slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
METODY PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

METODY PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

METODY PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. „ To, co możesz uczynić dla drugiego człowieka jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu”. ( Albert Schweitzer). Treści szkolenia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' METODY PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM' - cwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

METODY PRACY Z MŁODZIEŻĄ

ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM

SPOŁECZNYM

„ To, co możesz uczynić dla drugiego człowieka

jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu

ale właśnie jest tym,

co nadaje znaczenie twojemu życiu”.

( Albert Schweitzer)

tre ci szkolenia
Treści szkolenia

EMOCJE:

 • Różnice w kontrolowaniu i ukrywaniu emocji
 • Reakcje
 • Konsekwencje nierozpoznawania własnych emocji

POZNAWANIE MOTYWÓW WŁASNYCH ZACHOWAŃ:

 • 4 podstawowe typy ludzi (altruiści, asertywni, analitycy, elastyczni)

STRES:

 • Przyczyny stresu u dzieci
 • Skutki stresu krótko i długotrwałego

BUDOWANIE WIARY W SWĄ MOC

PRAKTYCZNE FORMY POMOCY DZIECKU Z TRUDNOŚCIAMI

slide3

EMOCJE

W ciągu dnia każdy doświadcza różnych emocji: radości , gniewu, rozczarowania, lęku itp.

Wiele osób nie rozumie własnych odczuć. Odpowiada za to sposób w jaki zostali wychowani.

Jesteśmy uczeni racjonalnego, logicznego podejścia do życia, emocje i uczucia spychane zostają

na margines, nawarstwiają się w sposób niekontrolowany. Zrozumienie własnych emocji różni się

od logicznej analizy czy rozwiązywania problemu, wymaga świadomości napływających sygnałów.

Różnice w kontrolowaniu i ukrywaniu emocji

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

slide4

Reakcja — odpowiedź na zachowanie drugiej osoby

„ wiem, że istniejesz”

REAKCJE

pozytywne ↔ negatywne

 • Brak reakcji może zabić - fizycznie i psychicznie,
 • Negatywne reakcje dla dzieci są lepsze niż brak reakcji, ale mogą powodować

emocjonalne zranienie,

 • Reakcje pozornie pozytywne mogą zwichnąć osobowość dziecka,
 • Szczere pozytywne reakcje pobudzają rozwój umysłowy i fizyczny.

Schematy oceny reakcji z dzieciństwa uwarunkowane płcią (za to samo zachowanie,

działanie różne oceny np. tarzanie się w piaskownicy, powrót od kolegów z guzem, czytanie poezji)

slide5

KONSEKWENCJE NIEROZPOZNANIA

WŁASNYCH EMOCJI

„ jeśli nie wiemy, co odczuwamy, jak możemy sobie stawiać jasne cele w życiu?”

 • dziecko uczy się relacji z innymi, obserwując związek swoich rodziców
 • (sposoby pokonywania trudności- agresja, kłótnia)
 • relacje z dziećmi i rodzeństwem są odzwierciedleniem porozumiewania się
 • ze sobą rodziców,
 • nauka dawania i brania rozwija się poprzez model komunikacji w domu
 • rodzinnym.
slide6

NIENAWIŚĆ – brak czasu i niechęć do okazywania miłości i bliskości

w rodzinie pokazuje, że miłość jest obcym uczuciem, a wzajemne oczekiwania

i ich niezaspokajanie rodzi wzajemne pretensje, nienawiść.

GNIEW- dzieci są szczególnie wrażliwe na skrywany gniew, pretensje.

Małe dzieci szczególnie wyczuwają napięcie wokół nich i niepewność

z tym związana zawsze im towarzyszy - nigdy z tego nie wyrastają.

Jeśli dziecko (powyżej 3 r. ż) wychowuje się w przekonaniu , że jest

odpowiedzialne za gniew, frustracje w rodzinie, to nosi to brzemię całymi latami.

Tłumienie gniewu może doprowadzić do depresji

(„ ty jesteś w porządku, a ja nie”→ „ja jestem w porządku,

a ty nie” → „ jestem w porządku i ty też”)

DEPRESJA- utrata wiary we własne możliwości, poczucie nieustannej

beznadziei, „ złej passy”. Dziecko doświadczające takich uczuć, bywa

przekonane, że nigdy nie poradzi sobie w szkole, z rówieśnikami. Często

towarzyszem depresji jest lęk, niska samoocena.

