100 000 firem v chemickém průmyslu 3.75 milionů zaměstnanců - PowerPoint PPT Presentation

Chemie v EU
Download
1 / 27

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Chemie v EU. 100 000 firem v chemickém průmyslu 3.75 milionů zaměstnanců. Chemie jako součást každodenního života. Nezaměstnanost v regionu. V srpnu 2012 byla nezaměstnanost v ČR 8.3%. Mostecko zaznamenalo nejvyšší nezaměstnanost. (16.04%). Počet zaměstnanců v Unipetrolu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

100 000 firem v chemickém průmyslu 3.75 milionů zaměstnanců

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


100 000 firem v chemick m pr myslu 3 75 milion zam stnanc

Chemie v EU

 • 100 000 firem v chemickém průmyslu

 • 3.75 milionů zaměstnanců


100 000 firem v chemick m pr myslu 3 75 milion zam stnanc

Chemie jako součást každodenního života


Nezam stnanost v regionu

Nezaměstnanost v regionu

 • V srpnu 2012 byla nezaměstnanost v ČR 8.3%.

 • Mostecko zaznamenalo nejvyšší nezaměstnanost. (16.04%).


Po et zam stnanc v unipetrolu

Počet zaměstnanců v Unipetrolu

 • 407 000 ekonomicky aktivních lidí v ústeckém regionu. Unipetrol vytváří 0,74 % zaměstnanosti v regionu.

 • Tisíce lidí jsou zaměstnáni prostřednictvím kontraktorů Unipetrolu.


100 000 firem v chemick m pr myslu 3 75 milion zam stnanc

CHEMPARK Záluží

RPA – SC & Polyolefines

RPA – POX & Agro

RPA – Energy & Utilities

UNIPETROL Transport

CRC - Refinery

Synthos - Ethylbenzene

YOU

ARE

HERE


100 000 firem v chemick m pr myslu 3 75 milion zam stnanc

R

Ropa

Zemní plyn

P

Ropné zbytky

A

Uhlí


T i hlavn probl my esk ho chemick ho p myslu ovlivn n zp soben st tem

Tři hlavní problémy českého chemického půmyslu ovlivněné (způsobené) státem

 • Konkurenceschopnost

 • Konkurenceschopnost

 • Konkurenceschopnost


Dva hlavn n stroje st tn evropsk regulace

Dva hlavní nástroje státní (evropské) regulace

ETS (Evropa)

POZE (ČR)

9


Ets co2 povolenky

ETS – CO2 povolenky

 • Backloading ???


Cena elektrick energie pro dom cnosti 2001 2011

Cena elektrické energie pro domácnosti 2001 - 2011


Cena elektrick energie pro pr myslov podniky 2001 2011

Cena elektrické energie pro průmyslové podniky2001 - 2011


Trh se zemn m plynem je zaji ov n soukrom mi a nadn rodn mi spole nostmi

Trh se zemním plynem je zajišťován soukromými a nadnárodními společnostmi

Ceny zemního plynu pro podniky jsou plně konkurenceschopné v rámci EU


Srovn n cen elekt iny pro dom cnosti a pr mysl v r mci eu

Srovnání cen elektřiny pro domácnosti a průmysl v rámci EU

Ceny elektrické energie v ČR pro podniky nejsou konkurenceschopné v rámci EU !!!


Energeticky n ro n pr mysl

Energeticky náročný průmysl

Spotřeba elektrické energie je kromě jiného i měřítkem přidané hodnoty výrobního procesu.

“Vysoce energeticky náročná výroba” neznamená nadávku (nahraďme slovo energie slovem práce)

Podpora obnovitelných zdrojů = ~40 miliard ročně.

Zavedením podpory obnovitelných zdrojů zavedl stát progresivní daň z přidané hodnoty bez jasné specifikace, bez seznámení a souhlasem veřejnosti a bez analýzy dopadů.

15


Regula n efekt t to speci ln dan

Regulační efekt této speciální daně

Jak velkými daněmi jsme průmysl už zatížili a jak moc jej ještě zatížit chceme? Máme to spočítáno?

Český průmysl potřebuje ochranu. Stejnou jaké se těší naše konkurence.

Nebo snad průmysl nepotřebujeme???!!!

Problém způsobili politici. Jenom oni jej mohou napravit.

