S kming parai k rengimas
Download
1 / 34

Sėkmingų paraiškų rengimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Sėkmingų paraiškų rengimas. Seminar as kultūros administratoriams Lektorė : Larisa Muravska Vilnius, 2001 rugsėjo 13-14 d. Dovana ar investicija ? “… tiesioginė nekomercinio pobūdžio Komisijos išmoka, propaguojanti ES politikos tikslus ”. Atsakomybė Pasitikėjimas A tskaitomybė

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sėkmingų paraiškų rengimas' - cwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S kming parai k rengimas

Sėkmingų paraiškų rengimas

Seminaras kultūros administratoriams

Lektorė: Larisa Muravska

Vilnius, 2001 rugsėjo 13-14 d.


B endradarbiavimo prad ia kas yra dotacija

Dovana ar investicija?

“… tiesioginė nekomercinio pobūdžio Komisijos išmoka, propaguojantiES politikos tikslus”.

Atsakomybė

Pasitikėjimas

Atskaitomybė

Nauda bendruomenei, mecenatams ir jums

Bendradarbiavimo pradžia:kas yradotacija?


Kas yra p arai ka

gera idėja, kurią parduodate žmogui, turinčiam galimybes ją įgyvendinti.

-Michel Norton

-Michael Eastwood

Kas yra paraiška?


S kmingos parai kos elementai

Dėl geros paraiškos nebus leista finansuoti blogo projekto, tačiauvargana paraiška gali ženkliai sumažinti jūsų sėkmės šansus.

Gera paraiška:

Paremta puikia idėja

Remiasi gerai parengtu projektu

Parašyta paprastai ir aiškiai

Atitinka mecenato interesus ir veiklos kryptis

Realistiška, gyvybinga ir nuoširdi

Sėkmingos paraiškos elementai


Kas yra projektas
Kas yra projektas projekto, tačiau?

 • Iniciatyva, keičianti situaciją

Situacija B

PROJEKTAS

Situacija A


Pagrindiniai p roje k t o ypatumai
Pagrindiniai p projekto, tačiaurojekto ypatumai

Unikalus tikslas / uždaviniai

Tiksliai įvardinti pasiekimai ar išdavos

Apribotas tvarkaraštis – griežti laikai

Biudžeto ir šaltinių apribojimai

Techniniai apribojimai

Komandinis darbas


Proje kt tipai
Proje projekto, tačiauktų tipai

 • Vykdomi dėl fondų paramos

 • Vykdomi iš būtinybės

 • Kiti?


Pro j e k t o administravimo procesas
Pro projekto, tačiaujektoadministravimo procesas

 • NAUJO PROJEKTO PRADŽIA

PABAIGIMAS

ĮGYVENDINIMAS

PLANAVIMAS

KŪRIMAS


P arai kos ra ymo procesas
P projekto, tačiauaraiškos rašymo procesas

Mecenatų paieška

Projekto

įgyvendinimas

Projekto

kūrimas

Paraiškos

rašymas

Projekto

planavimas


Proje k t o k rimo stadija

Reikmių / problemų apibrėžimas projekto, tačiau

Paskirtis, tikslas (ai), laukiami rezultatai

SMART uždaviniai

Metodika, veikla

Pasiekimai

Tvarkaraštis

Partneriai

Preliminarus biudžetas

Projekto kūrimo stadija


Reikmi problem apibr imas

Kokias problemas ar reikmes nagrinėsime? projekto, tačiau

Kuo jos svarbios?

Ar jos atitinka mūsų organizacijos strategiją?

Kas bus mūsų projekto beneficiantai?

Kokie yra kiti suinteresuoti asmenys? Kokie jų interesai?

Kokie interesai mus skatina imtis šio projekto?

Reikmių/problemų apibrėžimas


S uinteresuoto asmens apibr imas

Asmuo, organizacija ar grupė, turinti (tiesioginių ar netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

Suinteresuoto asmensapibrėžimas


Proje k t o paskirtis ir ar tikslas ai

Projekto paskirtis ar tikslas atsako į klausimą: netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

Kokių rezultatų / poveikio norime pasiekti?

