Lidsk zdroje a kvalita n rodn konference kvality ve ve ejn spr v
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

LIDSKÉ ZDROJE A KVALITA Národní konference kvality ve veřejné správě PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LIDSKÉ ZDROJE A KVALITA Národní konference kvality ve veřejné správě. Simeona Zikmundová Brno 20.2.2013. KVALITA VEŘEJNÉ SPRÁVY zákonnost všech činností odbornost veřejné správy zákonná správa veřejných prostředků hospodárná efektivní účelná

Download Presentation

LIDSKÉ ZDROJE A KVALITA Národní konference kvality ve veřejné správě

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lidsk zdroje a kvalita n rodn konference kvality ve ve ejn spr v

LIDSKÉ ZDROJE A KVALITANárodní konference kvality ve veřejné správě

Simeona Zikmundová

Brno 20.2.2013


Lidsk zdroje a kvalita n rodn konference kvality ve ve ejn spr v

KVALITA VEŘEJNÉ SPRÁVY

 • zákonnost všech činností

 • odbornost veřejné správy

 • zákonná správa veřejných prostředků

  • hospodárná

  • efektivní

  • účelná

 • v souladu se strategií orgánu veřejné správy


Lidsk zdroje a kvalita n rodn konference kvality ve ve ejn spr v

VEŘEJNÁ SPRÁVA

 • jde o službu veřejnosti (Ústava ČR, Správní řád)

 • specifický charakter prostředí

  • regulované, předvídatelné, finančně zajištěné – systémová konkurenční výhoda?

 • činnosti, které službu zajišťují, provádějí LIDÉ

 • lidé dělají nejlépe to, co dovedou, co umí

 • potřeba řízení jejich pracovního výkonu

  • kvalitní a požadovaný pracovní výkon

 • potřeba řízení systému lidských zdrojů


Lidsk zdroje a kvalita n rodn konference kvality ve ve ejn spr v

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Správná místa Správní lidé

Výkon

kon

Správný počet

Výkon

Rozvoj

Kultura


Lidsk zdroje a kvalita n rodn konference kvality ve ve ejn spr v

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Proces a výsledek

 • co je pracovní výkon

  • kompetence (znalosti, dovednosti, postoje)

  • etika

  • pracovní cíle

 • hodnocení pracovního výkonu

  • požadovaný výkon oproti pozorovanému


Lidsk zdroje a kvalita n rodn konference kvality ve ve ejn spr v

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

 • povinnost vedoucího zaměstnance dle zákoníku práce § 302 písm. a) hodnotit pracovní výkonnost a pracovní výsledky podřízených zaměstnanců (připravovaná úprava)

 • právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech pracovních včetně odměňování dle zákona č. 198/2009 Sb.

 • mám důkazy, které prokážou, že hodnocení pracovního výkonu probíhá, je v souladu se zákonem a je účelné

  ?


Lidsk zdroje a kvalita n rodn konference kvality ve ve ejn spr v

VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY A ŘLZ

 • Odpovědnost- povinnosti ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (vedoucí orgánu veřejné správy)

 • Zásada 3E i v řízení lidských zdrojů

 • Mám dostatek důkazů,

  • že veřejné prostředky jsou vynakládány hospodárně

  • efektivně

  • účelně

 • Kdo mi s tím pomůže, kdo podá ujištění v ŘLZ ?


Lidsk zdroje a kvalita n rodn konference kvality ve ve ejn spr v

ODPOVĚDNOST !!!

 • za strategii a kulturu úřadu

 • za očekávaný a podávaný výkon úřadu

 • za použití veřejných prostředků

 • personalista jako strategický partner pro vedoucího úřadu a vedoucí úředníky

 • personalista jako metodik jednotlivých personálních činností


Lidsk zdroje a kvalita n rodn konference kvality ve ve ejn spr v

ODPOVĚDNOST!!!

 • za odborné využívání nástrojů systému ŘLZ

  výběr a umístění, hodnocení, odměňování, osobní rozvoj

 • za zákonné a správné nastavení 3 S

 • za zákonnou a odbornou správu veřejných prostředků v ŘLZ a dostatek prokazatelných důkazů 3 E

  PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

  www.klub-personalistu.cz


Lidsk zdroje a kvalita n rodn konference kvality ve ve ejn spr v

Závěr

 • společné sdílení dobré praxe

 • společné promýšlení a inspirace

 • společné předávání zkušeností

 • společný užitek

 • společná společenská odpovědnost

  Začíná prostor pro vaše příspěvky…


 • Login