Metody tradycyjne i aktywizujące w szkole podstawowej i gimnazjum - PowerPoint PPT Presentation

Metody tradycyjne i aktywizuj ce w szkole podstawowej i gimnazjum
Download
1 / 25

 • 273 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Metody tradycyjne i aktywizujące w szkole podstawowej i gimnazjum. Metoda. droga dochodzenia do prawdy „Celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniem, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Metody tradycyjne i aktywizujące w szkole podstawowej i gimnazjum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Metody tradycyjne i aktywizuj ce w szkole podstawowej i gimnazjum

Metody tradycyjne i aktywizujące w szkole podstawowej i gimnazjum


Metoda

Metoda

 • droga dochodzenia do prawdy

 • „Celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniem, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz

  z umiejętnością posługiwania się nią

  w praktyce, jak również rozwijanie zdolności

  i zainteresowań umysłowych.” (wg W. Okonia)


Teoria kszta cenia wielostronnego

Teoria kształcenia wielostronnego

 • Powstała w latach sześćdziesiątych

 • Zakłada harmonijny rozwój podstawowych funkcji człowieka:

  1. Poznanie siebie i świata.

  2. Wartościowanie świata.

  3. Zmienianie świata.


Fazy kszta cenia cz owieka

Fazy kształcenia człowieka

 • Działanie (doświadczenie)

 • Myślenie oglądowo-obrazowe (zmysły)

 • Myślenie słowne (abstrakcyjno-symboliczne)


Strategia kszta cenia

Strategia kształcenia

 • To ogół celów, środków i metod przygotowywanych przez nauczycieli dla osiągnięcia jak najlepszych efektów , sposób interpretacji ogólnych celów kształcenia i sposób ich wprowadzania.

 • Metoda jest bardziej szczegółowa

  i schematyczna od strategii.


Metody aktywizuj ce

Metody aktywizujące

Uczeń – aktywny podmiot, sam zdobywający wiedzę przez poznanie i doświadczenia.

Nauczyciel – pobudza oraz stwarza sposobności do zdobywania przez ucznia wiedzy.

Cele:

 • Nauczania – odnoszą się do nauczyciela

 • Kształcenia – odnoszą się do ucznia, realizowane są podczas zajęć, ale i w procesie samokształcenia się ucznia (prasa, telewizja, Internet)


Metody tradycyjne i aktywizuj ce w szkole podstawowej i gimnazjum

Nauczanie + samokształcenie = kształcenie

m. nauczania m. uczenia się m. kształcenia


Metody nauczania wg marii nagajowej

Metody nauczania wg Marii Nagajowej

M. słowne M. zajęć praktycznych M. oglądowa

podająca poszukująca

heureza problemowa


Metoda podaj ca

Metoda podająca

 • Sprawdzenie pracy domowej, czyli sprawdzenie stopnia przyswojenia wiedzy do realizacji tematu.

 • Wprowadzenie do nowego tematu, zapoznanie z nim i wskazanie celu.

 • Opracowanie nowego materiału.

 • Zebranie nowych wiadomości.


Metody tradycyjne i aktywizuj ce w szkole podstawowej i gimnazjum

Wykład – przekazywanie informacji

Opowiadanie – opis wydarzeń, logika, barwność

Pogadanka – mniejsza dyskusja

Opis – charakterystyka zjawisk

Wyjaśnienie – zwięzłe podanie faktu, określa przyczyny, przebieg, istotę określonego zjawiska

Anegdota


Metoda poszukuj ca

Metoda poszukująca

 • Zadawanie pytań, analiza tekstu literackiego.

 • Sprawdzanie pracy domowej.

 • Zapoznanie uczniów z celem lekcji

  i pobudzenie ich zainteresowania.

 • Opracowanie nowego materiału.

 • Podsumowanie, zapisanie wniosków.


Metody tradycyjne i aktywizuj ce w szkole podstawowej i gimnazjum

 • Heureza – polega na kierowaniu myśleniem

  i działaniami uczniów za pomocą kolejnych pytań nauczyciela.