Pavyzdžiai:

Lengviau pasiekiamos europinės kultūros…

Labiau propaguoti Lietuvos kultūrinį paveldą tarp…

Projekto paskirtis ir/ar tikslas (ai)


Proje kto u daviniai

Projekto uždaviniai atsako į klausimą: netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

Kokių priemonių imsimės pasiekti tikslą (us)?

Uždaviniai yra specifinių veiksmų visuma, kuria pasiekiamas projekto tikslas.

Pavyzdžiai:

Suorganizuoti festivalį, idant…

Išleisti ir išplatinti knygą apie…

Sukurti TV programą…

Projekto uždaviniai


Veikla metodika

Kokiais būdais geriausia įvykdyti uždavinius? netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

Kuo mūsų požiūris, metodika ir veikla skirsis nuo kitų?

Veikla, metodika


Tikslai u daviniai ir veikla
Tikslai, uždaviniai ir veikla netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

Tikslas 1

Uždavinys 1

Uždavinys 2

Uždavinys 3

Veikla1

Veikla 2

Veikla3

Veikla4

Veikla5

Veikla6


Kiti aspektai kuriuos reikia apgalvoti

Kokia projekto trukmė? netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

Kiek jis kainuos?

Kokią paramą galime gauti šiam projektui?

Kokios sumos prašyti?

Koks bus mūsų įnašas?

Kiti aspektai, kuriuos reikia apgalvoti


Projektas kaip sistema
Projektas kaip sistema netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)


Finansavimo altini paie ka

Kas gali būti suinteresuotas remti jūsų veiklą? Kodėl? netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

Kokio pobūdžio projektus jie yra parėmę anksčiau?

Kam buvo suteiktos dotacijos?

Kokią pinigų sumą jie gali skirti?

Kaip ją skiria?

Finansavimo šaltinių paieška


Finansavimo altiniai
Finansavimo šaltiniai netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

 • Fondai

 • Kompanijos

 • Vyriausybė ir valstybinės institucijos

 • Privatūs asmenys

 • Kitos organizacijos


Finansavimo altini ypatumai
Finansavimo šaltinių ypatumai netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

 • Vyriausybė ir valstybinės institucijos

 • Remia dėl savo vykdomos politikos

 • Galima didelio masto parama

 • Remia nepopuliarią veiklą

 • Daug biurokratijos


Finansavimo altini ypatumai1
Finansavimo šaltinių ypatumai netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

 • Fondai

 • Sukurti tam, kad skirtų pinigų

 • Privatūs fondai

 • Remia dėl savo vykdomos politikos

 • Mėgsta spręsti problemas


Finansavimo altini ypatumai2
Finansavimo šaltinių ypatumai netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

 • Korporacijos:

 • Remia komerciniais sumetimais

 • Remia “saugius” renginius

 • Sprendimus priima atskiri asmenys

 • Privatūs asmenys:

 • Įtakojami emocijų

 • Nesiekia atpildo

 • Remia “teisingus” renginius

 • Nesiekia atpildo


Projekto planavimas
Projekto planavimas netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

 • Išsamūs atsakymai į šiuos klausimus:

  Kas / kodėl?

  Kaip?

  Kas?

  Kada?

  Kiek kainuoja?


Proje kto planavimas
Proje netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.) kto planavimas

 • Sukurkite darbo analizės struktūrą

 • Išanalizuokite poreikius

 • Įvertinkite atsakomybę, pastangas ir trukmę

 • Sudarykite tvarkaraštį

 • Kiekybiškai įvertinkite šaltinius

 • Sudarykite biudžetą


Parai kos ra ymas ir pateikimas
Paraiškos rašymas ir pateikimas netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

 • Išsiaiškinkite paramos teikėjo interesus, politiką ir procedūras.

 • Įvertinkite savo projektą ir, jei reikia, padarykite pakeitimus.

 • Patikrinkite visas savo sutartis ir partnerius.