 • Motivační efekt

 • Omezení plýtvání

 • Investice do nových technologií

 • Demotivace

 • Ústup od energeticky náročných výrob

 • Přechod na výroby s nižší přidanou hodnotou

 • „Balírny“ místo výroby

 • Nižší zaměstnanost

 • Všechny další dopady včetně nižšího příjmu SR

 • Bludný kruh

16


100 000 firem v chemick m pr myslu 3 75 milion zam stnanc

Náklady na obnovitelné zdroje (OZE), kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) a druhotné zdroje (DZ)

20041,502 miliard Kč

20051,759 miliard Kč

20062,319 miliard Kč

20072,754 miliard Kč

20083,261 miliard Kč

20094,545 miliard Kč

2010 13,101 miliard Kč

2011 34,322 miliard Kč

2012 35,713 miliard Kč

2013 44,335 miliard Kč


100 000 firem v chemick m pr myslu 3 75 milion zam stnanc

Vývoj ceny příspěvku zákazníků na OZE, KVET a DZ


100 000 firem v chemick m pr myslu 3 75 milion zam stnanc

Kolik platí největší odběratelé elektřiny v ČR na příspěvcích OZE v letech 2010 až 2013


100 000 firem v chemick m pr myslu 3 75 milion zam stnanc

Dopady OZE na energeticky intenzivní průmysl absolutně

Celková zátěž poplatky za OZE pro energeticky intenzivní průmysl by v roce 2013 dosáhla ekvivalentu

50 – 64% zisku


100 000 firem v chemick m pr myslu 3 75 milion zam stnanc

Dopady OZE na energeticky intenzivní průmysl absolutně

Na podporu OZE je průmyslu odebráno v průměru 29% zisku před zdaněním


Rove poplatk za oze v eu a m ra podpory pr myslu

Úroveň poplatků za OZE v EU a míra podpory průmyslu

Průmyslové státy v EU nezatěžují průmysl poplatky za OZE, aby nesnižovali jeho konkurenceschopnost

Úlevy průmyslu v EU(2012)

Francie = 10,5 €/MWh, průmysl 0,5% z GVA

Německo = 35,92 €/MWh, průmysl 0,5 €/MWh, max. 550 tis. €/rok

Belgie = 7,6 €/MWh, průmysl cca 50%

Dánsko = 10 €/MWh, průmysl snížená taxa

ČR = 23,3 €/MWh (8,3 €/MWh ze SR)

ČR -Žádná úleva pro průmysl

Pro zachování konkurenceschopnosti českého exportního průmyslu je úleva nutná. Odchod průmyslu je nejdražší možné řešení.


Rove poplatk za oze v eu a m ra podpory pr myslu1

Úroveň poplatků za OZE v EU a míra podpory průmyslu

Srovnatelný průmyslový podnik platí v roce 2013:

při odběru 150 GWh ve Francii 7× méně, náklady má nižší o 79 mil. Kč

a 50× méně v Německu, náklady má nižší o 91 mil. Kč

při 1000 GWh ve Francii 45× méně, náklady má nižší o 605 mil. Kč

a 50× méně v Německu, což představuje rozdíl více než 606 mil. Kč !!!


3 sc n e hrady provozu oze

3 scénáře úhrady provozu OZE

 • Kdo zaplatí chiméru FVE ?

 • Umírněné náklady na OZE, zaplatí stát a obyvatelstvo se souhlasem (Francie,Slovinsko,GB,Finsko)

 • Průmysl ochráněn

 • Vysoké náklady na OZE, obyvatelstvo souhlasí a zaplatí s příspěvkem státu (Německo, Rakousko,Norsko, Švédsko)

 • Průmysl ochráněn

 • Vysoké náklady na OZE, obyvatelstvo nesouhlasí , ale zaplatí s podporou státu dle možností a zchudne,

 • Průmysl je neochráněn ,

 • zaplatí také a stane se nekonkurenceschopným, čímž obyvatelstvo dále zchudne (ČR,SR ?)


Cena elektrick energie co se d je

Cena elektrické energie. Co se děje?

Fukušima

???


Co pot ebujeme

Co potřebujeme

 • Obecně

 • Vnímání chemie jako součásti každodenního života

 • Vytvoření podmínek dalšího rozvoje

 • Snížení byrokracie a byrokratických nákladů

 • Podpora rozvojových projektů

 • Lokální podpora

 • Lokální daně na rozumné úrovni

 • Souhlasné stanovisko EIA, PE3

 • Státní podpora

 • Zastavení šílenství POZE

 • CO2 povolenky

 • Logistické náklady (Mero, Čepro )


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Čas pro vaše otázky

?

27


 • Login