POWTARZANIE BŁĘDÓW RODZICÓW-mimo upominania, przestrzegania

dzieci przed nałogami, brakiem wystarczającej wiedzy, minimalizowaniu

wartości pieniądza gro rodziców boryka się z dokładną odwrotnością

zakładanych efektów wychowawczych… obok słów

dziecko doszukuje się potwierdzenia w czynach, przykładów z życia rodziny

(rodzic świetnie radzący sobie w „łatwych” interesach, mający kapitał,

prowadzący rozwiązły tryb życia nie jest dla dziecka wiarygodnym

przykładem do pilnej nauki i uczciwej pracy)

poznawanie motyw w w asnych zachowa

POZNAWANIE MOTYWÓW WŁASNYCH ZACHOWAŃ

ROZRÓŻNIAMY 4 PODSTAWOWE TYPY LUDZI

slide8

ALTRUIŚCI - OPIEKUŃCZY CZYLI „NIEBIESCY”

POMOC DLA INNYCH BEZ OCZEKIWANIA ZYSKÓW OSOBISTYCH

Dzieci z tej kategorii są przyjacielskie, czerpią satysfakcję gdy ludzie dziękują

im za pomoc. Można na nich polegać, są wrażliwe na uczucia innych.

Dużo zyskują poprzez jasne i konsekwentne zasady z domu rodzinnego.

„Niebieskie” dziecko często nie potrafi znieść krytycyzmu, sarkazmu,

braku lojalności, nadmiernej kontroli, nieczułości i braku zainteresowania.

Nagradzanie poprzez przyjazne wspieranie jego działań.

Może przedkładać dobro innych ponad swoje lub pełnić role

nadopiekuńczą wobec innych, dlatego ważne by dziecko rozwinęło

niezbędny poziom asertywności.

slide9

ASERTYWNI – KIERUJĄCY CZYLI „CZERWONI”

Dążądo przewodzenia innym i podejmowania ryzyka.

Dzieci o tych cechach często wyrastają na przywódców i przedsiębiorców.

Dobrze czują się, gdy sami mogą wyznaczać cele do wykonania - uwidacznia się

to od najmłodszych lat. „ Czerwoni” mają dar przekonywania, ryzykowania,

ambitnego udowadniania swej sprawności. Zrobią wszystko by nie przytaczać ich

za osoby słabe i uległe, z niezrozumieniem i niechęcią patrzą

na osoby miłe i pokorne. Łatwo je motywować za pomocą nagród i przywilejów,

wciąż potrzebują nowych wyzwań.

Umieszczone w środowisku nie zapewniającym wystarczających

wyzwań, popadną w apatię, staną się bierne, źle reagują na rady

i konstruktywna krytykę. Staną się nielojalne i mało zaradne. Takie dzieci

bywają albo genialne, albo bardzo leniwe - nigdy pośrodku.

W sytuacji stresowej oczekują natychmiastowego rozwiązania problemu.

slide10

ANALITYCY - AUTONOMICZNI CZYLI „ZIELONI”

Zachowują się w sposób przemyślany, pragmatyczny i logiczny.

Dzieci z tej kategorii są spokojne, zaradne, wolą by inni nie angażowali się

w ich sprawy. Potrafią logicznie i analitycznie myśleć,

cenią sprawiedliwe traktowanie, jasno ustalone zasady oraz obiektywność.

Dzieci takie są ostrożne i dokładne podczas powierzonych zadań.

Imponują im osoby otwarcie mówiące o swych pragnieniach,

bez narzucania innym zdania. Pracując z „zielonym” dzieckiem, czekaj aż samo

poprosicię o pomoc.

„Zieloni” są poważni i nie przepadają za towarzystwem wesołków

i ludzi nie patrzących serio na życie. Nie lubią publicznego okazywania

emocji i nie czują się pewnie w sytuacjach towarzyskich.

Wolą, by przekazać im informacje, polecenie i powiedzieć, co mają

do zrobienia. Panicznie boją się obcych miejsc, chaotycznych sytuacji,

popędzania ich. Często zarzuca się im chłód i nieczułość.