 • Projekto planą pateikite tinkama paraiškos forma.

 • Išdėstytą raštu koncepciją duokite kritiškai įvertinti specialistui ir kam nors, nesusijusiam su jūsų darbu.

 • Prieš rašydami galutinį paraiškos variantą, kreipkitės į mecenatą ir išklausykite jo pasiūlymų, kritikos ir patarimų.


Populiariausia parai kos forma
Populiariausia paraiškos forma netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

 • Projekto pavadinimas.

 • Santrauka: punktinis (umbrella) projekto išdėstymas ir visos paraiškos reziumė (paprastai ne daugiau kaip 1 psl.)

 • Reikalingumo pagrindimas: kodėl reikalingas šis projektas.

 • Projekto aprašymas: tikslai, uždaviniai ir kitos detalės, kaip bus įgyvendinamas ir vertinamas projektas.


Parai kos forma t s
Paraiškos forma (tęs.) netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

 • Biudžetas: finansinis projekto aprašymas, prašomos pinigų sumos ir paaiškinimai.

 • Informacija apie organizaciją: istorija ir valdymo organai; svarbiausios veiklos kryptys, adresatai ir teikiamos paslaugos; sėkmingos veiklos, dalykiškumo ir gero įvaizdžio įrodymai.

 • Išvados: pagrindinių projekto aspektų santrauka.

 • Priedai.


Paramos teik jo po i ris
Paramos teikėjo požiūris netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

 • Ar paraiška atitinka mūsų vykdomą politiką?

 • Ar ji atitinka mūsų įstatus?

 • Ko verta projekto idėja?

 • Ar projektas bus įvykdytas?


Es program parai k kontrolinis klausim s ra as
ES programų paraiškų kontrolinis klausimų sąrašas netiesioginių) interesų projekte, ir kuriai projekto sėkmė ar nesėkmė turės įtakos. Suinteresuoti asmenys yra visos šalys, įtakojančios programą ar jos įtakojamos (čia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

 • Ar jūsų projektas atitinka renkamumo reikalavimus? Ar jūs galite prašyti finansinės paramos?

 • Ar jūsų projektas atitinka kelis arba visus atitinkamos programos ar biudžeto eilutės prioritetus ir atrankos kriterijus?

 • Jeigu programa, kuriai teikiate paraišką, reikalauja partnerių, ar juos suradote? Ar jie atitinka renkamumo kriterijus?


Es program parai k kontrolinis klausim s ra as t s
ES programų paraiškų kontrolinis klausimų sąrašas (tęs.)

 • Ar galėsite įvykdyti finansinio administravimo reikalavimus?

 • Ar prie paraiškos formos pridėjote visus reikalingus dokumentus? Pvz., atitinkamų darbuotojų CV, asociacijos įstatus ir/ar straipsnius, veiklos aprašymą?

 • Ar atsakėte į visus paraiškos formos klausimus? Europos Komisija atmeta nepilnai užpildytas paraiškas.


Es program parai k kontrolinis klausim s ra as t s1
ES programų paraiškų kontrolinis klausimų sąrašas (tęs.)

 • Ar paraiškos formoje nurodėte, kuo jūsų projektas atitinka konkrečios ES programos prioritetus? Ar jūsų projektas atitinka konkrečios šalies (regiono) ir tikslinių beneficiantų reikmes?

 • Ar paraiškos formoje nurodėte, kaip jūsų projektas papildo ar skiriasi nuo panašių projektų, kuriuos vykdo ar įvykdė kitos organizacijos?


Es program parai k kontrolinis klausim s ra as t s2
ES programų paraiškų kontrolinis klausimų sąrašas (tęs.)

 • Ar įdėjote aprašymą, kaip įgyvendinsite projektą?

 • Ar nurodėte, kokiu būdu įvertinsite projektą?

 • Ar biudžetą sudarėte eurais?

 • Ar nurodėte, kaip bus vykdoma jūsų projekto rezultatų sklaida?

 • Ar jūs ir jūsų partneriai būsite pajėgūs įgyvendinti projektą?ad