzenie. Produkcja – zarządzanie instrukcjami.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zapraszamy' - cybil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wprowadzenie

Produkcja – zarządzanie instrukcjami

Współczesny rynek wymaga od Firm Produkcyjnych różnorodności produktów, krótkiego czasu wykonania zleceń, oraz gotowości na przyjęcie i realizację nowych zleceń. W takiej sytuacji konieczne staje się odpowiednie zaplanowanie produkcji, a co za tym idzie przeanalizowanie ogromnej liczby danych i właściwie udokumentowany proces technologiczny. Z myślą o tym stworzyliśmy System MaxBIT

„Max - Baza Instrukcji Technologicznych”.

System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Głównym zadaniem modułu jest stworzenie kartoteki indeksowej, zdefiniowanie struktury konstrukcyjnej produktów i procesów technologicznych oraz utrzymanie aktualnej dokumentacji technolo-gicznej i warsztatowej, zarządzanie zleceniami, harmonogramowanie. System zawiera kartotekę indeksów materiałowych.


Wprowadzenie

Produkcja – zarządzanie instrukcjami

Podstawowe funkcje

- definiowanie struktury wyrobu na dowolnej liczbie poziomów,

- definiowanie technologii,

- definiowanie struktury organizacyjno-technicznej (z podziałem na zakłady, wydziały, gniazda, stanowiska),

- emisja dokumentacji warsztatowej,

- rejestracja wykonania (za pomocą kodów kreskowych).

Zalety

- pozwala na szybkie i efektywne dokonywanie zmian w dokumentacji technologicznej,

- umożliwia zachowanie zgodności instrukcji z technologią,

- dostarcza pełną historię zmian dokonywanych w instrukcjach,

- pozwala na szybkie wyszukiwanie narzędzi stosowanych w procesie technologicznym,

- zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych, wielopoziomowy system kontroli dostępu, relacyjno-obiektowa centralna baza danych


Wprowadzenie

Użytkownicy systemu

szefowie poszczególnych komórek

definiowany dostęp do danych

konstruktorzy

zarządzają dokumentacją konstrukcyjną,

kartami odstępstw i kartami zmian konstrukcyjnych

technolodzy

tworzenie marszruty (technologii wykonania),

struktury wyrobu, dokumentacji warsztatowej

mistrzowie

przeglądanie dokumentacji, drukowanie

pracownicy

podgląd dokumentacji warsztatowej, technologicznej, rejestracja wykonanej pracy


Konta

BEZPIECZEŃSTWO

Aby praca z systemem była możliwa są potrzebne dwa elementy

 • Konto komputera z którego loguje się użytkownik

 • Konto użytkownika


Logowanie

BEZPIECZEŃSTWO

Praca z systemem jest możliwa po podaniu nazwy użytkownika i hasła.

W momencie logowania zostaną sprawdzone:

 • maszyna z której próbujemy się logować,

 • bez względu na powodzenie logowania fakt ten zostanie

 • zapamiętany w systemie,

 • stan konta: aktywne / nie aktywne (możliwość zablokowania konta)

 • nazwa i hasło użytkownika,

 • przedział czasowy w którym wolno się użytkownikowi logować.


Prawa

BEZPIECZEŃSTWO

Zarządzanie prawami

 • Nadawanie uprawnień w systemie jest ujednolicone.

 • Możliwość nadawania praw do:

  • czytania,

  • modyfikacji,

  • usuwania,

  • dodawania,

 • do wszystkich tabel (okienek) używanych w aplikacji.

 • Możliwość nadawania uprawnień z wykorzystaniem poleceń SQL.


Prawa

BEZPIECZEŃSTWO

Zarządzanie uprawnieniami

 • Sprawdzenie uprawnień zalogowanego użytkownika następuje w momencie

 • otwierania obiektu (tabeli). Nie wymagane jest ponowne logowanie do systemu.

 • Użytkownik może mieć uprawnienia do dodawania rekordu, modyfikacji lub

 • usuwania w zależności od zawartości rekordu na którym jest zlokalizowany

 • Użytkownik może mieć dostęp wyłącznie do swoich danych, grupy lub wszystkich.

 • Może mieć ograniczony dostęp do wybranych pól i kolumn.


Prawa

BEZPIECZEŃSTWO

Zarządzanie uprawnieniami

 • Prawa

czytanie, tworzenie, modyfikacja, usuwanie

czytanie, tworzenie, modyfikacja

czytanie, modyfikacja, usuwanie

czytanie, tworzenie, usuwanie

czytanie, modyfikacja

czytanie, tworzenie

czytanie, usuwanie

tworzenie

czytanie

BRAK PRAW


Instrukcje

DOKUMENTY

 • Karta operacyjna

 • Instrukcja stanowiskowa

 • Zbiorcza instrukcja technologiczna

 • Karta cyklu kontroli

 • Karta cyklu kontroli dostaw

 • Karta technologiczna

 • Karta zmian dokumentacji technologicznej

 • Karty odstępstw


dokument

załączniki

dokument

historyczny

Schemat

DOKUMENTY

Zarządzanie dokumentami

nowa wersja dokumentu

druk

modyfikacja / kasowanie

kopiowanie

rejestracja

zmiany

kasowanie

nie używanych

zapis aktualnej wersji

odtworzenie

poprzedniej

wersji

lista dokumentów

historycznych

edycja załączników

sprawdzenie

technologii

(indeks, operacja)


Funkcjonalność

DOKUMENTY

Ergonomia

 • System pozwala na bezkolizyjny dostęp do wielu dokumentów jednocześnie.