Przywiązują się do drobiazgów, szczegółów, schematów co może prowadzić

w skrajnym przypadku do zaburzeń obsesyjno - kompulsywnych.

slide11

ELASTYCZNI – LOGICZNI CZYLI „ RÓŻNOKOLOROWI”

Dobrze czują się w roli przywódców,

lubią pomagać innym oraz analizować sytuację

Dzieci należące do tej grupy łączą cechy poprzednich 3 grup.

Są samodzielne, wrażliwe na innych, lubią pracować w grupie

z jasno określonym liderem. Są bardzo elastyczne i szybko się przystosowują

do nowych sytuacji. Imponują im silne osobowości pomagające innym,

lubią rozwijać swe talenty i zmierzać ku wszechstronności.

Osoby takie potrzebują wsparcia, pomocy, życzliwości.

Często to ufne, współczujące i wrażliwe dzieci.

„Różnokolorowi” nie znoszą kontroli, nachalności, nacisku z zewnątrz

i ingerencji w decyzje. Czasem zarzuca im się ; niekonsekwencję,

niezdecydowanie, brak troski, a nawet zasad. Mogą ulegać wpływom

grupy i nie mieć własnych przekonań.

slide12

STRES

Pod wpływem stresu postawy ludzkie mogą ulec zmianie

3 stopnie natężenia sytuacji stresowej:

☻ skupiamy się na sobie, innych zaangażowanych osobach

i napotkanym problemie,

☻☻ skupiam się na sobie i problemie,

☻☻☻ liczę się tylko „ja” i moje przetrwanie.

Najczęstsze przyczyny stresu u dzieci

 • Wygórowane wymagania rodziców,
 • Przekonanie rodziców, że stać dziecko na więcej,
 • Nierealne oczekiwania nauczycieli,
 • Wymagania rodziców odnośnie idealnych znajomych,
 • Ośmieszanie przez rówieśników,
 • Za duża ilość obowiązków,
 • Paniczny strach o utrzymanie dobrej opinii innych na swój temat,
 • Kłótnie w rodzinie,
 • Niezrozumienie przez bliskich w domu i szkole,
 • Zawiść, zazdrość kolegów o dobre stopnie.
slide13

Skutki stresu krótkotrwałego

Skutki stresu długotrwałego

♦ zmarszczone brwi,

♦ zaciśnięte zęby, pięści,

♦ wytrzeszczone oczy,

♦ suchość w ustach,

♦ bladość,

♦ przyspieszony puls i bicie serca,

♦ obgryzanie paznokci,

♦ zimne, spocone dłonie, stopy,

♦ zwiększona wrażliwość na dotyk,

♦ zmniejszona wrażliwość na ból

EMOCJONALNE

♥ rozdrażnienie,

♥ wycofanie z życia,

♥ poczucie winy,

♥ agresja,

♥ przygnębienie,

♥ oskarżanie innych,

♥ strach,

♥ znudzenie,

♥ bezsenność,

♥ nadaktywność,

♥ nadużywanie alkoholu,

♥ zażywanie narkotyków,

♥ brak motywacji,

♥ nerwowość bez powodu

SOMATYCZNE

♦♦ utrata apetytu,

♦♦ pogorszenie wyglądu cery,

♦♦ wypadanie włosów,

♦♦ bóle głowy, nerwobóle,

♦♦ wrzody i niestrawność,

♦♦ problemy żołądkowe,

♦♦ napięcie mięśni szyi i ramion,

♦♦ ucisk w piersi,

♦♦ zatwardzenie lub biegunka,

♦♦ problemy z sercem,

♦♦ wysokie ciśnienie krwi

slide14

Budowanie wiary w swą moc

☼ nagradzanie dziecka

- pokazywanie zadowolenia z jego osiągnięć,

- dziecko jest w stanie zrobić wszystko, by zostać zauważonym,

jeśli złe zachowanie i problemy z nauka to sprawią - nie zawaha się,

- zachęcanie do radości z osiąganych sukcesów

- zdanie „ nie przechwalaj się” blokuje naturalną potrzebę uznania,

radości, docenienia za pracę.