  2. Metoda problemowa

 • Wykład problemowy

 • Wykład konwersacyjny

 • Klasyczna metoda problemowa


Metody tradycyjne i aktywizuj ce w szkole podstawowej i gimnazjum

Aktywizujące:

 • M. przypadków

 • M. sytuacyjna

 • M. inscenizacji

 • M. seminarium

 • Gry dydaktyczne

 • Dyskusje dydaktyczne:

  a) wielokrotna – wszyscy dyskutują, dyskusje w małych grupkach, integracja wyników

  b) panelowa (obserwowana) – najpierw dyskutują eksperci,

  a później obserwujący zabierają głos

  c) okrągłego stołu

  d) burza mózgów

  e) dyskusja związana z wykładem


Metoda zaj praktycznych wiczeniowa

Metoda zajęć praktycznych (ćwiczeniowa)

 • Sprawdzenie pracy domowej.

 • Zapoznanie uczniów z celem lekcji.

 • Wzorowy pokaz czynności nauczyciela.

 • Wykonanie ćwiczeń.


Propozycje wg a dyduchowej

Propozycje wg A. Dyduchowej

 • M. analizy i twórczego wykorzystania wzoru.

 • M. instrukcji i norm.

 • M. praktyki pisarskiej.

 • M. przekładu intersemiotycznego.

 • M. okazjonalnych ćwiczeń praktycznych.


Metoda ogl dowa eksponuj ca

Metoda oglądowa(eksponująca)

 • Tok lekcji jest wyznaczony przez kolejność motywów wizualizacji prezentacji.

 • Polega na obserwacji.

 • Ułatwia uczniom rozumienie abstrakcyjne.

 • Film

 • Sztuka teatralna

 • Ekspozycja


Metody nauczania zalecane w gimnazjum

Metody nauczania zalecane w gimnazjum

 • Dyskusja – polecana zwłaszcza, gdy chcemy uczniów zaznajomić z:

 • zagadnieniami nie posiadającymi jednoznacznego rozwiązania

 • zagadnieniami szczególnie trudnymi

  i złożonymi

 • przypadkami wywołującymi szczególne kontrowersyjne sądy i opinie


Rodzaje dyskusji

Rodzaje dyskusji

 • Wielokrotna

 • Panelowa

 • Punktowa

 • Technika kuli śniegowej

 • Debata

 • Dyskusja w 6 kapeluszach myślowych


Wiczenia wspomagaj ce nauk dyskutowania wg r arendsa

Ćwiczenia wspomagające naukę dyskutowania (wg R. Arendsa)

 • „Pomyśl – omów – przedstaw”

 • Metoda uli

 • Słuchanie innych

 • Wyklaskiwanie gaduł

 • Kolorowa piłka


Metody tradycyjne i aktywizuj ce w szkole podstawowej i gimnazjum

Wizualizacją sformułowanych argumentów

mogą być:

 • metaplan

 • drzewko decyzyjne

 • „dywanik pomysłów”

 • mapa pojęciowa


Metody nauczania zalecane w gimnazjum1

Metody nauczania zalecane w gimnazjum

II Działania dramowe (drama, dramatyzacje)

 • Typy dramy:

 • Ćwiczenia

 • Gry dramowe

 • Teatr

 • Drama właściwa


Metody tradycyjne i aktywizuj ce w szkole podstawowej i gimnazjum

 • inscenizacja

 • rzeźba i jej warianty

 • obraz (żywy obraz/stop-klatka/

  zdjęcie/fotografia)

 • film i jego rodzaje

 • techniki plastyczno-manualne (rysunki, makiety, przedmioty, modele, kostiumy, muzeum, plany)

 • list

 • dziennik i pamiętnik


Korzy ci ze stosowania dramy

Korzyści ze stosowania dramy

Drama uczy:

 • Aktywności

 • Pozbywania się kompleksów i nieśmiałości

 • Wspomaga umiejętność pracy w parach

  i zespołach

 • Uwrażliwia na innych ludzi

 • Uczy szczerości i otwartości w obcowaniu

  z innymi

 • Uczy różnych form wyrażania własnych uczuć

 • Kształtuje wyobraźnię i kreatywność


Bibliografia

Bibliografia

 • A. Dyduchowa, Próba klasyfikacji metod kształcenia sprawności językowych, „Język polski”, t.5, 1984.

 • D. Bernacka, Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, Warszawa 2001, s. 48-59; 102-115; 119-122; 175-191.

 • M. Nagajowa, ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Warszawa 1990.


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Przygotowała: Małgorzata Stolarska


 • Login