 • Zapewnia łatwe przejście pomiędzy otwartymi dokumentami.


Funkcjonalność

DOKUMENTY

Załączniki

 • Do dokumentów systemu możliwe jest

 • dołączenie różnych plików (jpeg, tif, bmp,

 • doc, txt, avi, itp…) w postaci załączników.


Zmiany

DOKUMENTY

Zmiany

 • System pozwala na tworzenie kolejnych

 • wersji dokumentów.


Zmiany

DOKUMENTY

Przywracanie poprzednich wersji

 • Sprawdzenie odpowiedniego indeksu i

 • operacji w technologii.

 • Przed przywróceniem aktualny dokument

 • zostanie zapamiętany.


Zmiany

DOKUMENTY

Kopiowanie dokumentów

 • Szybkie kopiowanie metodą drag & drop.

 • Kontrola kopiowanych danych.


Zmiany

DOKUMENTY

Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentów

 • Wszelkie zmiany dokumentów wymagają

 • uzgodnienia i zatwierdzenia.

 • Emitowane z systemu dokumenty są

 • uzgodnione i zatwierdzone.


Instrukcje

DOKUMENTY

Zbiorcza instrukcja technologiczna

 • Możliwość dowolnego formatowania pól.

 • Powiązanie wielu narzędzi (specjalnych,

 • handlowych) do jednej operacji.

 • Kopiowanie wybranej operacji.


Instrukcje

DOKUMENTY

Karta cyklu kontroli

 • Możliwość dowolnego formatowania pól.

 • Powiązanie wielu narzędzi (autokontroli i kontroli inspekcyjnej) do jednej operacji.

 • Kopiowanie wybranej operacji.


Instrukcje

DOKUMENTY

Karta cyklu kontroli dostaw

 • Możliwość dowolnego formatowania pól.

 • Powiązanie wielu środków kontrolnych (narzędzi) do jednej operacji kontrolnej.

 • Kopiowanie wybranej operacji.


Instrukcje

DOKUMENTY

Karta technologiczna

 • Reprezentacja technologii w

 • postaci karty technologicznej wraz

 • ze składnikami i instrukcjami.

 • Szybkie wybieranie i dodawanie

 • nowych instrukcji.


Karta zmian

DOKUMENTY

Karta zmian dokumentacji technicznej

 • Swoje opinie na temat zmian mogą nanosić upoważnione

 • osoby z różnych działów.

 • Każda z osób ma dostęp do pewnego obszaru dokumentu.

 • Nad jednym dokumentem może pracować wielu użytkowników.


Karta odstępstw

DOKUMENTY

Karta odstępstw

 • Swoje opinie na temat zmian mogą wyrazić osoby z różnych działów.

 • Każda z osób ma dostęp do pewnego obszaru dokumentu.

 • Zasady postępowania z dokumentem jak w karcie zmian.


Instrukcje

NARZĘDZIA

Narzędzia

 • Szybkie zestawianie narzędzi do instrukcji, części, operacji technologicznych.

 • Możliwość wyselekcjonowania nieużywanych narzędzi.

 • Ewidencja wydawanych i zwracanych narzędzi.


Technologia

TECHNOLOGIA

Technologia

 • Pełna historia zmian technologii.

 • Możliwość kopiowania technologii.

 • Zmiana numeru operacji skutkuje taką

 • samą zmianą we wszystkich dokumentach.


Technologia

TECHNOLOGIA

Struktura

 • Graficzna reprezentacja struktury wyrobu, zespołu.

 • Łatwy i szybki dostęp do wybranych dokumentów, technologii.


Technologia

ZLECENIA

Zlecenia

 • Symulowane,

 • Uruchomione,

 • Planowanie.


Technologia

ZLECENIA

Zlecenia - nettowanie

 • Magazyn półfabrykatów (rozdzielnia części),

 • Rezerwacja części do zleceń,

 • Kompletacja do detali do zleceń.


Technologia

ZLECENIA

Rejestracja wykonania

 • Rejestracja wykonania,

 • Rejestracja czasu TPZ,

 • Rejestracja prac innych (awaria maszyny, oczekiwanie na pracę, praca technologa, przerwy prywatne…),

 • Przyjęcie detali na magazyn.


Technologia

ZLECENIA

Rejestracja wykonania

 • Rejestracja na zlecenie


Technologia

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM


Technologia

RAPORTOWANIE

SYSTEM RAPORTOWANIA

 • Raporty wprost do Excel’a w formacie XML


Technologia

RAPORTOWANIE

SYSTEM RAPORTOWANIA

 • Dowolne definiowanie raportów


wymagania

Produkcja – zarządzanie instrukcjami

Wymagania

 • Przybliżone minimalne parametry stacji roboczej :

 • - procesor 633MHz

 • - 10MB przestrzeni dyskowej do instalacji aplikacji

 • - RAM 256MB

 • - Windows98 , XP , 2000, Vista

 • Serwer bazy danych

 • -Microfoft SQL Server2000


ad