☼ przezwyciężanie lęków i niepokojów

 • - zachęcanie dziecka do zwierzania się rodzicom, by nie tłumiło lęków
 • i złych emocji,
 • stwarzanie możliwości wykonania trudnego zadania w bezpiecznym środowisku
 • i okolicznościach,
 • zamiast myśli o ewentualnej porażce, skupianie uwagi na dotychczasowych
 • pozytywnych efektach, osiągnięciach.
slide15

Budowanie wiary w swą moc

☼ przezwyciężanie negatywnych cech osobowości

 • dzieci o negatywnych cechach osobowości zwykle mają kłopoty
 • w relacjach z kolegami, nauczycielami. Nie umieją prosić o pomoc,
 • rozpoznawanie wraz z dzieckiem negatywnych emocji i reakcji pod ich wpływem,
 • pomaganie dziecku zmieniać tylko to, z czego samo jest niezadowolone,

☼ zadowolenie z samego siebie

 • dokonując opisu wad nie pomijać zalet i ich nie umniejszać,
 • zobaczenie siebie, takim jakim się jest to najlepsza pomoc dla dziecka
 • i początek pracy nad korzystnymi zmianami,
 • nauka przyjmowania krytyki mobilizującej i odrzucania niszczącej krytyki
 • bezpodstawnej, bez wiary w zmianę na lepsze.
slide16

Budowanie wiary w swą moc

☼ zasada uczciwości

 • dostarczanie przykładów rozwiązania problemu przez sięganie
 • po uczciwe metody i środki,
 • pokazywanie konsekwencji oszustw, oraz „ małych kłamstewek”,
 • które pozbawiają odpowiedzialności,
 • uczciwość jest nieodzownym elementem poczucia własnej wartości,
 • (trudno być zadowolonym obawiając się, że inni dowiedzą się co ukrywamy).

☼ budowanie dobrych stosunków

 • - nie wszystkie rodziny otwarcie okazują swym dzieciom miłość i zadowolenie,
 • dorośli chowając swą troskę i opiekuńczość dostarczają dzieciom przekonanie
 • o ignorowaniu ich i niedocenianiu,
 • - poprawiając relacje dziecka ze środowiskiem szkolnym, najpierw należy
 • polepszyć relacje miedzy jego rodzicami i rodzeństwem.
 • powtarzające się sceny gniewu, krzyku, pretensji w domu dziecka, rodzą jego
 • przekonanie o bezsilności,
slide17

PRAKTYCZNE FORMY

POMOCY

DZIECKU Z TRUDNOŚCIAMI

„ NIE WIEM”← pomóż zwerbalizować pomysł, problem, uczucie

„ To Za Trudne”← pokaż, że trudne nie znaczy niemożliwe,

nieosiągalne,

„ DOSTAŁEM 5 BO MI SIĘ UDAŁO” ← niska samoocena prowadzi

do kasowania sukcesów, ukaż

dziecku, że to jego wkład pracy

został doceniony, a nie przypadek,

„ Jestem nieudacznikiem” ← zapytaj o konkretny problem,

by zminimalizować siłę określenia,

„ NIESPRAWIEDLIWIE MNIE OCENIAJĄ” ← skonkretyzuj, kto konkretnie i kiedy,

oraz co kryje się za tą niesprawiedliwością,

slide18

PRAKTYCZNE FORMY POMOCY

DZIECKU Z TRUDNOŚCIAMI

„Jestem załamany/a” ← dopytaj o emocje i bodźce, by wskazać co

i kiedy miało wpływ na taki stan,

„ NIC MI SIĘ NIE UDAJE, JESTEM GŁUPI” ← dokonaj konfrontacji,

z kim porównuje się dziecko, dlaczego tak uważa,

„ Nie potrafię tego zrobić” ← zapytaj, czy dziecko już próbowało tego

zadania, czy pamięta sprawy, które mimo trudności się powiodły,

„WIEM, CO O MNIE MYŚLĄ” ← niska motywacja wynika z założenia,

że inni mają wyrobione już zdanie na temat

dziecka, więc nie warto się starać by to zmienić,

zapytaj, kto tak uważa, skąd wiesz co myśli o tobie?

slide19

Przygotowanie i prowadzenie Rady Szkoleniowej:

Bogusława Kadzik – Choczyńska

Stanisława Folga - Kostka

ad